Od WEB 1.0 do WEB 3.0

  Technologiczny rozwój świata stale przyspiesza. Wiele różnych technologii stale podnosi jakość naszego życia, eliminuje nieprawidłowości systemowe i zwiększa efektywność pracy.

  Dziś technologia jest obecna praktycznie w każdej sferze życia. W zdecydowanej większości przypadków technologia wnosi wartość dodaną dla ludzi, ale zdarza się również, że wraz z rozwojem technologii ludzkość odkrywa zagrożenia, które płyną ze zmian w naszych zachowaniach. Świetnym przykładem są platformy social media, które ewidentnie dają wartość dodaną dla ludzkości, przyczyniły się nawet do demokratyzacji państw i obalenia kilku reżimów. Zbyt częste korzystanie z mediów społecznościowych może jednak powodować uzależnienie, depresję oraz inne choroby psychiczne.

  W nowożytnej historii możemy wyróżnić kilka technologii, które znacząco przyspieszyły rozwój ludzkości: maszyna parowa (1784 r.), elektryczność (1870 r.), komputery (1969 r.), Internet (1989 r.), blockchain (2008 r.). Wraz z rozwojem technologii zmienia się również nasze zachowanie. Inaczej korzystaliśmy z Internetu w latach 90., inaczej korzystamy dziś i z pewnością inaczej będziemy korzystać z niego w przyszłości. Zapraszam do krótkiego przeglądu rozwoju najważniejszych technologii ICT oraz do zapoznania się z próbą przewidzenia kierunku dalszego ich rozwoju.

  Web 1.0, czyli pierwszy Internet

  Internet jest już z nami kilka dekad, ułatwia nam na co dzień wiele czynności i prawdopodobnie większość jego użytkowników, gdyby przestał z niego korzystać, deklarowałaby spadek jakości życia. Zdecydowana większość mieszkańców państw wysoko rozwiniętych korzysta z tego medium (80–90 proc.). Jeżeli weźmiemy pod uwagę cały świat, wówczas będzie to tylko 63 proc., ale ta liczba stale rośnie. Pierwszy Internet był stosunkowo prosty, umożliwiał użytkownikom odbiór informacji jednostronnie i był otwarty dla każdego. Własność oraz wpływ tego medium były scentralizowane.

  Web 2.0, czyli Collaborative Economy

  Podczas kryzysu finansowego w latach 2007–2009 wiele osób musiało zredefiniować swoje potrzeby oraz sposoby, w jakie je zaspokaja. Zbiegło się to również z rozwojem technologii internetowych oraz ze zmianami demograficznymi i na podstawie tych kilku czynników katalizujących powstały platformy Collaborative Economy. Użytkownicy poza odbieraniem informacji uzyskali również możliwość dwustronnej komunikacji oraz tworzenia treści w Internecie. Systemy nadal są scentralizowane, a własność oraz wpływ zostały skupione wokół największych spółek. Właścicielem treści są platformy, a nie ich twórcy i użytkownicy

  Web 3.0, czyli Crypto & Blockchain

  Podczas wspomnianego wyżej kryzysu finansowego w latach 2007–2009 jeden z użytkowników Internetu o kryptonimie Satoshi Nakamoto (lub kolektyw użytkowników o tej samej nazwie) zaprezentował światu swój white paper. Opisał w nim pierwsze w historii zastosowanie technologii Blockchain. I tak na początku 2009 r. został uruchomiony pierwszy w historii blockchain – blockchain Bitcoina. Podobnie jak Internet blockchain w pierwszych latach był technologią bardzo niszową. Dopiero w ostatnich kilku latach nastąpił jego rozkwit, wraz z rosnącą liczbą użytkowników. W 2022 r. mamy do wyboru kilkadziesiąt tysięcy nowych blockchainów lub tokenów opartych na innych sieciach. Warto mieć świadomość, że technologie Web 3.0 nadal są na wczesnym etapie rozwoju w porównaniu z Internetem. Szacuje się, że z technologii blockchain korzysta w 2022 r. ok. 300 mln osób, a z Internetu – ok. 5,03 mld.

  Biorąc pod uwagę obecną sytuację ekonomiczną, gospodarczą, polityczną oraz rozwój technologiczny na świecie, z dużą dozą prawdopodobieństwa można przypuszczać, że technologia blockchain będzie rozwijała się w coraz szybszym tempie w najbliższej dekadzie. Już dziś umożliwia ona wiele eksperymentów, nowych usług, modeli biznesowych oraz modeli zarządzania. Do najważniejszych innowacji wobszarze Crypto & Blockchain należą: DAO – decentralized autonomous organizations, DeFi – decentralized finance, NFT – non fungible token, Metaverse, Play-2-Earn, Play-&-Earn, Move-2-Earn. To właśnie tym i kolejnym, nieznanym jeszcze innowacjom zdecydowałem się poświęcić swój research. Tym razem nie naukowy, ale biznesowy.

  Łukasz Zgiep

  Co-Founder & General Partner w funduszu Pointer.Capital. Inwestor i doradca w ponad 30 start-upach, specjalizuje się w Web 3.0, Fintech, Crypto & Blockchain. Współtwórca dwóch największych platform equity crowdfundingowych w Europie Środkowo-Wschodniej: Beesfund.com oraz Crowdway.pl. Pierwszy doktor ekonomii w tematyce collaborative economy (Web 2.0). Założyciel i członek zarządu pierwszej w Polsce, a drugiej na świecie Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii (Web 3.0). Wieloletni doradca Komisji Europejskiej oraz innych regulatorów.