PEKAES Solidnym Pracodawcą Roku 2015

ManagerOnline

PEKAES SA, wiodący polski operator logistyczny, otrzymał prestiżowe wyróżnienie Solidny Pracodawca Roku 2015 przyznawane liderom w dziedzinie HR. Nagroda jest potwierdzeniem klarowności oraz rzetelności działania firmy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i polityki kadrowej.

Celem programu jest wyłonienie i promowanie najlepszych pracodawców w Polsce, którzy prowadzą wzorową politykę personalną, przekładającą się na jakość produktów i usług świadczonych na polskim rynku. Firmy są oceniane na podstawie ściśle określonych kryteriów, które składają się na postawę godną miana Solidnego Pracodawcy. Pod uwagę brane są między innymi takie kwestie jak warunki pracy, warunki socjalne, ścieżka kariery i awansu, polityka rozwoju pracowników, opinie o firmie czy dynamika zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat.

– Cieszymy się, że stworzone przez nas standardy polityki personalnej oraz rozwiązania z zakresu HR zostały docenione. Godło Solidnego Pracodawcy to dla nas wyróżnienie, ale i motywacja do dalszego rozwoju w tym zakresie – powiedziała Maja Kuryłło, Dyrektor Personalny PEKAES SA.

– PEKAES to nowoczesna, dynamicznie rozwijająca się firma, która oferuje stabilne zatrudnienie oraz pracę w ambitnym, nastawionym na innowacyjne rozwiązania zespole. Przedsiębiorstwo zatrudnia blisko 1000 pracowników. Dbamy o rozwój naszej kadry, zapewniając różnorodne możliwości podnoszenia kwalifikacji i rozwoju. Jesteśmy przekonani, że największą wartością firmy są ludzie, ponieważ to oni decydują o jej sile i prestiżu. Dużą wagę przykładamy do promowania postaw i zachowań opartych na wzajemnym zrozumieniu, szacunku, a także akceptacji potrzeba oraz wartości, które stanowią integralną część naszej kultury organizacyjnej – dodała.

PEKAES posiada własny kodeks etyczny, którego celem jest zbudowanie w świadomości osób związanych z organizacją istoty postępowania etycznego. W ramach kodeksu promowana i wymagana jest uczciwość oraz równe traktowanie bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie, wyznanie czy inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne. Kodeks wyznacza też standardy w zakresie przejrzystości umów, zachowania wysokich standardów rachunkowości i sprawozdawczości oraz działania z poszanowaniem zasad prawa.

Konkurs Solidny Pracodawca Roku od kilkunastu lat jest organizowany przez Kowalski Pro-Media, wydawcę dodatków promocyjno-informacyjnych: Rzecz o Biznesie, Strony Rynku oraz Monitora Gospodarczego emitowanego w pasmach TV Polsat.

***

PEKAES – czołowa polska grupa logistyczna z największą spółką sektora TSL notowaną od 2004 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych PEKAES SA.

PEKAES zapewnia kompleksową obsługę Klientów w ramach całego łańcucha dostaw. Spółka oferuje pełen pakiet usług logistyki magazynowej, dystrybucję drobnicową krajową i międzynarodową oraz spedycję: całopojazdową krajową, międzynarodową, morską i lotniczą, jak również logistykę towarów masowych i usługi intermodalne.

PEKAES dysponuje jedną z najefektywniejszych sieci krajowych terminali dystrybucyjnych, siecią kolejowych terminali przeładunkowych w Polsce oraz siecią kilkunastu partnerów zagranicznych we wszystkich kluczowych krajach Europy. W 18 polskich oddziałach, 3 terminalach kolejowych, 2 agencjach kontenerowych oraz 5 magazynach logistycznych firma zatrudnia blisko 1000 pracowników.

PEKAES aktywnie angażuje się w działania wspierając biznes odpowiedzialny społecznie, co zostało docenione przyznaniem prestiżowego tytułu Lidera Społecznej Odpowiedzialności Dobra Firma 2011 nadawanym przez Forum Biznesu i Instytut Filozofii i Socjologii PAN. Od grudnia 2011 roku PEKAES uczestniczy w kierowanym przez ONZ ogólnoświatowym programie UB Global Compact.

Spółka inwestuje w najnowsze rozwiązania IT i stale udoskonala operacje logistyczne, dzięki czemu zapewnia najwyższą jakość świadczonych usług.