Polskie firmy coraz częściej wykorzystują szanse biznesowe za granicą. Fundusz Ekspansji Zagranicznej je w tym wspiera

Fundusz Ekspansji Zagranicznej (FEZ), zarządzany przez PFR TFI S.A. od początku działalności w 2015 r. zawarł już 18 umów inwestycyjnych. Wprawdzie pandemia zmniejsza chęć do podejmowania decyzji inwestycyjnych lub też utrudnia sam proces inwestowania, ale to właśnie w czasie kryzysu dochodzi często do dynamicznych zmian, które można zamienić w szanse na rozwój.

Inwestycje zagraniczne szansą na szybsze wyjście z kryzysu

Zawirowania gospodarcze w 2020 r. przyczyniły się do zmniejszenia strumieni inwestycji zagranicznych na całym świecie. Według danych UNCTAD za 2020 r. nastąpił  wyraźny spadek wartości światowych inwestycji zagranicznych o 42%, osiągając poziom 859 miliardów USD. Wartość BIZ w 2020 r. osiągnęła wynik niższy o 30% od tej z kryzysowych lat 2008-2009, równając się jednocześnie z poziomem inwestycji z lat 90. ubiegłego stulecia. Jednakże, niezależnie od sytuacji pandemii, inwestycje zagraniczne są istotne i to nie tylko z punktu widzenia przedsiębiorstw i ich rozwoju, ale także gospodarki całego kraju. Wpływają one bowiem pozytywnie na wzrost gospodarczy, stanowią źródło transferu know-how, technologii czy dobrych praktyk menadżerskich. W wielu przypadkach przyczyniają się również do pozytywnych zmian strukturalnych w gospodarce kraju, co jest efektem intensyfikacji międzynarodowych powiazań operacyjnych i finansowych.

– Mimo turbulencji gospodarczych, które obserwujemy na globalnym rynku, Fundusz Ekspansji Zagranicznej ocenia kolejne wnioski inwestycyjne zgłoszone przez polskie spółki. Przedsiębiorstwa mają świadomość tego, że mogą rozwijać się globalnie, a FEZ skutecznie im w tym pomaga – tłumaczy Piotr Kuba, członek zarządu PFR TFI S.A.

Polskie firmy gotowe na dalszy rozwój na rynku niemieckim

Z perspektywy Funduszu Ekspansji Zagranicznej ostatnie miesiące były czasem intensywnej pracy, która zaowocowała kolejnymi podpisanymi umowami inwestycyjnymi. FEZ współinwestował z polskimi firmami z sektora budowlanego, które korzystają z dobrej koniunktury i stale rosnącego popytu na nieruchomości. W grudniu 2020 r. podpisał umowę inwestycyjną z Poznańską Korporacją Budowlaną Pekabex, która przejęła fabrykę betonowych fabrykatów zlokalizowaną w Bawarii. Dzięki tej transakcji Pekabex będzie w stanie obniżyć koszty produkcji, zminimalizować koszty logistyczne oraz zaangażować się w kolejne projekty budowlane u naszych zachodnich sąsiadów. Z kolei w styczniu 2021 r. Fundusz Ekspansji Zagranicznej podpisał umowę ze spółką deweloperską Victoria Dom, która planuje zakup gruntów i realizację kolejnych projektów na terenie Niemiec.

Rainbow Tours rozwija działalność w Grecji

To jednak nie wszystko. W ostatnim czasie Fundusz Ekspansji Zagranicznej zainwestował również z Rainbow Tours w Grecji, wspierając plany umiędzynarodowienia polskiej spółki. Fundusz j za kwotę 9 mln euro objął 34% udziałów w White Olive. Otrzymane środki spółka chce przeznaczyć głównie na pozyskiwanie i remont nowych obiektów hotelowych.

– Zaangażowanie w rozwój działalności spółki zależnej Rainbow Tours wpisuje się w strategię Funduszu Ekspansji Zagranicznej. Inwestycja w spółkę White Olive pozwoli umocnić pozycję Rainbow na rynku Unii Europejskiej i poprawi jej konkurencyjność. Grecja jest jednym z głównych kierunków turystycznych oferowanych przez Rainbow Tours w Europie Południowej, jest też jednym z ulubionych kierunków zagranicznego wypoczynku Polaków. Inwestycja pozwoli na zwiększenie posiadanej bazy hotelowej i pozytywnie wpłynie na  dalszy rozwój spółki.  Wspierając inwestycje zagraniczne polskich firm poprzez Fundusz Ekspansji Zagranicznej, chcemy przyczynić się do zwiększenia ich aktywności na arenie międzynarodowej, jednocześnie wzmacniając siłę polskiej gospodarki – mówi Piotr Kuba, członek zarządu PFR TFI S.A.

W ostatnich latach obserwowaliśmy wzrost gospodarczego znaczenia turystyki zarówno w Polsce, jak i na świecie. Szacuje się, iż branża podróżnicza i turystyczna wypracowywała przed pandemią około 10,4% światowego PKB. Według danych World Travel and Tourism Council, w 2018 roku światowa branża turystyczna oferowała 118 milionów miejsc pracy, co stanowi około 3,8% wszystkich miejsc pracy w globalnej gospodarce. Obecny kryzys związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wpływa negatywnie na popyt turystyczny. Kolejne miesiące mogą przynieść jednak ożywienie spowodowane luzowaniem obostrzeń w poszczególnych krajach oraz otwieraniem gospodarek.