Nowa posada Marka Woszczyka

Marek Woszczyk, były już prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej, bezrobotny był tylko przez 24 godziny i szybko został dyrektorem generalnym spółki PGNiG Upstream International. Z elektroenergetyki przesiadł się do branży gazowniczej i będzie czuwał nad zagranicznymi włościami PGNiG, naszego gazowego giganta. Zagraniczne przyczółki polskiej firmy to siedziba w Sandnes w Norwegii i koncesje poszukiwawczo-wydobywcze na Morzu Norweskim, Północnym i Barentsa. PGNiG Upstream International prowadzi poszukiwania złóż na szelfie Morza Norweskiego od roku 2007. Pod koniec roku 2012 spółka zaczęła wydobywać gaz ziemny i ropę naftową ze złoża Skarv (Norweski Szelf Kontynentalny – środkowa Norwegia). Dziś, wraz z partnerami, prowadzi również wydobycie ze złóż Morvin, Vilje i Vale. Zagospodarowuje też złoża Snadd. Marek Woszczyk przed wejściem w biznes energetyczny przez 15 lat pracował w URE, a latach 2011-2013 był prezesem URE. Był też pracownikiem naukowym. Jest absolwentem studiów podyplomowych Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, MBA uzyskał w Akademii Leona Koźmińskiego, a w przeszłości ukończył Wydział Nawigacyjny Wyższej Szkoły Morskiej. Teraz będzie nawigować w poszukiwaniu podmorskich złóż.