PLUGin jako most Warszawa–Londyn

  Członek Trend House od sierpnia 2022 r. Członek zarządu Fundacji PLUGin odpowiedzialny za strategię fundacji i relacje zewnętrzne. Kuba ma ponad 7-letnie doświadczenie w łączeniu przedstawicieli świata biznesu, rządu oraz organizacji pozarządowych. W przeszłości pracował w Brukseli i Cardiff, gdzie łączył liderów zarówno biznesu,jak i polityki. Obecnie pracuje
  dla londyńskiego magazynu inwestycyjnego, gdzie odpowiada za strategię portfolio eventowego (Investment and Pensions Europe). Od sierpnia 2022 r., po 12 latach mieszkania za granicą, Kuba stał się dumnym warszawskim słoikiem.
  LinkedIn: https://www.linkedin.com/ in/kuba-janas/
  e-mail: kuba.janas@weareplug.in

  Istnieje tylko jeden sposób na zrobienie dobrego pierwszego wrażenia i wierzymy, że najlepszym jest osobiste przedstawienie. Kuba Janas, członek Trend House, już od trzech lat pomaga w tworzeniu Fundacji PLUGin, a łączenie ludzi, interesujące go najbardziej, jest wspólnym mianownikiem tych dwóch organizacji.

  PLUGun jest organizacją non profit skupiającą się na pomocy polskim start-upom w spotkaniu inwestorów. Jej rolą jest przedstawienie ambitnych ludzi światu i pomoc w zbudowaniu długofalowych relacji z partnerami i ze sponsorami. Jednocześnie zrzesza globalną społeczność profesjonalistów mieszkających w głównych centrach technologicznych, takich jak Londyn, Paryż, San Francisco i, oczywiście, Warszawa; specjalistów z różnych dziedzin, od IT i biznesu do architektury i prawa. Każdy z członków wnosi swoje unikalne doświadczenie zawodowe, a wraz z nim wiedzę o specyfice pracy w danym kraju. Wszystko to pozwala fundacji prowadzić jedyną w swoim rodzaju działalność, zarówno międzynarodową, jak i lokalną. Wiemy, co jest potrzebne polskiej diasporze technologicznej.

  Potrzeba networkingu

  – Będąc częścią diaspory, sami szukaliśmy okazji do poznania osób, z który- mi łączy nas doświadczenie wyjazdu, studiów czy pracy za granicą, praktyka zakładania tam własnych organizacji czy przebijania się na rynku związanym z szeroko pojętymi branżami technologicznymi – mówi Kuba Janas. – W ten sposób od 2014 r. rozwija się platforma dla tych, których łączą nie tylko wspólne doświadczenia, lecz także chęć pomocy w rozwoju kariery. Wielu z nas, gdyby nie indywidualne wsparcie, nie wyjechałoby za granicę.

  – Od tego czasu udało nam się zrealizować szereg projektów, na czele z Polish Tech Day (PTD), wizytówką fundacji i nas samych – dodaje. – Ten coroczny festiwal innowacji ma na celu łączenie oraz inspirowanie członków społeczności, tak by rozwijali nowatorskie biznesy technologiczne na globalnym poziomie. W ciągu już siedmiu lat istnienia konferencja gościła ponad 100 partnerówi sponsorów oraz ponad 3000 uczestników.

  Na ostatnią edycję odbywającą się przez cały drugi tydzień czerwca 2022 r. składało się wydarzenie online (prawie 300 słuchaczy z całego świata) oraz seria spotkań networkingowych organizowanych dzień po dniu w trzech europejskich miastach. W ten sposób polskie start-upy mogły poznać zagranicznych inwestorów i profesjonalistów, a sama społeczność miała szansę spotkać się w Warszawie w Go- ogle for Startups Campus, w Paryżu w budynku Ambasady RP i Londynie w Eight Moorgate Club. Łącznie w wydarzeniach fizycznych wzięło udział ponad 400 uczestników. Ważnym dla nas aspektem jest też to, że prawie 20 proc. uczestników wydarzeń (online i offline) zadeklarowało w formularzach rejestracyjnych narodowość inną niż „polska”, podkreślając naszą misję bycia miejscem otwartym dla wszystkich. Realizacja tej misji na taką skalę nie byłaby możliwa bez wsparcia licznych partnerów i sponsorów, w tym Google for Startups, Banku Gospodarstwa Kra- jowego, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Polish City Club oraz licznych ambasad.

  PTD nie jest jednak jedynym projektem fundacji dającym szansę za- prezentowania się polskim przedsiębiorstwom i przedsiębiorcom działającym na rynkach zagranicznych. Na przykład Gala Ambasadorów Polskiej Innowacji (API) docenia wybitne jednostki, mające polskie korzenie, które przez swoje działania w sektorze technologiczno-innowacyjnym promują Polskę na międzynarodowej scenie. Do zwycięzców należą m.in. Tomasz Bagiński, Rafał Brzoska i Agata Zborowska. W tym roku nagrody rozdawane były we współpracy z InCredible Inspirations Sebastiana Kulczyka i Polonium Foundation.

  Społeczność kluczem do sukcesu

  Pomimo starań sektora publicznego i prywatnego Polska nie jest liderem innowacyjności, a sama Europa Środkowa znacząco odbiega od Europy Zachodniej i Północnej w liczbie inwestycji innowacyjnych i wielkości rynku VC. Nasze osobiste doświad- czenie pokazuje, że wykorzystanie siły polskiej diaspory może być jednym z brakujących części ekosystemu. To właśnie lokalni specjaliści pracujący w największych firmach techno- logicznych często bywają wyjątkowo skutecznymi ambasadorami oraz, co ważniejsze, doskonale znają lokalny ekosystem i specyfikę rynku. Pozwala to działać efektywniej i lepiej łączyć osoby i tematy. Nie działamy w opozycji do izb handlowych czy agencji rządowych – wręcz przeciwnie. Tworzymy organizację oddolnie zajmującą się tematami, na których się znamy i które są szczególnie bliskie naszej społeczności.

  Kołem napędowym Fundacji PLUGin – podobnie zresztą jak Trend House – jest potrzeba wspólnego działania, dzielenia się doświadczeniem i wiedzą oraz łączenia polskiej startupowej społeczności. Jesteśmy otwarci zarówno na nowych partnerów, dzielących nasze wartości, jak i osoby chcące poznać rynek polskich start-upów i rozwinąć swoje umiejętności. Zainteresowani? Spotkajmy się w Trend House, skąd często pracujemy.