Odnawialne źródła energii na morzu niezbędne do osiągnięcia celów klimatycznych

Europosłowie będą debatować i głosować w sprawie rekomendacji dotyczących przyspieszenia rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Europie. W sprawozdaniu Komisji Przemysłu, Energii i Badań Naukowych stwierdzono, że aby osiągnąć cele w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na lata 2030 i 2050, należy znacznie szybciej wdrażać morskie odnawialne źródła energii.

W tekście stwierdza się również, że morskie farmy wiatrowe mogą przynieść korzyści morskiej różnorodności biologicznej, jeżeli zostaną zaprojektowane i zbudowane w sposób zrównoważony. W sprawozdaniu stwierdza się również, że UE powinna zapewnić współistnienie morskich farm wiatrowych z istniejącą działalnością, taką jak rybołówstwo i transport morski.

W sprawozdaniu podkreślono również, że koszt morskiej energii wiatrowej spadł drastycznie w ciągu ostatnich dwóch dekad (spadek o 48 proc. w latach 2010-2020) i jest obecnie jednym z najbardziej konkurencyjnych źródeł energii. Jednak bez wycofania paliw kopalnych i dotacji do nich, zdaniem europosłów, niemożliwe będzie osiągnięcie celów UE w zakresie energii odnawialnej i ograniczenia globalnego ocieplenia do mniej niż 1,5°C do końca wieku.

Sprawozdanie powstało w odpowiedzi na komunikat Komisji Europejskiej. Debata w tej sprawie odbędzie się w poniedziałek, głosowanie zaplanowane jest na wtorek, a wyniki ogłoszone zostaną w środę rano.

Źródło: EuroPAP News