Niepodważalne zalety studiów MBA

Studia Master of Business Administration uznawane są na całym świecie za potwierdzenie najwyższych kompetencji biznesowych. Specyfika studiów MBA wynika w dużej mierze z tego, że są one adresowane do osób, które mają już praktykę w zarządzaniu firmą czy biznesie, mogą pochwalić się sporym doświadczeniem zawodowym. Zdarza się jednak, że podejmują je młodzi ludzie staranie planujący karierę zawodową.

Znaczną część zajęć stanowią case studies oraz gry symulacyjne, podczas których uczestnicy wykorzystują praktyczną wiedzę dzieląc się między sobą doświadczeniami zawodowymi i umiejętnościami rozwiązywania biznesowych problemów. Studentami są głównie managerowie średniego szczebla i kadra kierownicza różnego typu przedsiębiorstw, bądź osoby, które myślą o tym, że będą zajmować ważne stanowiska w przedsiębiorstwach.

Zwykle przy rekrutacji uczelnie prowadzące programy MBA starają się tak tworzyć grupy, żeby studenci mogli się jak najwięcej skorzystać z wzajemnych relacji, nauczyć się od siebie, nawiązać kontakty, które przydadzą im się w późniejszej karierze.

MBA przygotowuje do pracy managerskiej oraz do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Celem rozmaitych programów MBA jest m. in. przekazanie zasad stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych z zakresu zarządzania, kształcenie umiejętności analizy organizacji oraz kształtowanie praktycznych umiejętności menedżerskich: współdziałania z otoczeniem, rozwiązywania konfliktów, komunikowania się, prowadzenia negocjacji, inicjowania zmian itp.

Warto zwrócić uwagę, że jeśli studia MBA kończy manager mający już duże doświadczenie, tym lepiej potrafi faktycznie z niego korzystać. Zajmując odpowiedzialne stanowisko może sam pewne rozwiązania testować.

Nie bez racji uważa się, że studia MBA stanowią szansę na wysokie zarobki i szybką karierę. W praktyce traktowane są jednak jako ważny etap w rozwoju pracownika. Taka inwestycja w siebie musi być świadoma i służyć wyraźnie określonemu celowi. Nie są więc to więc studia dla dyplomu, podejmuje się je by zdobyć określone umiejętności przydatne na drodze kariery. Awans czy sukces w zarządzaniu własną firmą może przyjść z czasem i zwykle przychodzi, gdyż, jak twierdzą specjaliści, absolwenci studiów MBA lepiej i pełniej postrzegają biznes.