Nie tylko nowe technologie

Ania_Janas

Anna Janas

dyrektor ds. marketingu Cisco Systems Poland

Sektor sprzedaży detalicznej stoi w obliczu cyfrowych zmian, jednak aktywnie przygotowuje się do nich mniej niż jedna czwarta firm. Cyfrowa rewolucja to zarówno zagrożenie, jak i nowe możliwości. Nieumiejętność dostosowania się oznacza ryzyko utraty pozycji. Szacujemy, że w wyniku cyfrowych zmian cztery firmy na 10, które mają obecnie silną pozycję w branży, zostaną wyparte z rynku (badanie „Digital Vortex, 2015”). Zmiana kierunku w stronę sprzedaży cyfrowej otwiera firmom wiele nowych perspektyw i pozwala reagować na wiele wyzwań, np. zwiększyć zaangażowanie klientów podczas wizyty w sklepie, wspomóc wydajność pracowników, poprawić bezpieczeństwo fizyczne i cyfrowe, lepiej zarządzać brakami, usprawnić zarządzanie zapasami i procesem obsługi. Możliwości są ogromne. Z badań, które przeprowadziło Cisco („Digital Value at Stake”) wynika, że wartość potencjału cyfrowego branży sprzedaży detalicznej do 2018 r. osiągnie poziom 506 mld dol. W ubiegłym roku branża handlu detalicznego zrealizowała zaledwie 15 proc. wartości swojego potencjału korzyści.

Digitalizacja firmy wymaga jednak bardziej angażujących działań niż tylko wdrożenie nowych technologii. Konieczne są przedefiniowanie procesów biznesowych i zmiana strategii zarządzania zasobami. To długofalowa i całościowa zmiana wymagająca stworzenia cyfrowej strategii i trwałych inwestycji. Tymczasem warto obserwować firmy, które są niezwykle skuteczne w osiąganiu korzyści związanych z digitalizacją (tzw. digital disruptors), takie jak Amazon, Tesco, Uber i Starbucks.