Wartość rynku finansowania społecznościowego wzrośnie w tym roku o 254%. Jeszcze dynamiczniej będzie rozwijał się rynek crowdfundingu w mobile’u, tj.  na smartfonach i tabletach. Jego wartość zwiększy się w tym roku aż trzykrotnie. Co wpływa na tak intensywny rozwoju tego rynku?

Polacy pokochali ideę wspierania projektów indywidualnych i biznesowych, inicjatyw społecznych czy akcji charytatywnych przez internet. Najlepiej świadczą o tym liczby opisujące ten rynek. Wartość rynku crowdfundingu w 2017 roku wyniosła 200 mln zł, a jego mobilnej wersji 80 mln zł, co stanowiło 40% wartości całego rynku finansowania społecznościowego w Polsce. Jednak w bieżącym roku nastąpi jeszcze bardziej intensywny wzrost.

– Według predykcji naszych analityków, wartość całego rynku finansowania społecznościowego wzrośnie w 2018 roku o 254%, tj. do wartości 507 mln zł, a udział transakcji realizowanych w kanale mobilnym zwiększy się z 40% do 48% w br. – mówi Tomasz Chołast, współzałożyciel zrzutka.pl. – Estymujemy, że w 2018 roku nastąpi wzrost wartości rynku mobilnego crowdfundingu w Polsce o 304%, tj. do poziomu 243 mln zł, co m.in. skłoniło nas do uruchomienia bezpłatnej, mobilnej aplikacji w wersji na system IOS i Android – dodaje Chołast.

Na wzrost dynamiki rynku crowdfundingu duży wpływ ma  przede wszystkim stale rosnące zaufanie do internetowych zbiórek, a także wzrost zamożności polskiego społeczeństwa. Z kolei dynamiczny rozwój rynku finansowania społecznościowego w mobile’u skorelowany jest z rosnącą wartością całego rynku crowdfundingu, zwiększeniem udziału transakcji mobilnych w tym rynku oraz coraz większym wykorzystaniem technologii mobilnych przez Polaków w życiu codziennym.

Co warto podkreślić, w przypadku zrzutka.pl udział mobilnych transakcji w globalnej liczbie transakcji na platformie jest jeszcze większy, niż średnia dla całego rynku finansowania społecznościowego w Polsce. W 2017 roku stanowił blisko 2/3 (62,44%), w porównaniu ze średnią rynkową na poziomie 40%. A jeszcze w 2016 roku była to niespełna połowa (48,32%). Warto wspomnieć, że w całym 2015 roku liczba transakcji z urządzeń mobilnych stanowiła jedynie 1/3 (35,64%) w łącznej liczbie transakcji na zrzutka.pl.

W samym 2017 r. wartość mobilnych transakcji na zrzutka.pl wyniosła ponad 12,5 mln zł, dzięki czemu udział w rynku mobilnego crowdfundingu przekroczył wartość 16%. W 2018 r. wartość wpłat w mobile’u na zrzutka.pl wzrośnie do poziomu 43 mln zł, przy dynamice na poziomie 344%. Przez to, udział mobilnych transakcji na zrzutka.pl w rynku mobilnego crowdfundingu w Polsce, zwiększy się z 16% w 2017 r. do 18% w 2018 r. Praktycznie co piąta zbiórka w mobile’u w naszym kraju będzie realizowana poprzez zrzutka.pl – informuje Chołast.

W związku z tak dynamicznymi wzrostami dla kanału mobilnego zrzutka.pl postanowiła, obok wersji responsywnej swojej platformy w internecie, uruchomić aplikację mobilną. Cel, który przyświecał tworzeniu aplikacji, to organizowanie zbiórek na dowolny cel i rozliczanie się ze znajomymi w sposób jeszcze szybszy i bardziej dostępny. Co istotne, funkcjonalności oferowane w mobilnej aplikacji, tak jak w wersji desktopowej, w tym m.in. założenie zrzutki, jej prowadzenie, wpłaty na konto i wypłaty pieniędzy są także za darmo.

Aplikację mobilną, w stosunku do tradycyjnej wersji online-owej, wyróżnia możliwość wykonywania bezpłatnych wypłat ekspresowych zgromadzonych środków finansowych oraz jeszcze większe uproszczenie i przyśpieszenie całego procesu założenia i obsługi zbiórki w mobile’u. Sprowadza się ono do trzech kroków, tj. założenia zrzutki, jej opisania oraz rozesłania informacji do znajomych. A wszystko to w kilkanaście sekund.

Dzięki integracji z bramkami płatności, wszystkie wpłaty na mobilną zrzutkę zaksięgują się w czasie poniżej 60 sekund. Dodatkowo, funkcjonalność aplikacji mobilnej została rozbudowana o powiadomienia typu Push, dzięki czemu jej użytkownicy będą informowani przez zrzutka.pl o najważniejszych dla nich zdarzeniach, nawet w przypadku kiedy aplikacja będzie wyłączona.

Zrzutka.pl

Zrzutka.pl to narzędzie do samodzielnego zorganizowania zbiórki pieniężnej na dowolnie wybrany cel, za darmo, bez prowizji. Zrzutka.pl to nie tylko platforma crowdfundingowa (finansowanie społecznościowe wybranego projektu) i fundraisingowa (zbieranie pieniędzy poprzez wsparcie osób, firm, fundacji).

To przede wszystkim wirtualna portmonetka/skarbonka, do której zrzucają się wszyscy zainteresowani określonym celem: zbiórka charytatywna, prezent, projekt/biznes, wyjazd ze znajomymi – to Ty określasz cel. Zrzutka.pl to  „mix” platform, takich jak Kickstarter czy Indiegogo, z najbardziej znanym wirtualnym portfelem świata jakim jest PayPal. Zrzutkę może założyć osoba prywatna, a także firma, fundacja czy instytucja.