Nieuwzględnianie aspektu zarządzania doświadczeniami klientów stanowi poważne zagrożenie dla przedsiębiorstw

Warszawa – 29 stycznia 2019 Dimension Data, globalny integrator oraz dostawca usług zarządzanych dla hybrydowego środowiska IT o przychodach wynoszących 8 mld USD, udostępniła swój doroczny CX Benchmarking Report analizujący zarządzanie doświadczeniami klientów. Dimension Data zachęca firmy do zwrócenia większej uwagi na kwestię swoistego „oderwania” od doświadczeń klientów. Może ono uniemożliwić wykorzystanie szans, jakie stoją przed organizacjami, lub nawet zagrozić ich przetrwaniu na rynkach o intensywnej konkurencji, na których nie można być pewnym lojalności konsumentów.

Aż 65% respondentów badania Dimension Data w Europie stwierdziło, że doświadczenia klientów nie są obecne w komunikacji na poziomie zarządu. Odpowiedzialność za ten obszar często bierze na siebie kadra zarządzająca niższego szczebla, a czasami kilku różnych jej członków. Ponadto tylko 15% badanych stwierdziło, że ich firmy obrały w pełni zintegrowane, scentralizowane podejście do zarządzania doświadczeniami klientów.

Jednocześnie wynik badania pokazuje, że zdaniem większości respondentów kwestia zarządzania doświadczeniami klientów stanowi ważny czynnik wyróżniający organizację spośród konkurencji (87%), który również ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia lojalności klientów (85%), wzrostu przychodów (63%) i redukcji kosztów (50%).

Pomimo tej świadomości okazało się, że prawie jedna czwarta (24%) europejskich respondentów nie jest zadowolona z realizowanego modelu zarządzania doświadczeniami klientów. Jedynie 13% jest zdania, że osiąga taki poziom zarządzania wrażeniami, który sprawia, że klienci polecają ich firmę innym osobom.

W efekcie dochodzi do wygenerowania swoistej sztucznej rzeczywistości: organizacje opowiadają o zarządzaniu doświadczeniami klientów, ale nie zapewniają ich odpowiedniego poziomu. Konsekwencją jest rozdźwięk między ich ambicjami w sferze CX a rzeczywistymi możliwościami. Organizacje są zainteresowane kilkoma technologiami z obszaru CX, takimi jak np. analiza klientów, sztuczna inteligencja i integracja cyfrowa, ale obecnie nie są w stanie ich odpowiednio wdrożyć.

„Zarządzanie doświadczeniami klientów powinno znaleźć się wyżej na liście priorytetów każdej organizacji. Powinna wspierać je cała struktura firmy” – podkreślił Nemo Verbist, Group Executive Customer Experience w Dimension Data. –„Liczne organizacje przyznają, że doświadczenia klientów są bardzo ważne, jednak niewiele podmiotów wyznacza osoby na szczeblu zarządu, odpowiedzialne za wrażenia klientów” – kontynuuje Nemo Verbist. – „Zamiast tego zarządzanie doświadczeniami klientów staje się jedynie elementem innych priorytetów albo też odpowiedzialność za nie zostaje przekazana pojedynczym menadżerom. W związku z tym powstaje dysonans między ambicjami organizacji pod względem zarządzania doświadczeniami klientów a podejmowaniem działań, które naprawdę przynoszą korzyści nabywcom. Ten rozdźwięk trzeba zlikwidować” – akcentuje Nemo Verbist. – „Organizacje muszą uczynić z zarządzania doświadczeniami klienta priorytet – zgodnie ze swoimi deklaracjami.”

Badanie ujawniło też, że wiele organizacji zwraca się ku nowoczesnym technologiom – uznają je za metodę lepszego zarządzania doświadczeniami klientów, ale często nie mają opracowanej jasnej strategii. Blisko 31% respondentów przyznało, że wdrażane rozwiązania cyfrowe (takie jak chatboty czy zastosowanie sztucznej inteligencji) nie zapewniają odpowiednich funkcji oczekiwanych przez klientów. Niespełna połowa respondentów w Europie (49%) stwierdziła, że wiedza klientów o takiej technologii jest największą barierą w ich wdrażaniu.

„Wdrażanie technologii tylko po to, żeby potem stwierdzić, że nie zapewnia ona potrzebnych funkcjonalności lub że klienci nie potrafią z niej korzystać, to nie problem technologii, lecz planowania” – dodaje Nemo Verbist. – „Technologia może zapewnić organizacjom wiele skutecznych narzędzi, by poprawić doświadczenia klientów i móc utrzymywać je na wysokim poziomie. Nie wystarczy jednak tylko „włączyć przełącznika”, aby wszystko działało. Za inwestycjami w technologie muszą podążać inwestycje w pracowników, procesy i planowanie.”

Nancy Jamison, Główna Analityczka ds. Obsługi Klienta we Frost & Sullivan, podpowiada, by organizacje postarały się zlikwidować rozdźwięk w swoich działaniach – a przy tym skutecznie mierzyły, porównywały i analizowały dane.

„Analiza porównawcza doświadczeń klientów jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej” – mówi  Nancy Jamison. – „Marki muszą zainwestować w zarządzanie doświadczeniami klientów, ale muszą też wiedzieć, że te inwestycje się zwracają. Jeżeli tak się nie dzieje, to znaczy, że firmy muszą dowiedzieć się, co należy zmienić. Na razie wygląda na to, że organizacje nie koncentrują się w wystarczającym stopniu na doświadczeniach klientów i dlatego nie osiągają oczekiwanych rezultatów. To nie jest dobre ani dla nich, ani dla ich klientów” – dodaje Nancy Jamison.

Aby zapoznać się z tegorocznym raportem Customer Experience Benchmarking Report ‘Bridging the Artificial Reality’ – zapraszamy na stronę.

***

Dimension Data Global CX Benchmarking Report

Raport przedstawia wyniki i analizę corocznego badania, opartego na ponad 20-letnim doświadczeniu i wiedzy eksperckiej Dimension Data w obszarze CX. Raport z 2019 roku opracowano na podstawie danych pochodzących od ponad 1,1 tys. respondentów z 13 branż i 59 krajów.

Raport – często przytaczany przez analityków branżowych i cytowany przez media – jest powszechnie uznawany za najbardziej użyteczne, miarodajne i kompleksowe sprawozdanie w swojej kategorii. Jesteśmy przekonani, że jest to obecnie najobszerniejszy z dostępnych globalnych opracowań z obszaru CX.

Dimension Data

Założona 1983 r. firma Dimension Data to  globalny lider w projektowaniu, optymalizowaniu i zarządzaniu ewoluującymi środowiskami IT. Dzięki niej klienci mogą w dobie cyfrowej transformacji zmieniać dane w wartościowe informacje, uzyskując wgląd w swój biznes. Mająca swoją główną siedzibę w Johannesburgu (RPA) Dimension Data zatrudnia 28 tys. pracowników w 47 krajach. Firma łączy najlepsze na świecie technologie dostarczane przez rynkowych liderów i innowacyjne startupy z usługami wsparcia wymaganymi przez przedsiębiorstwa (od doradztwa, przez wsparcie techniczne i serwisowe po w pełni zarządzane usługi). Dimension Data należy do NTT Group. http://www.dimensiondata.com

Wszystkie nazwy firmowe, produktowe i usługowe, a także znaki towarowe, logotypy oraz marki wymienione w tym komunikacie prasowym pozostają własnością swoich właścicieli.