Okiem eksperta

Bartlomiej_Nowak

prof. Bartłomiej Nowak
prorektor ds. studiów ekonomiczno-społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego

Kluczowe wyzwania, jakie stoją przed polską energetyką, nie zmieniają się od dekady. Przede wszystkim są to inwestycje oraz modernizacja infrastruktury przesyłowej i wytwórczej nie tylko po to, aby unikać opłat za limity emisji tlenków, w tym CO2, lecz także dlatego, aby usługa dostawy energii elektrycznej do klientów końcowych była niezawodna, a co za tym idzie – nie było przerw w dostawach. Innymi słowy to podniesienie jakości usługi sprzedaży energii elektrycznej. W przypadku Polski, w kontekście ograniczenia CO2 z energetyki konwencjonalnej, pomocne mogą być tzw. technologie czystego węgla, ale to wymaga znacząco większego zaangażowania, nie tylko finansowego, przemysłu energetycznego oraz nauki – instytutów badawczych zajmujących się wymienioną wyżej tematyką. Polityka energetyczna państwa powinna jasno wskazywać, że wydatki na R&D w sektorze energetycznym są kluczowe, szczególnie w przypadku otwierania europejskiego rynku energii i wzrostu konkurencji w tym obszarze. Dodatkowo należy pamiętać, że banki komercyjne niechętne są finansowaniu inwestycji energetycznych opartych na węglu, co nie ułatwia rozwoju polskiej energetyki. Innowacją w energetyce, która nas czeka, są również inteligentne sieci, a w zasadzie cała koncepcja IT w energetyce. To jednak znów wiąże się ze sporymi wydatkami/inwestycjami, których firmy energetyczne, przy niskiej cenie energii elektrycznej, nie chcą ponosić. Innowacyjne w przypadku Polski byłoby zagospodarowanie odpadów, a następnie ich spalanie w celu pozyskiwania energii elektrycznej. Technologie takie są od lat dostępne na świecie. Są one bezpieczne i czyste dla środowiska. Potrzebna jest jednak ich promocja wśród społeczeństwa, o co chyba jednak nie powinno być trudno, biorąc pod uwagę skalę zanieczyszczeń pochodzących z przydomowych pieców spalających śmieci oraz problemów ze smogiem w większości polskich miast.