NIEZMIENNIE DYNAMICZNY RYNEK PRACY

Niemal 1 200 firm dających zatrudnienie ponad 260 000 pracowników – tak wygląda obecnie sektor nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Branża nie hamuje i pozostaje jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi biznesu. Jednak pomimo iż 97% firm z sektora chce wykorzystać dobrą sytuację gospodarczą i zwiększyć zatrudnienie w 2019 roku, to pracodawcy obawiają się niedoboru odpowiednich kandydatów na rynku pracy. Takie wnioski płyną z badania branży nowoczesnych usług dla biznesu, którego wyniki opublikowane zostały na łamach najnowszego Raportu płacowego Hays Poland.

Charakter usług dla biznesu świadczonych w centrach w Polsce jest bardzo zróżnicowany. Na szeroką listę realizowanych zadań składa się nawet kilkadziesiąt procesów biznesowych. Podobnie jak w roku ubiegłym najliczniej reprezentowane są centra świadczące usługi w zakresie IT oraz finansów i księgowości. Silnie reprezentowane są również podmioty realizujące usługi bankowe, HR oraz inwestycyjne (BFSI), jak również usługi kontaktu z klientem.

POLIGLOCI POSZUKIWANI

Większość firm świadczy usługi w skali globalnej zapewniając serwis najwyższej jakości, niezależnie od wykorzystywanego języka obcego. Najpopularniejszym językiem – wymaganym przez wszystkie centra – pozostaje język angielski. Na kolejnych miejscach w rankingu popularności plasuje się język niemiecki, francuski, włoski oraz hiszpański. Mniej niż połowa centrów prowadzi swoje operacje również w języku niderlandzkim, rosyjskim, portugalskim, czeskim, duńskim i norweskim. Zdecydowanie rzadziej spotykany jest język węgierski, fiński, ukraiński, słowacki i turecki. W Polsce działają jednak centra oferujące obsługę nawet w języku japońskim, serbskim oraz hebrajskim.

Różnorodność pod względem wykorzystywanych języków obcych sprawia, że centra usług dla biznesu to coraz częściej miejsce pracy dla cudzoziemców, posługujących się swoim narodowym językiem oraz angielskim. Szacuje się, że cudzoziemcy stanowią obecnie 10% zatrudnionych w centrach usług w Polsce. Najczęściej są to osoby pochodzące z Ukrainy, Włoch, Hiszpanii, ale również Tunezji, Egiptu i Maroko. Coraz więcej pracowników pochodzi również z Indii, Niemiec Francji oraz Wielkiej Brytanii.

PLANY I WYZWANIA

Większość firm z branży nowoczesnych usług pytana o perspektywę roku 2019, zakłada dużą aktywność w obszarach związanych z zasobami ludzkimi. Niemal wszyscy planują zwiększenie zatrudnienia. Podobnie jak w roku ubiegłym najwięcej ofert będzie kierowanych do specjalistów w obszarach finansów i księgowości, obsługi klienta, IT oraz szeroko pojętej administracji i HR. Jednocześnie taki sam odsetek firm spodziewa się trudności w pozyskaniu nowych pracowników.

Wyzwanie dla firm jest tym większe, że obecnie mniej niż połowa z nich ma pewność, że posiada zasoby kompetencyjne konieczne do realizacji celów biznesowych i budowania przewagi konkurencyjnej. W większości firm potrzeby kompetencyjne spełnione są tylko częściowo. Dlatego też kluczowe aktywności podejmowane przez firmy dotyczyć będą szeroko pojętego zwiększania zatrudnienia – zarówno poprzez pozyskiwanie pracowników tymczasowych lub kontraktowych, jak również organizowanie praktyk, umożliwiających młodym ludziom dołączenie do organizacji i po okresie stażu – związanie się z nią na stałe.

Pracodawcy przyglądają się również wynagrodzeniom swoich pracowników i w perspektywie roku 2019 chcą zaoferować podwyżki. Obok wynagrodzeń poszerza się zakres oferowanych świadczeń dodatkowych. Niestety podobnie jak w roku ubiegłym, oferowane benefity tylko częściowo odpowiadają na potrzeby pracowników. Dla zatrudnionych największe znaczenie ma prywatna opieka medyczna, lecz w rozszerzonym pakiecie oraz możliwość pracy elastycznej.

LOKALNA SPECJALIZACJA

Dynamiczny rozwój dotyczy zarówno największych ośrodków biznesowych, jak również mniejszych miast. Największy udział pod względem zatrudnienia i dojrzałości rynku przypada niezmiennie na Kraków, Warszawę i Wrocław. Biorąc jednak pod uwagę liczbę nowych inwestycji, dużą dynamiką pochwalić może się rynek trójmiejski, Aglomeracja Katowicka, Łódź oraz Poznań. Wiele dzieje się również w Bydgoszczy, Lublinie, Rzeszowie oraz Szczecinie.

– Coraz częściej obserwujemy, że branża usług dla biznesu staje się lokalną specjalizacją – podkreśla Aleksandra Tyszkiewicz, dyrektor w Hays Poland. – Doskonałym przykładem jest Kraków i Wrocław – miasta, w których nowoczesne usługi biznesowe mają największe znaczenie dla lokalnego rynku pracy. Ciekawą obserwacją jest również to, które typy usług dla biznesu wiodą prym na lokalnych rynkach. Z danych ABSL wynika m.in. że branża BPO jest najsilniej reprezentowana w Łodzi, Poznaniu i Warszawie, podczas kiedy centra IT oraz R&D w Bydgoszczy, Rzeszowie oraz Aglomeracji Katowickiej – dodaje ekspertka.

Dla rozwoju sektora i realizacji ambitnych planów zatrudnienia znaczenie ma zarówno rozbudowa istniejących centrów, jak również nowe, najczęściej zagraniczne inwestycje. W minionych miesiącach dominowały inwestycje amerykańskie, brytyjskie, niemieckie oraz skandynawskie. Pojawili się także inwestorzy z państw azjatyckich. Inwestorzy doceniają lokalną dostępność nowoczesnej powierzchni biurowej, infrastruktura i komunikacja oraz ich jakość. Coraz lepiej prezentują się także perspektywy współpracy z lokalnymi władzami i uczelniami.

O RAPORCIE

Raport płacowy Hays dla branży nowoczesnych usług dla biznesu jest zestawieniem poziomów wynagrodzeń dla specjalistów i kadry menedżerskiej, uzupełnionym wnioskami i komentarzami ekspertów oraz wynikami badania na temat rynku pracy, które zostało przeprowadzone pod koniec 2018 r. Raport w wersji elektronicznej jest dostępny tutaj.

Dostępny jest również ogólnopolski raport płacowy Hays oraz raport dla branży kontraktingu usług IT. Zapraszamy do lektury.