Bursa de Valori București

Ludwik Sobolewski oddał stery bukareszteńskiej giełdy papierów wartościowych Bursa de Valori Bucureşti.

Znany w Polsce manager, który w latach 2006–2013 pełnił funkcję prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, odszedł ze stanowiska prezesa giełdy w Bukareszcie.

Rumuński parkiet był dla niego odskocznią po niepowodzeniu w Polsce. Na początku 2013 r., gdy obejmował posadę w Bukareszcie, na rumuńskim parkiecie notowano 79 spółek o łącznej kapitalizacji 22,1 mld euro. Pod koniec jego kadencji na parkiecie w Bukareszcie notowano 87 spółek, a ich kapitalizacja wyniosła ok. 35,8 mld euro. Warto dodać, że pełni on też funkcję szefa rumuńskiej poczty.

Manager w przeszłości pracował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Urzędzie Rady Ministrów, był też doradcą zarządu GPW.

Pracował też jako wiceprezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i zarządu głównego Zrzeszenia Prawników Polskich. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Panthéon-Assas (Paris II).

Z Polski wyjeżdżał w atmosferze skandalu, kiedy wśród szefów spółek giełdowych szukał finansowego wsparcia dla produkcji filmu, w którym w głównej roli miała wystąpić jego ówczesna partnerka. Oficjalnie Rada Giełdy w Warszawie uznała, że prezes naruszył zasady etyki w biznesie. Nieoficjalnie uważano, że za jego odejściem krył się konflikt z ówczesnym ministrem skarbu.