Nowa stolica Europy

Miasto zajmuje powierzchnię niemal 900 km kw. i jest dziewięciokrotnie większe od Paryża, ma ok. 3,5 mln mieszkańców. Szacuje się, że 13 proc. z nich to obcokrajowcy. W tej grupie Polacy znajdują się na drugim miejscu. Według danych niemieckiego urzędu statystycznego, w 2013 r. Berlin zamieszkiwało ponad 51 tys. Polaków.

Tradycja i nowoczesność
Dzisiejszy Berlin dzięki swojej bogatej historii oraz przemyślanemu rozwojowi jest jednym z najchętniej odwiedzanych miast w Europie. Jego wielki atut stanowi połączenie tradycji i nowoczesności. Po roku 1989 rozpoczął się proces łączenia miasta w jedną całość. W latach 90. było ono wielkim placem budowy. Starano się za wszelką cenę zatrzeć granicę. Idealnym rozwiązaniem stał się plan zagospodarowania, dzięki któremu uniknięto przypadkowości. Nie burzono budowli kojarzonych z niechlubną przeszłością, wręcz przeciwnie, starano się im nadać nowy charakter. Świetnym przykładem jest gmach Reichstagu, który aż do 1991 r. stał pusty. Znajdował się co prawda w zachodniej części, ale był tak blisko muru, że go nie wykorzystywano. Warto podkreślić, że berlińczycy biorą aktywny udział w przekształcaniu swojego miasta. Przykładem tego są tereny dawnego lotniska Tempelhof, które miasto planowało zabudować. Po interwencji mieszkańców teren ten stał się gigantycznym ogólnodostępnym parkiem. Berlin, mimo 40-letniego podziału, jest dziś tętniącym życiem, nowoczesnym i spójnym organizmem miejskim.

W 2015 r. berlińskie hotele i pensjonaty zarejestrowały ponad 30 mln noclegów. Miejscem, które każdy turysta kojarzy z Berlinem, jest Brama Brandenburska wybudowana pod koniec XVIII w. Do głównych atrakcji turystycznych należą także pozostałości po zimnej wojnie, a zwłaszcza resztki muru berlińskiego, który jeszcze kilkadziesiąt lat temu dzielił miasto na dwie strefy wpływów. Bardzo ważny jest Checkpoint Charlie, jedno z najbardziej znanych przejść granicznych między dwiema częściami podzielonego miasta. Należy pamiętać, że ekonomiczna przepaść, jaka je dzieliła, była ogromna. Dlatego niemiecki rząd od 1989 r. konsekwentnie inwestuje ogromne środki, aby ją zniwelować. Rewitalizacja biedniejszych dzielnic w większości przypadków się udała, jednak do dziś nadal można zobaczyć podział na nowocześniejszą zachodnią część oraz postkomunistyczną, co widoczne jest zwłaszcza w architekturze wschodniej części miasta. Ważną rolę odgrywają berlińskie muzea, których jest… ponad 180, czyli więcej niż w Paryżu i Londynie razem wziętych. Niezwykłe miejsce to Wyspa Muzeów, gdzie znajdują się m.in.: Muzeum Pergamońskie, Nowe Muzeum oraz Stare Muzeum Narodowe. Turystów przyciągają również ogrody zoologiczne oraz Aquarium, gdzie można zobaczyć tysiące gatunków zwierząt zamieszkujących najdalsze zakątki Ziemi. W mieście funkcjonują też cztery opery oraz kilkanaście placówek teatralnych.

Berlin jest bardzo ważnym ośrodkiem gospodarczym. Wykształcił się tu m.in. silny przemysł elektroniczny, a do jego największych reprezentantów należy zaliczyć firmy Siemens oraz AEG. Targi Berlińskie należą do najważniejszych nie tylko w Europie, lecz także na świecie. Do najbardziej znanych imprez gospodarczych należy zaliczyć także targi kolejowe InnoTrans oraz turystyczne Internationale Tourismus-Börse. Rozwój gospodarczy miasta możliwy jest dzięki świetnie działającym uczelniom wyższym. W Berlinie funkcjonuje ich 17, kształcą ponad 150 tys. studentów. Do najważniejszych należą: Humboldt-Universität i Freie Universität (zaliczany jest do dziewięciu elitarnych uczelni Niemiec, dzięki czemu otrzymuje on dodatkowe dotacje za pracę badawczą), Technische Universität, Universität der Künste i European School of Management and Technology.

Biznes w Berlinie
Wielu emigrujących Polaków decyduje się na stałe pozostać w stolicy Niemiec. Bardzo chętnie zakładają tam firmy. Pierwszym krokiem do założenia własnej działalności jest wybór formy prawnej. W Niemczech funkcjonuje 7 różnych form prawnych: przedstawicielstwo (Repräsentanz), samodzielny oddział (Eingetragene Zweigniederlassung), działalność na własny rachunek (Tätigkeit im eigenen Namen), spółka cywilna (Gesellschaft bürgerlichen Rechts), spółka jawna (OHG – Offene Handelsgesellschaft), spółka komandytowa (KG – Kommanditgesellschaft), spółka z o.o. (GmbH – Gesellschaft mit beschränkter Haftung). Każdą działalność należy zarejestrować w urzędzie do spraw gospodarczych odpowiednim dla danej lokalizacji. Aby tak się stało, wymagane jest złożenie następujących dokumentów: kopii paszportu, dowodu zameldowania, wypełnionego formularza, w którym będzie opisana działalność gospodarcza, umowy kupna, dzierżawy lub najmu nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, przy zawodach wymagających legitymowania się odpowiednim wykształceniem, np. rzemieślniczych, należy przedstawić dowód dopuszczenia do działalności z odpowiedniej izby rzemieślniczej. Berlin jest także przykładem świetnie rozwijającego się ośrodka transportowego. Ma dwa duże lotniska Schönefeld i Tegel. Pierwsze z nich jest obecnie modernizowane i rozbudowywane. Był to jedyny port lotniczy wschodniej części miasta, obecnie obsługujący około 7 mln pasażerów rocznie i 8 tys. ton cargo. Po rozbudowie będzie nosił nazwę Port Lotniczy Berlin-Brandenburg i będzie jedynym portem lotniczym stolicy Niemiec. Port lotniczy Tegel obsługuje niemal 10 mln pasażerów rocznie oraz 35 tys. ton cargo, jednak będzie zlikwidowany, gdy zakończy się rozbudowa portu Berlin-Brandenburg.

Rozwój transportu kolejowego w Berlinie związany jest z pierwszą połową XIX w. Wówczas to w mieście funkcjonowało 12 dużych dworców kolejowych, obsługujących połączenia zarówno regionalne, jak i dalekobieżne. Ciekawym rozwiązaniem są biegnące wzdłuż istniejących linii kolejowych osobne tory wykorzystywane jedynie przez Szybką Kolej Miejską. W Berlinie funkcjonuje najstarsze w Niemczech metro, które obecnie ma 10 linii i 173 stacje. Łączna długość wszystkich linii to niemal 150 km, a 85 proc. trasy znajduje się pod ziemią. We wschodniej części miasta nadal funkcjonuje system tramwajowy, który został wycofany w części zachodniej. Obecnie podróżni mają do dyspozycji 22 linie tramwajowe. Transport samochodowy opiera się głównie na bardzo dobrze rozwiniętej  sieci autostrad. Berlin otoczony jest zewnętrznym pierścieniem autostrad tworzących obwodnicę miasta. Wewnątrz miasta przebiega autostrada A100, która jest obwodnicą wewnętrzną śródmieścia. Transport autobusowy jest jednym z najpopularniejszych w mieście. Rocznie korzysta z niego ponad 350 mln pasażerów. Ciekawym rozwiązaniem jest transport wodny śródlądowy. W Berlinie istnieje kilka kanałów tworzących sieć dróg wodnych miasta. Do najważniejszych należy Landwehrkanal. Ważnym szklakiem śródlądowym oraz bardzo dużą atrakcją turystyczną jest także szlak Berlin–Szczecin–Bałtyk. Dzięki kanałom Finow oraz Odra–Hawela Berlin ma bezpośrednie wodne połączenie z Bałtykiem oraz polskimi miastami: ze Szczecinem, Świnoujściem, z Gryfinerm, Policami i Wolinem.