Polski rynek medyczny wart 43 mld euro w 2023 r.

  Systematycznie rosnący  polski rynek opieki zdrowotnej (ok. 6 % rocznie) osiągnie w ciągu 5 lat wartość blisko 43  mld EURO. Fundamentem jego finansowania nadal będą środki publiczne ( 65% wydatków). Istotną i najdynamiczniej rosnącą cześć stanowią wydatki  prywatne, które w 2023 roku stanowić będą aż 14 mld EURO. To łakomy kąsek dla polskich i zagranicznych inwestorów coraz bardziej zainteresowanych tym największym rynkiem Europy Środkowej.

  tekst: Joanna Szyman

  Szacuje się, że w „prywatnym” torcie nieco więcej przypadnie na opiekę medyczną (7,2 mld EURO) a resztę będą stanowić wydatki na leki (6,8 mld euro). Publiczna służba zdrowia na leki wyda znacznie mniej bo 2,5 mld EURO, natomiast zdecydowanie więcej na szpitale i pozostałe segmenty opieki  medycznej  (26,1 mld EURO).

  Pomimo tego, że na opiekę zdrowotną wydajemy z roku na rok więcej (obecnie 1 950 EURO na mieszkańca) to  nadal jesteśmy w tyle za średnią europejską (4 345 EURO) a zwłaszcza na najbogatszymi krajami Niemcami, Francją czy Wielką Brytanią. Ten dystans będziemy systematycznie nadrabiać tym bardziej, że znacznie szybciej rośnie nasze PKB w porównaniu ze średnią unijną. Rośnie  też sektor prywatnych usług medycznych zwłaszcza w opiece ambulatoryjnej. Choć ten ostatni dynamicznie  napędzany jest strukturyzowanymi formami opieki takimi jak abonamenty, czy ubezpieczenia prywatne, to jednak Polscy wciąż najchętniej wydają środki prywatnej na opiekę medyczna bezpośrednio z własnej kieszeni.

  Coraz więcej środków przeznaczamy na leczenie onkologiczne.  Szacujemy, że skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) wydatków na leczenie raka utrzyma się W Polsce na poziomie 4,5% osiągając  w 2023 r. poziom 2,3 mld EUR0. Jest to stale rosnący rynek z kilku powodów. Po pierwsze, dostęp do świadczeń onkologicznych w ramach NFZ  nie jest limitowany, co ułatwia Pacjentom dostęp Po drugie, rozszerza się zakres dostępnych terapii i metod leczenia. Znaczeniem mają również czynniki środowiskowe (zanieczyszczenie powietrza) oraz czynniki behawioralne związane z ze stylem życiem, takie jak złe nawyki żywieniowe (liczba osób z nadwagą przekracza obecnie 36% w naszej populacji), palenie tytoniu i z roku na rok rosnące spożycie alkoholu.  Największy wpływ na wzrost zachorowalności na nowotwory będzie miał czynnik demograficzny (obecnie 25 osób na 100 ma ponad 60 lat, w 2050 r. takich osób będzie 45) W Polsce ponad połowa diagnozowanych nowych przypadków zachorowania na nowotwory jest u osób powyżej 60 roku życia. Ten wskaźnik będzie się powiększał z uwagi na niekorzystną zmianę struktury demograficznej. Należy również zwrócić uwagę na niewielki udział wydatków na profilaktykę i edukację prozdrowotną. Problemem nie są wyłącznie środki finansowe, problemem jest często postawa wobec własnego zdrowia, brak odpowiedzialności i chęci wykonywania badań screaningowych. Duża praca jest do wykonania właśnie w sferze edukacji, zmiany nawyków i postaw.

  Wyzwaniem zarówno dla prywatnej jak i publicznej opieki zdrowotnej przy rosnącym rynku będzie brak wykwalifikowanego personelu medycznego oraz rosnąca presja płacowa. W Polsce jest za mało lekarzy a ich obciążenie pracą jest zdecydowanie większe w porównaniu do innych krajów. Jak wynika z raportu BFF Banking Group, „Finansowanie ochrony zdrowia a jakość systemu dla pacjentów. Polska na tle wybranych krajów europejskich” Lekarz w państwie UE udziela średnio w roku 2 295 konsultacji, natomiast w Polsce 3 179. Ich zarobki  są też tam znacznie wyższe. W Polsce wynoszą 1,5 średniej krajowej w porównaniu do 2,5 krotności w krajach UE. Ich roczne dochody nie przekraczają 40 tys. USD, podczas gdy w Czechach 60 tys. a we Włoszech 100 tys. USD.

  Joanna Szyman

  Manager, ekspert z 15 letnim doświadczeniem w branży medycznej oraz ubezpieczeniowej. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Upper Finance Med Consulting oraz Prezesa Zarządu Grupy NEO Hopsital. Od 2002 roku związana z sektorem bankowym i ubezpieczeniowym. Od 2009 r. związana z sektorem medycznym. W latach 2009-20216 pełniła funkcję Prezes Grupy Scanmed SA. Odpowiedzialna za wprowadzenie spółki na rynek alternatywny GPW. Z sukcesem liderowała procesowi pozyskania inwestora strategicznego dla Grupy Scanmed w 2014 r. Zarządzała licznymi procesami M&A (ok. 50 procesów na rynku medycznym) oraz procesami restrukturyzacji i integracji przejmowanych podmiotów. Pełniła Funkcje Wiceprezesa Polskiej Unii Szpitali Specjalistycznych przy Konfederacji Pracodawców „Lewiatan” (aktywnie uczestniczyła jako reprezentant pracodawców w dialogu z Ministerstwem Zdrowia, AOTMiT, NFZ). Doradzała jako ekspert branżowy największym funduszom private equity (między innymi Bridgepoint, Innova, CEE Equity, PENTA). Za swoje osiągnięcia w dziedzinie zarządzania wielokrotnie wyróżniania i nagradzana, w tym nagrodami: Portret Polskiej Medycyny, w kategorii Menadżer Rynku Zdrowia 2013, Medal Solidarności Społecznej – przyznawany jest za etyczne prowadzenie biznesu i zaangażowanie społeczne, Manager Award 2014 – prestiżowe wyróżnienie nadawane managerom w uznaniu ich osiągnięć i skuteczności w dziedzinie zarządzania. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Humanistyczny. Ponadto, ukończyła studia z zakresu Doradztwo Personalne i Organizacyjne oraz Studia podyplomowe z Prawa Handlowego, posiada również dyplom Menadżera Ochrony Zdrowia.