Nowy, praktyczny wymiar edukacji dla menedżerów – startuje VEE

Grupa Uczelni Vistula uruchomiła nowatorską na polskim rynku szkołę dla menedżerów,według autorskiej koncepcji profesora Witolda Orłowskiego, rektora Akademii Biznesu i Finansów Vistula, oferującą konkretną i praktyczną wiedzę, o tym jak rozwijać biznes. Vistula ExecutiveEducation (VEE) to na początek 12 weekendowych programów, wykładanych przez wybitnych ekspertów rynkowych. Misją VEE jest podnoszenie kompetencji menedżerów we wszystkich istotnych obszarach działania firmy, wyposażenie ich w wiedzę i zestaw narzędzi, dzięki którym osiągną wyznaczone cele biznesowe i zbudują przewagę konkurencyjną. VEE bazuje na wieloletniej, międzynarodowej wiedzy akademickiej i praktyce rynkowej wybitnych osobistości świata nauki i biznesu.

– Jeśli polskie firmy mają doścignąć i z sukcesem walczyć z konkurentami z całego świata, polscy menedżerowie muszą dostać do ręki najskuteczniejsze i najnowocześniejsze narzędzia zarządzania. Projekt VEE powstał właśnie po to, by takie narzędzia im dostarczyć – w oparciu
o najlepszą wiedzę i najlepsze doświadczenia praktyczne
– mówi prof. Witold Orłowski.

Weekendowe, intensywne kursy trwają od jednego do pięciu tygodni. Zajęcia w małych grupach, prowadzone są przez najlepszych praktyków – strategów, prawników, doradców i dyrektorów międzynarodowych firm.

Wiele miesięcy intensywnej pracy zaowocowało dwunastoma wyjątkowymi programami edukacyjnymi, które odpowiadają na najważniejsze potrzeby kadry menadżerskiej. Część z nich to zestawy niezbędnej wiedzy, takie jak zarządzanie kluczowymi klientami, wywiad konkurencyjny czy polityka cenowa, inne dają narzędzia do ekspansji na nowe rynki, np. w Afryce lub tworzenia w firmie kultury innowacyjności – podkreśla Adam Jasser, były szef urzędu antymonopolowego i doradca do spraw gospodarczych rządu, a obecnie dyrektor VEE.

Pierwszeprogramy Vistula Executive Education startują w maju. Szczegóły, opisy programów  i dodatkowe informacje o VEE i jej wykładowcach dostępne są na stronie internetowej www.vee.edu.pl.

VEE wzbogaca ofertę Grupy Uczelni Vistula, która działa na rynku szkolnictwa wyższego od 25 lat. Dotąd kształciła studentów na czterech wydziałach, nadając uprawnienia magisterskie, prowadząc studia doktorskie i programy MBA.