Organizacja CDP wyróżniła Nissana za ochronę zasobów wody

Spółka Nissan Motor Co., Ltd. została wyróżniona przez proekologiczną organizację CDP za działania w obszarze zarządzania zasobami wody. Nissan po raz drugi z rzędu znalazł się na liście liderów w tym zakresie.

Niedobór wody jest jednym z czterech głównych obszarów, na których skupia się opracowany przez koncern średnioterminowy plan działań prośrodowiskowych Nissan Green Program. Jednym z jego założeń jest zmniejszenie poziomu zużycia wody w zakładach produkcyjnych na całym świecie oraz podniesienie skuteczności recyclingu płynnych ścieków. Plan obejmuje także takie obszary, jak zmiany klimatyczne, zależność od zasobów oraz jakość powietrza.

Organizacja CDP zbiera każdego roku dane na temat wpływu działalności firm na środowisko i tworzy na tej podstawie ranking, który jest uznawany za wzorcowy międzynarodowy standard środowiskowej przejrzystości biznesu. Organizacja non-profit doceniła prowadzone przez Nissana prace, które obejmują:

  • ocenę ryzyka związanego z wodą w zakładach produkcyjnych na całym świecie,
  • kompleksowe zarządzanie wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem zaopatrzenia w wodę, w tym działania podejmowane przez wewnętrzny Globalny Komitet ds. Zarządzania Kwestiami Środowiskowymi oraz komitety regionalne, które mają na celu wyeliminowanie potencjalnego ryzyka,
  • wewnętrzne standardy gospodarowania wodą ściekową, które są nie tylko bardziej wyśrubowane niż obowiązujące przepisy, ale wprowadzają także kontrole jakości wody,
  • współpracę z lokalnymi społecznościami i organizacjami non-profit, mającą na celu ochronę środowiska wodnego na terenie zakładów produkcyjnych.

Po uruchomieniu programu Nissan Green Program nasi pracownicy nieustannie podnoszą skuteczność procesu uzdatniania wody ściekowej i obniżają zużycie wody w naszych zakładach produkcyjnych” – powiedział prezes Makoto Uchida. „We współpracy z naszymi dostawcami oraz innymi interesariuszami będziemy w dalszym ciągu wdrażać skuteczne działania, aby chronić dostępne zasoby” – dodał.

W 2020 roku ponad 515 inwestorów będących w posiadaniu aktywów wartych ponad 106 miliardów USD, oraz 150 głównych klientów, których zamówienia są szacowane na 4 miliardy USD, zwróciło się za pośrednictwem organizacji CDP do różnych organizacji z prośbą o ujawnienie danych dotyczących wpływu ich działalności na środowisko, związanych z tym ryzyk oraz możliwości. Swoje dane udostępniło ponad 9,6 tys. firm.

Aby dowiedzieć się więcej na temat proekologicznych działań prowadzonych przez Nissana, odwiedź stronę www.nissan-global.com/EN/ENVIRONMENT/