Niedoceniana rola Telco 2.0 w Przemyśle 4.0.

Konrad Kobylecki

Konrad Kobylecki
Business Development Manager, DOT Systems Sp z o.o. (wcześniej CTO Orange, COO Polkomtel)

Przemysł 4.0 idzie do nas wielkimi krokami jak maszyny parowe w XIX w. (Przemysł 1.0). Dotyczy to nie tylko hal produkcyjnych, smartfonów i inteligentnych samochodów, lecz także zarządzania każdą kosztowną infrastrukturą. Sterowanie w czasie rzeczywistym zmieni zadania pracowników, charakter procesów i ich środowisko. Dzięki wprowadzeniu predykcji i systemów uczących się wzrośnie efektywność organizacji. Na przykład przy naprawie taboru kolejowego dzięki wsparciu analitycznych systemów predykcyjnych oszczędności sięgają 40 proc. Według badania PwC z 2014 r. niemieckie firmy oczekują w ciągu pięciu lat średnio 18-procentowej poprawy produktywności dzięki Przemysłowi 4.0. A jest ona już dzisiaj blisko trzy razy lepsza niż w Polsce. Tak jak wcześniej przy promocji rozwiązań ICT (Przemysł 3.0, gdzie łączono zarządzanie wsparte IT z telekomunikacją), tak teraz Telco 2.0 może stać się platformą promocji inteligentnych rozwiązań dla przemysłu i transportu. Niezawodna i wysoko wydajna sieć telekomunikacyjna jest kluczowa w poprawie efektywności organizacji i wdrażaniu Internetu Rzeczy. Lawinowy wzrost ilości czujników, transmisji danych i coraz szybszych systemów sterowania daje szansę na przewagę, ale wymaga inwestycji i bardziej otwartego podejścia do wykorzystania nowych rozwiązań. Pełne wykorzystanie ich możliwości wymaga nowej generacji inteligentnych systemów. Telco 2.0 i partnerstwo z dostawcami rozwiązań dla Przemysłu 4.0 otwiera przed operatorami telekomunikacyjnymi nowe możliwości. Jak bardzo będą chcieli je wykorzystać?