Poczta Polska – efektywna, kompetentna i nowoczesna

Przemysław Sypniewski, Prezes Zarządu Poczty Polskiej

Znowelizowana strategia Poczty Polskiej na lata 2020–2024 oznacza gruntowną transformację, wynikającą ze zmian na rynku wywołanych przede wszystkim przez szybki rozwój sektora eCommerce

Cele strategiczne na najbliższe lata koncentrują się na trzech filarach. Poczta chce być efektywna, kompetentna i nowoczesna. Tradycyjnie pojmowana korespondencja jest w odwrocie – zamiast listów i pocztówek wysyłamy e-maile i SMS-y. Za to rośnie liczba paczek nadawanych przez tysiące sklepów internetowych.

Dostosowując działania do otoczenia rynkowego, Poczta Polska ma szanse powtórzyć sukces Orlenu, który pokazał, że skutecznie radzi sobie na silnie konkurencyjnym rynku i to nie tylko w kraju, lecz także za granicą. Eksperci oceniają, że rynek tradycyjnej papierowej korespondencji w perspektywie 2024 r. będzie spadać o 9 proc. rocznie, natomiast wartość rynku KEP (Kurier-Ekspres-Paczka) powinna rosnąć o 14 proc. rocznie. -Zakładamy, że w 2024 r. przychody Poczty Polskiej wyniosą 7,4 mld zł. Chcemy to osiągnąć przede wszystkim poprzez rozwój usług paczkowo-kurierskich i logistycznych. Istotne będą także wzrost efektywności działania i zachowanie stabilności finansowej. To plany ambitne, ale realne do osiągnięcia – mówi Przemysław Sypniewski, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Przychody z samego segmentu KEP i logistyki miałyby sięgnąć w 2024 r. łącznie ponad 2,1 mld zł. Poczta Polska chce zwiększyć rentowność usług paczkowo – kurierskich oraz przepustowość sieci, aby sprawnie obsługiwać rosnące wolumeny paczek i palet.

– Z roku na rok rośnie liczba przesyłek eCommerce. Jesteśmy w gronie liderów rynku KEP, ale by wygrywać z działającymi w Polsce międzynarodowymi przedsiębiorstwami, konieczne są logistyczne i informatyczne. Planujemy, że w latach 2020–2024 przeznaczymy na ten cel 1,9 mld zł. Chcemy uruchomić trzy nowe sortownie, zakupić osiem nowych maszyn paczkowych, a także wdrożyć pięć kluczowych systemów informatycznych – podkreśla prezes Przemysław Sypniewski.

Operator planuje również rozwój sieci Odbiór w Punkcie. Obecnie Poczta Polska wspólnie z partnerami (PKN Orlen, sklepy Żabka, kioski i saloniki prasowe Ruchu) posiada 12 tys. punktów, w których można odebrać przesyłkę. Do końca tego roku sieć powiększy się o kolejne 3 tys. lokalizacji. Wzrośnie także liczba automatów paczkowych. Do 2024 r. klienci Poczty Polskiej będą mieli do dyspozycji 4 tys. takich maszyn.

Jednocześnie spółka nadal chce wywiązywać się z misji, którą pełni wobec państwa, dlatego nie rezygnuje ze swojego kapitału: ponad 7,5 tys. placówek oraz około 80 tys. pracowników. Dzięki nim dociera do wszystkich instytucji, przedsiębiorstw i obywateli na terenie całego kraju.

Kluczowa dla spółki będzie też realizacja rządowego programu e-doręczeń i przekształcenie w wyznaczonego operatora cyfrowego. Zgodnie z przyjętym we wrześniu 2019 r. projektem ustawy o eDoręczeniach, narodowy operator pocztowy będzie odgrywać kluczową rolę w procesie cyfryzacji administracji państwowej. Spółka dysponuje gotowym narzędziem, które już jest wykorzystywane przy realizacji programu Polska Cyfrowa: Platforma Envelo należy do najnowocześniejszych tego typu rozwiązań. To jedyna na polskim rynku usługa, która spełnia wymagania Rozporządzenia eIDAS, takie jak zapewnienie integralności i poufności przesyłek elektronicznych, weryfikowalna identyfikacja nadawcy i odbiorcy, znakowanie czasem oraz potwierdzenie nadania i odbioru.

– Poczta Polska została powołana do tego, by doręczać informacje, być łącznikiem między państwem, obywatelem i biznesem. Dziś wiele informacji jest już doręczanych cyfrowo i poczty wielu krajów stały się naturalnymi partnerami państw w rozwoju e-korespondencji między instytucjami a obywatelami. Poczta Polska chce również wspierać nasze państwo w rewolucji cyfrowej – dodaje prezes Przemysław Sypniewski. Warto przypomnieć, że w najbliższych miesiącach rozpocznie się proces cyfryzacji administracji. Poczta Polska przygotowuje się do tego, by zostać wyznaczonym operatorem cyfrowym. Zgodnie z rządową propozycją ustawy o eDoręczeniach spółka będzie odgrywać kluczową rolę w tym procesie. To skok cywilizacyjny, rewolucja w kontaktach między urzędami a obywatelami. Cyfryzacja przyspieszy i usprawni komunikację na linii państwo–obywatel.

Poczta Polska, jako strategiczna spółka państwowa będąca w 100 proc. polskim przedsiębiorstwem, jako jedyna instytucja w kraju jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo, tajemnicę cyfrowej korespondencji, także w ramach usługi hybrydowej. W większości krajow europejskich to narodowi operatorzy pocztowi stali się partnerami rządów w eDoręczeniach. Tak jest m.in. we Francji, w Niemczech, Danii, Finlandii i Czechach. Za takim rozwiązaniem przemawia i doświadczenie, i pocztowa infrastruktura. Poczta Polska posiada największą sieć sprzedaży na wsiach oraz w małych miastach, obecnie blisko 5,3 tys. placówek znajduje się w miejscowościach poniżej 50 tys. mieszkańców. Jednym z najważniejszych atutów Poczty Polskiej jest unikatowy dostęp do wszystkich obywateli naszego kraju.

W ostatnich latach Poczta Polska dokonała licznych zmian, sprawdziła się jako partner państwa w realizacji kluczowych programów. W 2017 r. po raz pierwszy udało się jej wyjść z zapaści finansowej, w jakiej się wcześniej znajdowała. Dane dotyczące 2019 r. potwierdzają stabilną kondycję finansową spółki.

Realizacja e-doręczeń przez Pocztę Polską to szansa na dalszy rozwój spółki i gwarancja, że usługa będzie realizowana zgodnie z interesem państwa polskiego. To jednak proces, który wymaga ogromnych inwestycji w nowoczesne rozwiązania. Wsparcie państwa w tym zakresie jest niezbędne, by proces zakończył się sukcesem. Nie sposób nie zauważyć, że rozwój polskiej firmy logistycznej, największej w naszej części Europy, leży w interesie kraju. Polski nie stać na to, by usługi te były w 100 proc. świadczone przez międzynarodowe firmy. A eCommerce jest silnikiem napędowym polskiej gospodarki.

Nowelizacja strategii Poczty Polskiej na lata 2020–2024

  • Koncentracja na segmencie eCommerce w kraju i regionie poprzez zmianę sieci logistycznej nastawionej na listy na sieć do obsługi paczek. W perspektywie 10 lat lider w Polsce, pierwsza trójka w Europie Środkowo- -Wschodniej.
  • Wykorzystanie potencjału rynku logistyki drobnicowej w obsłudze firm i sektora eCommerce. Lider w logistyce drobnicowej dla eCommerce, obecny w zdecydowanej większości segmentów rynku.
  • Zaangażowanie w proces cyfryzacji komunikacji poprzez realizację roli Narodowego Operatora Cyfrowego – eDoręczenia. Utrzymanie pozycji lidera na rynku listowym i osiągnięcie pozycji lidera eKorespondencji.
  • Wykorzystanie przez państwo infrastruktury PP do oferowania usług dla obywateli. Lider w dotarciu do obywateli.
  • Poprawa efektywności warunkiem realizacji strategii PP. Automatyzacja procesów, nowe technologie. Obniżenie jednostkowych kosztów obsługi dla przesyłek KEP.
  • Strategia kompleksowej transformacji Poczty Polskiej – trzy główne komponenty wzajemnie się przenikające: transformacja biznesowa (od tradycyjnej poczty do firmy logistycznej), technologiczna (automatyzacja, nowoczesne IT, e-komunikacja) i kulturowa (proefektywnościowa kultura organizacyjna, nastawienie na klienta).