O najważniejszych zmianach regulacyjnych na VIII Kongresie Prawników Spółek Giełdowych SEG

Najważniejsze zmiany regulacyjne na rynku kapitałowym, rola służb prawnych w zapewnieniu bezpieczeństwa funkcjonowania spółki giełdowej, „implementacja” MAR i jej skutki dla emitentów i wiele innych tematów będzie dyskutowanych podczas VIII Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG, który odbędzie się 28 lutego – 1 marca 2017r. w Jachrance.

KPS co roku gromadzi na jednej sali kilkuset znakomitych prawników ze służb prawnych spółek oraz kancelarii prawnych specjalizujących się w prawie rynku kapitałowego, co skutkuje niezwykle ciekawymi dyskusjami prowadzącymi niejednokrotnie do powstawania nowego spojrzenia na pewne zagadnienia prawne. Co roku uczestnictwo w tym Kongresie to była dla mnie olbrzymia przygoda intelektualna i mam nadzieję, że i tak będzie w tym roku szczególnie, że poruszymy tak ciekawe zagadnienia jak: zmiany regulacyjne, sposoby na zapewnienie bezpieczeństwa prawnego emitentów, czy „implementacja” MAR (a raczej brak implementacji i konsekwencje tego stanu dla spółek) – zapowiada dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Pierwszego dnia zaplanowane zostały dwa bloki tematyczne – najważniejsze zmiany regulacyjne oraz rola służb prawnych w zapewnieniu bezpieczeństwa funkcjonowania spółki giełdowej. Podczas pierwszej sesji plenarnej poruszone zostaną takie kwestie, jak: konstytucja dla biznesu, nowe regulacje dotyczące Komitetów Audytu, dual listing polskich spółek na giełdach zagranicznych, raportowanie niefinansowe.

Celem zmian w prawie w zakresie funkcjonowania komitetów audytu jest ewidentnie zaktywizowanie tych ciał w spółkach, w których już funkcjonują i powołanie ich w spółkach, które unikały takiej opcji. Świadomie piszę „ciał”, gdyż problem oceny wpływu komitetów audytu na polepszenie nadzoru tkwi w samej konstrukcji komitetu audytu. W sensie cywilistycznym nowelizacja prawa dalej pozostawia niewiadomą charakter komitetu audytu, w szczególności jego zadania w relacji do zadań rady nadzorczej. Niejasna pozostaje zatem decyzyjność takiego tworu (czy posiada samodzielną względem rady nadzorczej?), jak i w konsekwencji odpowiedzialność jego członków w relacji do odpowiedzialności członków rady nadzorczej.”opowiada Leszek Koziorowski, Wspólnik, Radca Prawny, Kancelaria GESSEL.

W trakcie drugiej sesji plenarnej omówione zostaną przede wszystkim zagadnienia związane z compliance, pułapkami finansowania bankowego, finansowaniem poprzez emisję obligacji oraz bezpiecznym statutem spółki giełdowej.

Sesja „Pułapki finansowania bankowego” ma na celu wskazanie praktycznych przykładów tego, jak dokumentacja finansowania może ograniczyć i wpłynąć na biznes spółki publicznej. Omówione zostaną m.in. wynikające z umowy kredytowej i dokumentów zabezpieczenia zakazy i ograniczenia, w tym ograniczenia wynikające ze składanych oświadczeń i zapewnień. Uwagi wymagają również narzucane przez banki obowiązki podejmowania określonych działań, nie zawsze dostosowane do specyfiki spółki. Poruszona zostanie ponadto kwestia realizacji obowiązków informacyjnych w procesie pozyskiwania finansowania bankowego–  tłumaczy Łukasz Szegda, Wspólnik, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy

Część merytoryczną pierwszego dnia Kongresu zakończy symulacja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy „Zwykłej Spółki SA”.

Drugi dzień Kongresu wypełnią warsztaty praktyczne dotyczące takich zagadnień jak:

  • Regulacje holdingowe w grupie kapitałowej
  • Ryzyka dla emitenta a compliance. Manipulacja po wejściu w życie MAR
  • „Badanie rynku” w związku z transakcjami M&A oraz pozyskiwaniem kapitału – o czym powinni pamiętać emitenci i inwestorzy
  • Opcja na akcje ma wiele oblicz – różnorodne sposoby wykorzystywania opcji związanych z akcjami
  • Osobista odpowiedzialność członków Zarządu i Rady Nadzorczej za wykonywanie obowiązków informacyjnych przez spółki notowane
  • Odpowiedzialność za oświadczenia i zapewnienia w umowach typu SPA – teoretyczne możliwości praktycznych zastosowań
  • Zarządzanie ryzykiem sporów sądowych w spółce publicznej
  • Techniczne pułapki organizacji WZA

Organizatorzy i uczestnicy walnych zgromadzeń spółek prawa handlowego pomimo wielu lat wykorzystywania systemów informatycznych w tego rodzaju obradach w dalszym ciągu mają przeróżne problemy spowodowane coraz mniejszą uwagą przykładaną do tego tematu. Wszechobecność i mnogość systemów informatycznych w naszym otoczeniu spowodowała większą tolerancję na problemy i błędy tychże systemów jak również mniejszą ostrożność w ich stosowaniu. Tym samym zwielokrotniona została możliwość wpadnięcia w techniczną pułapkę, z której wyjście może się okazać i bardzo kosztowne i niosące niekorzystne skutki prawne – mówi Andrzej Knap, Prezes Zarządu, Unicomp-WZA.

Na zakończenie spotkania odbędzie się debata – „Implementacja” MAR i jej skutki dla spółek giełdowych, podczas której zostaną omówione takie wątki jak: zakres zmian regulacyjnych; funkcjonowanie w okresie przejściowym; czy prawo działa wstecz. Podczas debaty uczestnicy otrzymają odpowiedź na wszystkie pytania związane z MAR zgłoszone przed Kongresem, jak i w jego trakcie.

Gospodarzem Kongresu jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerami wydarzenia są: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) i Fundacja Standardów Raportowania (FSR) jako Partnerzy Instytucjonalni, firma Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny, kancelarie prawne: Bird & Bird, DENTONS, GESSEL, Mrowiec Fiałek, PROF. MAREK WIERZBOWSKI i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, SPCG i Wardyński i Wspólnicy jako Partnerzy oraz BMW Group Polska jako Partner Specjalny.

Szczegółowe informacje na temat Kongresu są dostępne na stronie internetowej www.seg.org.pl.