Pierwsze operacje z użyciem robota da Vinci na Podkarpaciu!

W Szpitalu Wojewódzkim nr 1 przy ul. Chopina w Rzeszowie przeprowadzono w czwartek dwie pierwsze w regionie operacje przy użyciu robota chirurgicznego da Vinci. Operacje przeprowadził dr n. med. Paweł Wisz, wybitny specjalista w zakresie urologii robotycznej. Na potrzeby operacji robotycznych w tej części kraju powstało Podkarpackie Centrum Chirurgii Robotycznej.

Podkarpackie Centrum Chirurgii Robotycznej to już 15 autoryzowany ośrodek wykorzystujący robota da Vinci. Dzięki temu liczba zabiegów chirurgicznych w Polsce wykonanych w asyście da Vinci dynamicznie rośnie. W I kw. 2021 r., pomimo pandemii, polskie ośrodki zrealizowały 415 zabiegów, o 57% więcej niż rok wcześniej! Od połowy 2020 r. systematycznie zwiększa się liczba zabiegów wykonywanych w placówkach publicznych. Sprowadzony do Rzeszowa system da Vinci, produkowany przez amerykańskiego potentata Intuitive Surgical, to obecnie najbardziej zaawansowany system robotyczny na świecie. Partnerem Podkarpackiego Centrum Chirurgii Robotycznej jest Grupa NEO Hospital, prowadzącej w Krakowie jeden z najbardziej efektywnych i przyjaznych pacjentowi ośrodków medycznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Stworzenie dostępu do najnowszych światowych technologii daje ogromne nadzieje dla wielu pacjentów, szczególnie tych z najcięższymi chorobami nowotworowymi, a dla środowiska akademickiego unikalną możliwość prowadzenia programów badawczo-naukowych na bazie działalności leczniczej prowadzonej przez Szpital. To również szansa aby kształcić przyszłych lekarzy i kadry medyczne w oparciu o najnowocześniejsze techniki dydaktyczne, również w oparciu o systemy wirtualnej rzeczywistości i symulatory – mówi Janusz Ławiński, dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie. I jak dodaje: – Cieszymy się, że dzięki wiedzy i doświadczeniu naszego partnera – możemy skrócić czas dochodzenia naszego ośrodka do pełnej efektywności. Od pierwszego dnia jesteśmy przygotowani do wykonywania zabiegów na światowym poziomie  – mówi Janusz Ławiński.

Według szacunków Intuitive, systemy da Vinci mogą znaleźć zastosowanie w ok. 30% z 20 mln rokrocznie wykonywanych na całym świecie operacji w tkankach miękkich w obrębie jamy brzusznej.

Popularyzacji zabiegów ze wsparciem robotów będą sprzyjać m.in. rosnące obciążenie służby zdrowia związane m.in. ze starzeniem się społeczeństw i chorobami cywilizacyjnymi, motywujące do stosowania technologii skracających czas hospitalizacji i rekonwalescencji, rosnące znaczenie bezpieczeństwa i ergonomii pracy kadry medycznej oraz zmiana modelu kształcenia lekarzy w kierunku umiejętności operowania w asyście robota, jako standardu edukacyjnego – mówi dr n. med. Paweł Wisz, który przeprowadził pierwsze zabiegi w Podkarpackim Centrum Chirurgii Robotycznej.

W ramach projektu kadra medyczna rzeszowskiego szpitala uzyskała dostęp do najnowocześniejszego symulatora Sim Now. Sztuczna inteligencja może pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z deficytem kadr medycznych, między innymi z uwagi na zmianę modelu kształcenia kadr.

– Dzięki symulatorom analogicznym jak w lotnictwie możemy przeprowadzać wirtualne operacje, jak i symulować poszczególne etapy operacji, w tym również potencjalne komplikacje. Taki model kształcenia skraca krzywą kształcenia, ale także pozwala na standaryzację procesu i lepsze przygotowanie do zabiegów, co przekłada się bezpośrednio na korzyści dla pacjentówmówi dr n. med. Paweł Wisz posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie zabiegów urologicznych wykonywanych z użyciem robota da Vinci.

Dr. n. med. Paweł Wisz będzie czuwał nad programem rozwoju młodych kadr. Jako pierwszy Polak pełni on prestiżową funkcję Członka Zarządu Europejskiego Robotycznego Towarzystwa Urologicznego (ERUS), w którym odpowiada za programy szkolenia i kształcenie kadry medycznej w zakresie chirurgii robotycznej. Posiada również największy dorobek naukowy w dziedzinie urologii robotycznej w Polsce.

Zgodnie z raportem „Rynek robotyki chirurgicznej w Polsce 2020 –Prognozy rozwoju na lata 2020-2025”, przygotowanym przez Upper Finance i PMR, liczba systemów użytkowanych przez placówki medyczne w Polsce wzrośnie do 40 na koniec 2025 r. zaś liczba procedur z jego użyciem będzie przekraczać 10 tys. w ciągu roku. Rozwojowi sprzyjają doświadczenia z okresu pandemii, która pokazała jak istotne są wartości związane z chirurgią małoinwazyjną. Zabiegi wykonywane ze wsparciem  robota da Vinci to większa precyzja operacji, ograniczenie urazu operacyjnego, szybsze gojenie ran, mniejszy ból pooperacyjny, mniejsza utrata krwi, a przede wszystkim mniejsze ryzyko infekcji, ograniczenie powikłań oraz szybsza rekonwalescencja pacjenta.

O partnerze programu

NEO Robotics to spółka Grupy NEO Hospital, prowadzącej w Krakowie jeden z najbardziej efektywnych i przyjaznych pacjentowi ośrodków medycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, który przyjął dotychczas już blisko 25 tys. pacjentów.

Grupa NEO Hospital rozpoczęła działalność operacyjną na początku 2019 r. Szpital tworzy blisko 200-osobowy zespół specjalistów i lekarzy, którzy stosują najlepsze kliniczne praktyki na bazie bogatych doświadczeń zdobytych w polskich i zagranicznych ośrodkach. 98% zabiegów szpital wykonuje metodami małoinwazyjnymi, w tym laparoskopowo i z wykorzystaniem robota da Vinci. W szpitalu stworzono unikalne w skali Polski Centrum Chirurgii Robotycznej.

Grupa NEO Hospital rozpoczęła również w 2021 r. pierwszy w Polsce program badawczo-rozwojowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej. W ramach projektu wykonanych zostanie 200 zabiegów z wykorzystaniem systemu da Vinci. Uruchomienie programu będzie możliwe dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich.