Park napędzany start-upami

Park napędzany start-upami – rozmowa z Szymonem Mazurkiewiczem, dyrektorem Kieleckiego Parku Technologicznego.

Miniona perspektywa finansowa to ogromne środki dedykowane regionom Polski Wschodniej w ramach Programu Operacyjnego stworzonego wyłącznie dla nich. Dzięki niej Kielecki Park Technologiczny stał się instytucją, która może świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Z czego jest Pan najbardziej dumny, jeśli chodzi o inwestycje?

Szymon Mazurkiewicz: Z pewnością dumny jestem, że jako jedyni w Polsce osiągnęliśmy efekt skali. Chodzi tu o infrastrukturę, która powstała na naszym terenie, ale również o liczbę firm, które udało nam się skumulować w Kieleckim Parku Technologicznym przez ostanie pięć lat funkcjonowania. Żaden park w Polsce nie stał się jednostką zarabiającą pieniądze, które w przyszłości będzie można przeznaczyć na dalszy rozwój. Jako instytucja, jesteśmy w stanie wspierać biznes na każdym etapie rozwoju – od idei do ekspansji rynkowej – oferując dostęp do infrastruktury oraz bardzo zaawansowane usługi doradcze i rozwojowe, dzięki którym firmy w krótkim okresie czasu mogą wejść na bardzo dynamiczną ścieżkę rozwoju.

To co udało nam się także zapoczątkować, to działalność badawczo-rozwojowa, która pozwala firmom na korzystanie z najnowszej wiedzy technologicznej i pomagają w procesie rozwoju i internacjonalizacji. Mam tu na myśli na przykład Centrum CNC, które pracuje nie tylko na rzecz przemysłu, ale buduje też kompetencje ludzkie, które są kluczowym czynnikiem jeżeli chodzi o powodzenie biznesu w dzisiejszym świecie. Jest też Centrum Druku 3D, które działa w oparciu o przełomową technologię. Co ważne, mamy też ofertę dla firm, które w fazie ekspansji wychodzą z inkubatora.

Parki Polski Wschodniej weszły na nową ścieżkę rozwoju. Tworzy się swoista, rozpoznawalna w całym kraju marka. Między innymi dzięki Projektowi Platform Startowych…

S.M.: Parki Polski Wschodniej zaczynają wyprzedzać te, które działają przy zachodniej granicy naszego kraju. Także dzięki dodatkowemu Programowi Operacyjnemu Polska Wschodnia, który z jednej strony pozwoli całemu makroregionowi budować bardzo zaawansowaną infrastrukturę dla biznesu, z drugiej – daje możliwość przygotowania i realizacji bardzo zaawansowanych usług okołobiznesowych. Powstały trzy Platformy Startowe dedykowanemłodym firmom. Od marca 2016 do Platformy TechnopraktBiznesHub, której jesteśmy animatorem, wpłynęło ponad 800 pomysłów na biznes. Dzięki temu projektowi napędzamy działalność Parku, przyciągamy również inne inwestycje, które dzisiaj decydują o budowie efektu skali. Uważam, że kumulacja wielu podmiotów na jednym terenie wywołuje też efekty synergii, co przekłada się na bardzo zaawansowaną kooperację firm. To natomiast wpływa na dalszy rozwój.  Dzięki projektowi Platform Startowych dla nowych pomysłów jesteśmy jeszcze bardziej rozpoznawalni, co nas bardzo cieszy. Od początki idea przedsięwzięcia jest nam bliska, bo naszym zadaniem jest wspieranie młodych ludzi, którzy mają odwagę podjąć ryzyko związanie z przygodą biznesową. Oferujemy nową jakość, która przyciąga ludzi, którzy w przyszłości będą tworzyli klasę kreatywną, ponadprzeciętne, otwarte na kooperacje, odważne i to one będą wyznaczały w przyszłości trendy i decydowały o kształcie funkcjonowania biznesu.

Jakie są plany KPT jeśli chodzi o dalsze wsparcie startupów?

S.M.:Zależy nam na tym, by osoby, którym pomagamy w ramach Platformy, działały na naszym terenie. Dziś jest moda na funkcjonowanie w Parku. Odczuwamy niedostatek infrastruktury, stąd mamy plany dotyczące wsparcia działalności start-upowej. Chcemy wybudować dwa kolejne inkubatory. Ponadto w dalszym ciągu idziemy w kierunku profesjonalizacji usług, które oferujemy. Chodzi tu o usługi specjalistyczne. Zależy nam także na tym, by w dobie globalizacji firmy, które u nas funkcjonują, rozpoczynały działalność międzynarodową.

Program Platform to na razie pilotaż, ale już został pozytywnie oceniony przez Komisję Europejską i z pewnością będzie kontynuowany. Dla nas to bardzo ważne, bo start-upy to koło zamachowe KPT.