Nissan zapewni wsparcie podczas kryzysu humanitarnego w Ukrainie

Nissan Motor Co., Ltd. utworzył fundusz w wysokości 2,5 mln euro, który zapewni wsparcie podczas kryzysu humanitarnego w Ukrainie. Priorytetem Nissana od zawsze było bezpieczeństwo i życie ludzi. Fundusz Nissan Cares wesprze szersze starania, których celem jest pomoc ludności Ukrainy oraz pracownikom i ich rodzinom dotkniętym wojną.

Za pośrednictwem funduszu Nissan przekaże 1 mln euro na rzecz Czerwonego Krzyża oraz innych organizacji non-profit, które wspierają aktualnie trwające działania w zakresie reagowania kryzysowego celem ratowania życia i zapewnienia dostaw podstawowych produktów rodzinom i dzieciom. Tam, gdzie okaże się to pomocne, spółka jest gotowa przekazać również samochody.

Fundusz specjalny został również zasilony przez Nissana kwotą 1,5 mln euro. Środki te zostaną przeznaczone na zapewnienie stabilności finansowej i ciągłego wsparcia dla pracowników Nissana i ich rodzin dotkniętych tym kryzysem. Z funduszu – przystosowanego tak, by pomagać w indywidualnych przypadkach – będzie można współfinansować koszty relokacji, koszty utrzymania przesiedlonych rodzin, koszty opieki medycznej i specjalnej opieki dziecięcej.

Pracownicy i partnerzy, którzy chcieliby udzielić bezpośredniej pomocy, będą mogli wesprzeć fundusz specjalny Nissan Cares, czy to za pomocą wpłat finansowych, czy za pomocą darów takich jak żywność i ubrania.

Dyrektor generalny Nissana, Makoto Uchida, powiedział: „Wszyscy jesteśmy ogromnie poruszeni cierpieniem tak wielu ludzi – w tym członków naszej rodziny Nissana. Utworzyliśmy fundusz Nissan Cares, by okazać wsparcie naszym pracownikom i wspierać podejmowane 24h na dobę międzynarodowe wysiłki, których celem jest reakcja na tę niezmierzoną ludzką tragedię”.

Jeśli chodzi o naszą działalność w Rosji, Nissan zawiesił eksport samochodów do tego kraju i niebawem zawiesi produkcję w zakładzie w Petersburgu.