Oracle ogłosił wyniki III kwartału roku finansowego 2016

ManagerOnline

W trzecim kwartale roku finansowego 2016 sprzedaż subskrypcji usług chmurowych Oracle SaaS i PaaS wzrosła o 57% (61% w stałej wartości USD).

Korporacja Oracle ogłosiła dzisiaj wyniki trzeciego kwartału swojego roku finansowego 2016. Na obroty kwartału miało znaczący wpływ globalne umocnienie się wartości waluty USA, dlatego w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego są one o 3% niższe, jednak w stałej wartości USD wzrosły o 1%. Całkowity przychód kwartału wyniósł 9 mld USD.

Sprzedaż oprogramowania on-premise wraz z licencjami chmurowymi osiągnęła wartość 7,1 mld USD, sprzedaż produktów chmurowych wzrosła o 57% (61% w stałej wartości USD) do wartości 583 mln USD.

Pełny tekst informacji prasowej na ten temat można znaleźć na stronie inwestorskiej Oracle (oracle.com/investor). Na stronie inwestorskiej Oracle znajduje się także link do nagranej konferencji internetowej poświęconej omówieniu wyników kwartalnych oraz szczegółowe tabele z danymi na temat wyników kwartału.