Poczta Polska wprowadza nowe standardy integracji IT dzięki platformie webMethods BPMS firmy Software AG

ManagerOnline

Rozwiązanie webMethods BPMS zintegruje komunikację pomiędzy kluczowymi systemami IT i pomoże budować bazę do tworzenia innowacyjnych produktów i usług Poczty Polskiej

Firmy Software AG Polska i CrossVista Polska poinformowały o kontrakcie z Pocztą Polską S.A. na zakup i wdrożenie rozwiązania webMethods BPMS (Business Process Management Suite) firmy Software AG. Strategicznym celem projektu wdrożenia webMethods w Poczcie Polskiej jest unowocześnienie standardów integracji IT oraz przygotowanie podstaw do tworzenia innowacyjnych i kompleksowych usług dla klientów i partnerów całej Grupy Kapitałowej. Zadaniem platformy webMethods w Poczcie Polskiej będzie zintegrowanie komunikacji pomiędzy kluczowymi wewnętrznymi systemami IT oraz otwarcie nowych możliwości integracji z zewnętrznymi systemami klientów i partnerów operatora pocztowego z obszaru B2B (business-to-business) zgodnie ze standardami elektronicznej wymiany danych (EDI).

„Otwieramy się na światowe standardy wymiany danych z klientami oraz planujemy zrewolucjonizować integrację systemów w Poczcie Polskiej S.A., a także w Grupie Kapitałowej”  – powiedziała Agata Kubacka, Zastępca Dyrektora Zarządzającego Pionem Informatyki i Telekomunikacji ds. Domeny Sprzedaży, Poczta Polska S.A. „Pierwszą korzyścią, jaką przyniesie projekt będzie podpisanie umów z klientami, którzy chcą się z nami komunikować przez standard EDIINT. Natomiast celem strategicznym projektu jest utworzenie kompletnego zestawu usług informacyjnych, na podstawie którego w szybki i prosty sposób będzie można przygotowywać i oferować naszym klientom i partnerom innowacyjne, kompleksowe usługi całej Grupy Kapitałowej.”

Pierwsza, rozpoczęta właśnie faza projektu wdrożeniowego, polega na integracji wybranych systemów Poczty Polskiej za pomocą standardu wymiany danych EDIINT z kluczowymi klientami i partnerami biznesowymi w oparciu o szynę integracyjną webMethods. W efekcie wdrożenia znacznemu przyspieszeniu ma ulec tempo integracji klientów zewnętrznych z systemami Poczty.

Kolejnym planowanym obszarem korzyści jest uproszczenie mechanizmów wymiany danych pomiędzy wewnętrznymi systemami IT, co ma przynieść oszczędności czasu i kosztów w procesach wewnętrznych. Wśród planowanych efektów projektu jest wprowadzenie w Poczcie Polskiej Korporacyjnego Modelu Danych, Katalogu Usług i ustanowienie Kodeksu Integracji, co usprawni procesy wewnętrzne.

Wdrożenie webMethods BPMS w Poczcie Polskiej S.A. prowadzi firma CrossVista Polska, jeden z wiodących partnerów Software AG w Polsce.