Pracownicy przyszłości

Ireneusz Borowski, Country Manager na Polskę, Czechy, Węgry i Słowację w Dassault Systèmes, opowiada o tym, jak oferowana przez jego firmę platforma 3DEXPERIENCE w chmurze może wesprzeć klientów w transformacji cyfrowej

Każda firma jest obecnie zmuszona do cyfrowej transformacji, jeśli chce zapewnić sobie konkurencyjność na globalnym rynku. Jak to wygląda w Polsce?

Polski sektor produkcyjny docenia wpływ platform cyfrowych na poprawę współpracy pomiędzy różnymi obszarami firmy, relacji z klientami oraz usprawnienie procesu decyzyjnego. Z najnowszego badania przeprowadzonego na nasze zlecenie przez PMR wynika jednak, że organizacje zmagają się z dużą liczbą niewykwalifikowanych pracowników, mających trudności w ob- słudze systemów wykorzystywanych w firmach.Podstawą do wykorzystania informacji i wzmocnienia kompetencji pracowników przyszłości są platformy cyfrowe, które wspierają współpracę, wymianę doświadczeń i podejmowanie decyzji. Przykładem jest platforma 3DEXPE- RIENCE oferowana przez naszą firmę już od ponad 10 lat.

Jak więc pracodawcy powinni walczyć o pozyskiwanie wykwalifikowanych kadr?
Duży wpływ ma na to kultura organiza- cyjna, bo obecnie to nie firma wybiera pracownika, tylko pracownik firmę. A ten szuka pracy w firmie innowacyjnej, która dysponuje odpowiednim środowi- skiem do kreatywnej pracy. Dużą w tym rolę odgrywa użytkowanie zaawanso- wanych narzędzi informatycznych pozwalających na zdobywanie przez pracowników nowych doświadczeń i umiejętności. Bardzo ważne jest także umożliwienie odpowiedniego dzielenia się nimi, bo o sile organizacji świadczą nie pojedyncze jednostki, tylko zespół. I to właśnie technologie IT pozwalają im odpowiednio komunikować się, co przyspiesza prace nad tworzeniem nowych produktów.Potencjalnych pracowników, a szczególnie tych najbardziej utalentowanych, może też przyciągnąć do firmy zaoferowanie wyrazistej ścieżki kariery zawodowej, a także zagwarantowanie odpowiedniego poziomu szkoleń, i to nie tylko z umiejętności „twardych”, lecz także „miękkich”.

Jak nowe technologie zmieniają krajobraz zatrudnienia?
Krytyczne staje się cyberbezpieczeń- stwo, co jest szczególnie ważne dla firm sektora SMB, w którym brak wy- specjalizowanych kadr. Nie powinno więc dziwić, że coraz więcej start-upów, które z jednej strony nie dysponując odpowiednimi zasobami finansowymi i specjalistami od nowych technologii, a z drugiej chcąc szybko osiągać efek- ty, decydują się na korzystanie z na- szej platformy, w ramach której to my bierzemy odpowiedzialność za jakość i bezpieczeństwo danych. A ponieważ wdrożenie takiego gotowego rozwiązania ogranicza się jedynie do dostosowania do specyficznych warunków firmy, to nie trwa zbyt długo i jest bardziej stabilne.

Czy jednak platforma 3DEXPERIENCE nie wspomaga jedynie projektowania produktów?
Platforma oferuje jednolite środowisko pracy, które daje dużo więcej możliwo- ści, bo oprócz projektowania umożliwia także zarządzanie produkcją, logistyką, dostawami i serwisowaniem, rapor- towaniem czy komunikacją, a także wspiera cały obszar ESG związany ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Od 2020 r. oferujemy także technologię wirtualnych bliźniaków, która pozwala na symulowanie działania nie tylko nowo tworzonego produktu, lecz także całego otoczenia, włącznie z funkcjo- nowaniem łańcucha wartości, proce- sów logistycznych oraz serwisowych, śladu węglowego i związanych z tym wszystkim kosztów. Nasi klienci korzy- stają z niej w ramach przyjętej strategii transformacji cyfrowej. Część wdraża od razu wszystkie funkcjonalności, część, jak większość firm w Polsce, robi to małymi krokami.

Z „Future of the Jobs Report 2023” wynika, że transformacja cyfrowa nie udaje się w 70 proc. przypadków. Jaki jest tego powód?

Myślę, że główną przyczyną jest brak wyspecjalizowanych kadr. Szczególnie dotyczy to kadry managerskiej, która zazwyczaj sądzi, że digitalizacja rozwiąże wszystkie problemy firmy. Nie plasuje jej też odpowiednio w całościowej strategii firmy, nie radzi sobie także z komunikowaniem działowi IT, czego oczekuje od nowych technologii, a równocześnie jaką korzyść przyniosą one pracownikom. Ogranicza się też do „twardych” szkoleń z obsługi systemu, co przekłada się na to, że pracownicy nie radzą sobie z nowym procesem, jeśli działa on nieco inaczej niż powinien. Tak może się dziać np. po wprowadzeniu robota na linię produkcyjną, co nie zawsze owocuje wzrostem wydajności. Ustalenie, dlaczego tak się dzieje, nie jest proste i dopiero przeanalizowanie całego procesu za pomocą wirtualnego bliźniaka może wychwycić wąskie gardła.

W czym jeszcze może pomóc platforma 3DEXPERIENCE?
Na przykład w obszarze social collaboration. Firmy coraz częściej zalewane są danymi, których zalet nie potrafią wykorzystać. Pomóc może w tym nasza platforma, która nie tylko pozwala dzielić się danymi i je analizować, lecz także umożliwia wszystkim pracowni- kom wymianę doświadczeń i efektywną współpracę. To może w znacznym stopniu podnieść kulturę organizacyjną firmy. Wszystkie zalety naszej platformy można przetestować w jednym z naszych 3DEXPERIENCE Lab. To globalne, otwarte laboratorium innowacji, którego celem jest przyspieszenie realizacji przełomowych pomysłów, mających pozytywny wpływ na społeczeństwo. Trzy–cztery razy w roku odbywają się sesje, podczas których przedsiębiorcy i innowatorzy mogą ubiegać się o wsparcie w ramach sześciu tematów: City, Life, Lifestyle, Internet of Things, Ideation i Fablab. Ponieważ 3DEXPERIENCE Lab wspiera 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ, każdy projekt aplikujący do programu musi być zaangażowany w realizację co naj- mniej jednego z nich. Start-upy, które dołączają do programu, uzyskują dostęp do platformy 3DEXPERIENCE, aby cyfrowo opracowywać swoje pro- jekty. Korzystają także z mentoringu i wiedzy specjalistycznej. Przykładem firmy z branży A&D, która uczestniczy w programie 3DE- XPERIENCE Lab, jest francuski start- -up XSun, który chce zaprojektować drugą, bardziej wydajną generację autonomicznych dronów SolarXOne zasilanych energią słoneczną. Nasza platforma umożliwia poszczególnym zespołom projektowanie, symulowanie i testowanie drona, zapewniając zdalny dostęp do zaawansowanych narzędzi projektowych i symulacyjnych. Do tego wszyscy pracownicy mają równoczesny dostęp do platformy i mogą ze sobą współpracować niezależnie od specjalizacji lub używanej aplikacji. Każdy z nich może śledzić pracę innych, aby zapewniać wsparcie lub dzielić się nowymi spostrzeżeniami.

Jakie firmy w Polsce korzystają z plat- formy 3DEXPERIENCE?
Przykładem jest Nowy Styl, który zaczynał działalność na początku lat 90. poprzedniego wieku jako rodzinna firma, zatrudniająca siedmiu pracowników i produkująca trzy modele krzeseł. Dziś jest liderem w Europie w branży rozwiązań meblowych dla biur i miejsc użyteczności publicznej. Firma dokładnie analizuje specyfikę klienta, organizację pracy, ergonomię i akustykę przestrzeni. Dzięki zapleczu technologiczno-produkcyjnemu każda oferta jest „szyta na miarę”.

Nasza platforma wspiera też proces transformacji cyfrowej w firmie PESA, która jest wiodącym producentem po- jazdów szynowych. PESA wykorzystuje platformę 3DEXPERIENCE do optyma- lizacji i przyspieszenia procesu rozwoju nowych produktów, a także poprawy time-to-market.

Ale jest też silna scena startupowa, a dobrym przykładem jest tu Elite Shi- pyard, obecnie działający pod nazwą Saxdor Yachts, projektujący w Ełku innowacyjne łodzie motorowe przy użyciu aplikacji bazujących na 3DE- XPERIENCE w chmurze.

rozmawiał Wojciech Gryciuk