Nowoczesny przemysł wspierany systemem ERP

Renata_lukasik2

Renata Łukasik
członek Zarządu Macrologic SA, dyrektor ds. oprogramowania

Nieodłącznym elementem działania każdej nowoczesnej firmy z sektora przemysłowego we współczesnym cyfrowym świecie są systemy klasy ERP. Zapewniają one szybki dostęp do firmowych informacji zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i stacjonarnych w każdym miejscu na świecie, co daje szansę na sprawną oraz efektywną obsługę klienta, a także przewagę konkurencyjną.

Obecnie nawet sterowanie maszynami, np. w fabryce, oraz komunikacja pomiędzy nimi bardzo często odbywa się za pośrednictwem systemów IT. Podobnie jest z elektronicznie rejestrowanymi operacjami. Informacje te są wykorzystywane do rozliczeń kosztów, analizy rentowności działań oraz ich optymalizacji. Rozwiązania IT pomagają w zarządzaniu surowcami, planowaniu dostaw i ich zabezpieczaniem. Bardzo ważne jest to, aby w firmie przemysłowej stan magazynowy był odpowiedni w stosunku do zaplanowanych działań, a realizowane aktywności uwzględniały konieczność rotacji oraz zapobiegały niepotrzebnemu zaleganiu w magazynach. W tym także pomocne są systemy ERP. Warto zwrócić także uwagę na powszechność rozwiązań mobilnych w przypadku systemów ERP w nowoczesnym przemyśle. Sprawdzają się one w całym procesie – od momentu kontaktu z klientem, poprzez obsługę magazynu i produkcji, aż po wysyłkę zamówień. Cały ten mechanizm pozytywnie wpływa na czas i jakość obsługi klienta. Dzięki systemom IT całość działania firmy jest ujęta w ewidencjach i stanowi niezastąpione źródło analiz służących do bieżących decyzji operacyjnych oraz prognozy przyszłych przedsięwzięć.