PEKAES spieszy z pomocą nie tylko od święta

Okres świąteczny to czas, kiedy pomoc potrzebującym jest szczególnie ważna. Jak co roku pamięta o tym PEKAES, który angażuje swoich pracowników w szereg akcji charytatywnych, takich jak Szlachetna Paczka czy Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Działania w ramach wolontariatu to już w spółce tradycja, a pomaganie nie kończy się na świętach, ale trwa przez cały rok.

Dobro się mnoży, gdy się je dzieli!

W tym roku pracownicy PEKAES mają do wyboru kilka projektów społecznych realizowanych w okresie świątecznym. Jednym z nich jest wspólna akcja z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Błoniu, której celem jest przygotowanie świątecznego prezentu dla dzieci pozostających pod opieką Ośrodka. Na początku grudnia w Centrali i Oddziale Warszawa pojawiły się choinki, na których powieszono bombki z imionami dzieci, które znajdują się pod opieką OPS w Błoniu. Każdy pracownik firmy, bez względu na to, w jakim oddziale pracuje, ma dzięki temu możliwość wyboru podopiecznego i przygotowania dla niego upominku świątecznego. Można to zrobić indywidualnie lub grupowo.

PEKAES zaangażował się także ogólnopolską akcję Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, której celem jest wsparcie dzieci z rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W ramach tego przedsięwzięcia pracownicy mogą przekazywać żywność, artykuły szkolne, odzież, obuwie czy zabawki.

W tym roku po raz kolejny PEKAES wspiera również Szlachetną Paczkę, czyli ogólnopolską akcję polegającą na wyborze rodziny i spełnieniu jej indywidualnych potrzeb. Tym razem wybrano trzy rodziny, dla których pracownicy przygotują paczki składające się z m.in. żywności, środków czystości, ubrań, mebli i urządzeń elektrycznych.
Pomoc od PEKAES otrzymają również podopieczni Dziecięcego Hospicjum w Gdyni − Bursztynowa Przystań.
– W PEKAES od lat wspieramy akcje charytatywne, ponieważ uważamy, że jako przedsiębiorstwo mamy ogromną moc pomagania – moc, która tkwi w naszych pracownikach. Zawsze z wielką dumą patrzymy na ich osobiste zaangażowanie i satysfakcję, jaką daje im aktywność na tym polu. Cieszy nas to, że tak wiele potrafimy razem zdziałać nie tylko biznesowo, lecz także społecznie. To pokazuje potencjał, jaki tkwi w każdym z nas i w firmie jako całości – mówi Maciej Bachman, Prezes Zarządu PEKAES.


Nie tylko od święta

Szlachetna Paczka czy wspólna akcja z OPS w Błoniu to przedsięwzięcia, które były już realizowane przez PEKAES w poprzednich latach.

Aktywność charytatywna PEKAES nie ogranicza się do akcji okołoświatecznych – pomaganie trwa cały rok. W ubiegłym roku firma zaangażowała się m.in. w odbudowę domu po pożarze, pomoc chorym dzieciom czy też przekazanie darów dla podopiecznych Domu Samotnej Matki.

Również w ubiegłym roku Oddziały PEKAES Czechowice-Dziedzice i Bydgoszcz włączyły się w akcję zorganizowaną przez Fundację TVS z okazji Międzynarodowego Dnia Kubusia Puchatka. Firma zrealizowała dostawę miodu na spotkanie Kubusia Puchatka z dziećmi z domów dziecka z województwa śląskiego. PEKAES kilkakrotnie wspierał także grupę młodzieży ze Stowarzyszenia „Iskierki Wyobraźni”, zapewniając transport scenografii na Światowe Finały Odysei Umysłu, które corocznie odbywają się w Stanach Zjednoczonych.

Pracownicy PEKAES mają możliwość zaproponowania akcji, w której chcieliby wziąć udział. Mogą też dołączyć do zespołu Wolontariuszy PEKAES – PEKAES Pomaga.