Porsche zakłada fundację Ferry’ego Porsche

Stuttgart. Porsche wzmacnia swoje zaangażowanie w odpowiedzialność społeczną. W związku z 70. urodzinami marki producent sportowych samochodów ze Stuttgartu założył fundację „Ferry Porsche Foundation”. Do jej celów należy przede wszystkim wspieranie projektów związanych z edukacją i kwestiami społecznymi, a także odgrywanie aktywnej roli w rozwoju młodzieży. Początkowo firma zainwestuje w fundację kwotę 10 mln euro, a w drugim etapie – kolejne 10 mln euro. Nazwa fundacji wywodzi się od Ferry’ego Porsche, syna słynnego konstruktora samochodów, profesora Ferdinanda Porsche, który w 1948 r. założył markę sportowych samochodów Porsche. Budując model 356, spełnił swoje marzenie o idealnym aucie sportowym. Do dzisiaj firmę kształtuje świadoma społecznie filozofia zarządzania Porsche, która interesy pracowników stawia na pierwszym miejscu.

Dla Porsche sukces ekonomiczny i odpowiedzialność społeczna są ze sobą nierozerwalnie połączone” – powiedział Oliver Blume, prezes zarządu Porsche AG. „Dzięki fundacji Ferry’ego Porsche chcemy wzmocnić naszą obecną działalność społeczną i obywatelską w zrównoważony sposób, niezależny od naszej bieżącej działalności handlowej”. Co roku Porsche AG zapewni fundacji dodatkowe fundusze pochodzące z zysków firmy. W poprzednich latach producent inwestował do 5 mln euro rocznie w promowanie instytucji obywatelskich, kulturalnych i społecznych.

W czasach wielkiej zmiany fundacje mają szczególne znaczenie: są czymś stałym, niezmiennym, niczym skała na burzliwych wodach. Zachęcają do rozważań i długofalowych działań” – powiedział Wolfgang Reimer, prezydent rejencji Stuttgartu, który reprezentował rząd Badenii-Wirtembergii podczas prezentacji świadectwa uznania. „Wykorzystanie fundacji do promowania szczytnego celu odniesie trwałe skutki społeczne – niezależnie od nurtów politycznych i uwarunkowań ekonomicznych”.

„Ferry Porsche Foundation” skupi się przede wszystkim na projektach realizowanych w zakładach firmy oraz ich okolicach w Stuttgarcie, Weissach i Lipsku. Inicjatywy będą prowadzone również w placówkach na całym świecie. Fundacja wspiera projekty związane z nauką, badaniami i edukacją, a także szkolenia i rozwój, promuje przedsięwzięcia kulturalne i środowiskowe oraz pomaga osobom dotkniętym problemami społecznymi. W każdym przypadku koncentruje się głównie na młodych ludziach. W przyszłości Porsche planuje też tworzyć i rozwijać w ramach fundacji własne programy.

„Ferry Porsche Foundation” będzie nadzorowana przez radę powierniczą, która dostarczy wskazówek i porad dotyczących wyboru projektów oraz dystrybucji funduszy. Powiernicy zadbają również o odpowiednie wykorzystanie tych funduszy. Honorowym przewodniczącym rady powierniczej jest dr Wolfgang Porsche, przewodniczący rady nadzorczej Porsche AG i syn Ferry’ego Porsche. Przewodniczącym rady powierniczej został Oliver Blume, a Uwe Hück, szef rady zakładowej grupy, obejmie funkcję wiceprzewodniczącego. Członkami rady powierniczej zostali także Andreas Haffner, członek zarządu ds. zasobów ludzkich, oraz Lutz Meschke, wiceprezes zarządu i członek zarządu ds. finansów oraz IT.

Za zarządzanie operacyjne odpowiedzialny będzie zarząd i osobne biuro. Na czele zarządu fundacji stanie dr Josef Arweck, wiceprezes Porsche Communications. Kai Bliesener, sekretarz generalny rady zakładowej Porsche AG, oraz dr Carmen Selg, wiceprezes ds. rachunkowości i podatków w Porsche AG, będą pełnić funkcje wiceprzewodniczących.

Artur Jakubczak