Opel Manufacturing Poland oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wspólnie dla cyfryzacji przemysłu

Należąca do Groupe PSA fabryka samochodów osobowych w Gliwicach oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii nawiązały dzisiaj formalną współpracę w zakresie propagowania wiedzy w obszarze cyfryzacji przemysłu. Minister przedsiębiorczości i technologii, Jadwiga Emilewicz oraz Andrzej Korpak, dyrektor generalny Opel Manufacturing Poland w Gliwicach, podpisali List Intencyjny określający zasady tej współpracy.

Należące do koncernu Groupe PSA przedsiębiorstwo Opel Manufacturing Poland posiada w Polsce dwa zakłady produkcyjne: samochodów osobowych w Gliwicach oraz jednostek napędowych w Tychach, prowadzi też działalność w obszarach centrów eksperckich, w tym w obszarach inżynierii i IT. Tak zróżnicowany profil operacyjny pozwala firmie rozwijać kompleksową wiedzę lidera w branży motoryzacyjnej. Inżynierski zespół ekspertów spółki opracował w ostatnich latach szereg innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Przykładem są tu wizyjne systemy kontroli jakości czy system predykcji WeldWizard, który za pomocą odpowiednich algorytmów wychwytuje w czasie rzeczywistym pogorszenie się stanu technicznego urządzeń oraz przewiduje zbliżające się awarie techniczne.

Na przestrzeni lat przedsiębiorstwo zbudowało bazę kompetencyjną, umożliwiającą pełne zaangażowanie we współpracę z instytutami badawczymi na rzecz rozwoju rozwiązań Przemysłu 4.0, a także wspieranie przedsiębiorców w integracji systemów opartych na filozofii i koncepcji Przemysłu 4.0. Co równie ważne, firma mogła podjąć się odpowiedzialnego zadania propagowania i nauczania nowoczesnej wiedzy technicznej na wszystkich szczeblach edukacji, a w szczególności w realizacji dualnego systemu kształcenia w szkolnictwie technicznym. Włączenie się w działania Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na rzecz poprawy wydajności i międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki wzmacniają zaangażowanie fabryki w projekty o charakterze CSR.

„Współpraca z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, a także Politechniką Śląską i Śląskim Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0, jest dla nas bardzo ważnym i cennym aspektem funkcjonowania, a także naturalną konsekwencją prowadzonej od lat działalności produkcyjnej i badawczej. Jesteśmy gotowi pełnić aktywną rolę w ramach Platformy Przemysłu Przyszłości i promować wśród przedsiębiorców zintegrowane rozwiązania technologiczne, a także wspierać ich we wdrażaniu systemów opartych na koncepcji Przemysłu 4.0.” – powiedział Andrzej Korpak, dyrektor generalny Opel Manufacturing Poland.

„Kolejne przedsiębiorstwo dołącza do grona podmiotów współpracujących z polskim rządem na rzecz propagowania wiedzy o przemyśle 4.0. Dzięki zaangażowaniu Opel Manufacturing Poland możliwe będzie rozszerzenie prowadzonych przez rząd działań edukacyjnych, których celem jest wzmacnianie konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki. Firma nie tylko chce wspierać nas w propagowaniu wiedzy technicznej, ale też w promowaniu Polski wśród międzynarodowych inwestorów” – mówiła Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Źródło: OPEL