Nowatorskie rozwiązania płatnicze SIX Payment Services dla Fundacji WWF Polska

26 września br. ruszył pilotażowy, innowacyjny projekt dotyczący transakcji elektronicznych i pozyskiwania darczyńców przez jedną z największych fundacji WWF Polska. Partnerem tego projektu jest SIX Payment Services, jeden z największych w Europie agentów rozliczeniowych, i dostawca bezpiecznych i innowacyjnych rozwiązań, umożliwiających obsługę transakcji elektronicznych. Dzięki temu partnerstwu Fundacja WWF Polska będzie mogła w szybszy i prostszy sposób pozyskiwać darczyńców, a osoby zainteresowane regularnym wsparciem WWF, w szybki i bezpieczny sposób przystąpić do Klubu WWF, stając się stałymi darczyńcami organizacji.

W projekcie dla WWF Polska, SIX Payment Services wraz ze swoim partnerem technologicznym, Mofimo, dostarczą terminale płatnicze wyposażone w możliwość zapisania się do usługi cyklicznego obciążenia karty płatniczej. Podczas różnego rodzaju eventów, wyposażeni w terminale fundraiserzy WWF, będą w stanie zapisać osobę chętną w szeregi regularnych darczyńców zaledwie w kilka sekund. Tyle właśnie czasu zajmuje zdefiniowanie kwoty comiesięcznego obciążenia, weryfikacja karty w banku oraz zamiana jej numeru w procesie tokenizacji na bezpieczny zamiennik. To wszystko przy zachowaniu maksimum bezpieczeństwa transakcji, które gwarantuje SIX Payment Services.

Jak mówi prezes WWF Polska, Mirosław Proppé: – Dotychczas uciążliwe było podpisywanie papierowych zgód na polecenie zapłaty. Dzięki współpracy z Six Payment Services możemy ograniczyć zużycie papieru, usprawnić i uprościć cały proces pozyskiwania darczyńców

Szacuje się, że liczba odrzuconych przez bank formularzy przystąpienia do WWF z powodu np. niezgodności podpisu z tym w systemie bankowym, była na poziomie ok. 20 proc. Niewiele z tych osób, którym formularz został odrzucony, podjęło ponowną próbę realizacji polecenia zapłaty na rzecz WWF. To zdecydowana zmiana jakościowa nie tylko dla WWF ale również dla darczyńcy. Kilka sekund zamiast wielu dni bez gwarancji końcowego sukcesu z powodu możliwego odrzucenia wniosku zgody na aktywację polecenia zapłaty przez bank darczyńcy, na skutek najdrobniejszego uchybienia przy podawaniu danych lub podpisaniu się niezgodnie z bankowym wzorem podpisu.

Samo obciążenie karty będzie dokonywane automatycznie, w ustalonych między WWF a darczyńcą kwocie, pobieraną z konta cyklicznie co 30 dni. Co istotne, terminale, którymi będą posługiwali się przedstawiciele WWF Polska, to urządzenia, dzięki którym organizacja może pozyskiwać stałych darczyńców, jak również umożliwią w przyszłości dokonywanie pojedynczych, okazjonalnych wpłat podczas różnego rodzaju eventów.

Jak mówi Artur Żymańczyk, Country Manager w SIX Payment Services: – Dla nas, jako SIX Payment Services, to kolejny projekt, w którym dokonujemy zmian poprzez postęp technologiczny i współpracę z naszymi partnerami. Wspólnie nie tylko zwiększamy korzystanie z płatności elektronicznych, ale i gwarantujemy użytkownikom bezpieczeństwo takich płatności. W tym pilotażowym projekcie z Fundacją WWF Polska idziemy krok dalej, ponieważ wraz z naszym partnerem – Mofimo, umożliwiamy WWF znaczne uproszczenie i skrócenie procesów, dzięki czemu zwiększy się efektywność pracy jego fundraiserów. WWF Polska wyprzedzi technologicznie inne tego typu organizacje pożytku publicznego, a tym samym wyjdzie naprzeciw potrzebom osób, które chcą w szybki, łatwy, bezpieczny i intuicyjny sposób dokonywać płatności lub zlecać wsparcie tych fundacji, które są im bliskie.

WWF jest jedną z największych na świecie organizacji, działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Jej misją jest powstrzymanie szybko postępującej degradacji przyrody, a wszystko to przy pomocy wsparcia finansowego, płynącego od stałych darczyńców WWF oraz z okazjonalnych wpłat. W Polsce WWF podejmuje działania na rzecz ochrony przyrodniczo cennych rzek i lasów, jak również ochrony największych drapieżników: wilków, rysi i niedźwiedzi, a także ssaków bałtyckich: morświnów i fok szarych oraz wielu innych gatunków zwierząt. Organizacja stara się przeciwdziałać zmianom klimatu i podejmuje walkę z nielegalnym handlem ginącymi gatunkami roślin i zwierząt. WWF posiada status organizacji pożytku publicznego od 2004 r. Wszystkie pieniądze WWF pochodzą z trzech źródeł: od osób indywidualnych, z grantów publicznych oraz współpracy z firmami.