PKP Intercity kupuje 20 nowych lokomotyw

PKP Intercity podpisało umowę z firmą NEWAG na zakup 20 nowych lokomotyw elektrycznych. Kontrakt wart jest ponad 367 mln zł brutto. Umowa zawarta z producentem taboru jest elementem największego programu inwestycyjnego w historii PKP Intercity, wartego ok. 7 mld złotych.

Umowa zawarta między PKP Intercity i firmą NEWAG obejmuje zakup 20 nowych lokomotyw elektrycznych, z opcją na dodatkowe 10 lokomotyw. Wartość zamówienia wynosi ponad 367 mln zł brutto. Jeśli PKP Intercity skorzysta z prawa opcji, wartość zamówienia wzrośnie do ponad 551 mln zł brutto. Nowe pojazdy będą rozwijać prędkość 160 km/h, pozwolą więc efektywnie wykorzystywać zmodernizowane linie kolejowe.

Naszym celem jest bezpieczna, komfortowa i punktualna polska kolej. Każda kolejna podpisana umowa przybliża nas do tego celu. Kolejne zamówienie dla PKP Intercity zrealizuje polska spółka. To dobra wiadomość. Współpraca z rodzimymi przedsiębiorstwami służy rozwojowi kolei, która jest niezwykle ważna dla naszej gospodarki – mówi Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury.

Zgodnie z zawartą umową, producent zobowiązany jest do realizacji zamówienia
w okresie 30 miesięcy. Będzie też wykonywał regularne przeglądy techniczne lokomotyw
na drugim, trzecim i czwartym poziomie utrzymania. Po 60 miesiącach od daty odebrania pojazdów zostaną wykonane naprawy na czwartym poziomie utrzymania.

Pasażerowie oczekują komfortowej, punktualnej i bezpiecznej kolei. Cieszymy się, że PKP Intercity m.in. przez intensywne inwestycje w nowy tabor, stale dąży do tego, aby lepiej spełniać oczekiwania podróżnych. Świadczą o tym wyniki naszego narodowego przewoźnika, dowodzące, że coraz więcej ludzi podróżuje pociągami PKP Intercity  – podkreśla Andrzej Bittel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji

Konsekwentnie realizujemy strategię taborową, w ramach której zainwestujemy ponad 7 mld zł w podnoszenie standardów podróży koleją. Podpisana dzisiaj umowa to jej kolejny element. Nowe lokomotywy pozwolą na uzupełnienie siatki połączeń obecnie funkcjonującej w PKP Intercity. To kolejny krok, który pozwoli na polepszenie oferty przewozowej przewoźnika. Naszym pasażerom chcemy zapewniać wysoki komfort podróżowania w nowych i zmodernizowanych wagonach, prowadzonych nowoczesnymi lokomotywamizapewnia Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

PKP Intercity realizuje obecnie największy program inwestycyjny w historii spółki „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji”, którego celem jest m.in. zakup i modernizacja taboru
oraz dalsze podnoszenie komfortu podróży. Na zakup nowych wagonów i lokomotyw
oraz modernizację taboru już posiadanego, a także na stacje postojowe PKP Intercity przeznaczy do 2023 roku około 7 mld zł.

Nowe lokomotywy będą wykorzystywane do obsługi połączeń w całej Polsce, m.in. na trasach:

Przemyśl – Lublin – Warszawa – Bydgoszcz – Gdynia/Piła – Kołobrzeg/(Gorzów Wielkopolski)
Suwałki – Białystok/Lublin – Warszawa – Poznań – Szczecin/Gorzów Wielkopolski/Zielona Góra.

Lokomotywy Griffin, które zostaną dostarczone w ramach podpisanego kontraktu, będą następną wersją lokomotyw obecnie eksploatowanych przez PKP Intercity. Będą
to  najnowocześniejsze lokomotywy elektryczne w Polsce. Griffiny eksploatowane przez PKP Intercity, w ciągu dwóch miesięcy przejechały po 80 tys. kilometrów każda. Doświadczenia zdobyte podczas tej eksploatacji będą przydatne w pracach nad nowymi Griffinami. Zastosowane rozwiązania techniczne w zaoferowanych lokomotywach pozwolą zapewnić wysoki poziom niezawodności oraz bezpieczeństwa –
mówi Zbigniew Konieczek, Prezes Zarządu NEWAG S.A.

Umowa z NEWAG S.A.

Dostawa 20 lokomotyw elektrycznych wraz z przeszkoleniem osób wskazanych przez PKP Intercity w zakresie ich obsługi, świadczenie usług utrzymania pojazdów na drugim, trzecim
i czwartym poziomie utrzymania oraz świadczenie usług gwarancyjnych na naprawę lokomotyw na czwartym poziomie utrzymania, z opcją na dodatkowe 10 lokomotyw:

wartość zamówienia – 367 624 958 zł  brutto
zamówienie z prawem opcji – 551 437 437 zł brutto

Agnieszka Serbeńska