Nie leasinguj auta byle gdzie

ManagerOnline

Wybór firmy leasingowej, z której usług chcemy skorzystać, jest tak samo ważną decyzją, jak wybór rodzaju leasingu czy też określenie warunków umowy

Na rynku leasingu samochodów wiele się ostatnio dzieje. LeasePlan otworzył salon sprzedaży samochodów poleasingowych, Getin Fleet zwiększył liczebność floty, a Raiffeisen-Leasing zapewnia błyskawiczne załatwianie formalności. Konkurencja na rynku rośnie. Siłą przetargową jest głównie cena, a że firm leasingowych jest sporo, wybór najlepszej jest coraz trudniejszy. Zwłaszcza, że dla leasingobiorcy nie tylko koszty odgrywają wielką rolę.

Koszt, ale nie tylko

Małgorzata Lipska, manager Zespołu Zarządzania Produktami ING Lease, podkreśla, że ważne jest dokładne porównanie wszystkich parametrów zawartych w koszcie leasingu. Można to sprawdzićw tabeli opłat i prowizji danej firmy lub w Ogólnych Warunkach Leasingu, które są częścią umowy. Istotne są jednak również inne parametry.

– Warto porównać koszt i zakres ubezpieczenia, jakie jest proponowane wraz z ofertą. Pamiętajmy, że umowa leasingu zawierana jest na kilka lat, podczas których mogą zaistnieć różne sytuacje związane z użytkowaniem przedmiotu. Tak więc bardzo ważny jest także poziom obsługi klienta, m.in. dostęp do informacji o umowie, poziomie zadłużenia, nadchodzących spłatach, obrazów faktur (np. poprzez elektroniczny portal dokumentów), wsparcie w procesie zgłaszania i likwidacji szkody, łatwość zgłaszania wniosków o zmianę w umowach (np. telefoniczne Biuro Obsługi Klienta) czy możliwość samodzielnego złożenia wniosku online – tłumaczy Małgorzata Lipska. Krzysztof Kot, manager Rynku Pojazdów w Departamencie Sprzedaży EFL, zwraca uwagę, że podejmując decyzję o wyborze leasingodawcy powinniśmy kierować się specjalizacją danego towarzystwa leasingowego. Chodzi o to, czy dana firma podpisze z nami umowę na wybrany środek trwały oraz czy jest zainteresowana finansowaniem przedsięwzięcia o określonej wartości. Niektóre towarzystwa w przypadku określonego rodzaju sprzętu ograniczają ofertę tylko do dużych projektów. Wszyscy specjaliści jednomyślnie podkreślają, że warto także sprawdzić, jak wygląda kondycja finansowa firmy leasingowej oraz na jakiej pozycji w rankingach lub zestawieniach branżowych się plasuje.

– Jeśli firma przoduje w prowadzeniu działalności leasingowej i cieszy się zaufaniem swoich klientów, można się spodziewać, że wykona swoje usługi na najwyższym poziomie. Dodatkowymi informacjami dla zainteresowanych mogą być również dane o zabezpieczeniu bankowym firmy oraz informacje na temat współpracy z firmami ubezpieczeniowymi – tłumaczy Krzysztof Kot. Istotnym aspektem, który może ułatwić nam wybór odpowiedniego leasingodawcy, są wymogi formalne potrzebne do uzyskania finansowania. Dotyczą one m.in. okresu funkcjonowania naszego biznesu, jego wyników finansowych, jak również konieczności dostarczenia kompletu dokumentów czy wyboru dodatkowego zabezpieczenia finansowanej inwestycji. Co więcej, firmy te różnie określają okres zawieranej umowy oraz wysokość wkładu własnego. Zwykle wszystkie te parametry ustalane są indywidualnie.

Ubezpieczenie i co jeszcze

Każdy przedmiot leasingu musi być ubezpieczony. Ubezpieczenie opłaca leasingobiorca, ale firmy oferują także szereg ubezpieczeń i usług dodatkowych, które zwiększają koszt leasingu.

– Obowiązkowe jest ubezpieczanie podstawowe OC/AC/NW. Dostępna jest też szeroka gama dodatkowych produktów ubezpieczeniowych, których wybór jest decyzją klienta. Pamiętajmy o tym, że czeka nas kilka lat użytkowania pojazdu, a szkoda komunikacyjna może zdarzyć się każdemu. Warto więc pomyśleć o takich produktach, jak Moto Assistance czy GAP – radzi Małgorzata Lipska. ING Lease oferuje również bezpłatną usługę Likwidacji Szkód, dzięki której klient oszczędza czas i nerwy. Otrzymuje nie tylko profesjonalną pomoc w zgromadzeniu dokumentów, ale również do dyspozycji samochód zastępczy, serwis, który udzieli gwarancji na naprawę oraz bezgotówkowe rozliczenia z ubezpieczycielem. Z leasingu może skorzystać dowolny podmiot gospodarczy – m.in. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, akcyjna i spółka z o.o. Każdy leasingobiorca musi jednak spełnić pewne wymogi, choć nie każdy takie same.

– Firma, która chce skorzystać z leasingu, nie może być zadłużona wobec budżetu państwa i ZUS, musi też posiadać określoną zdolność kredytową. Firmy leasingowe analizują zdolność spłaty zobowiązań leasingowych m.in. poprzez analizę wyników finansowych przedsiębiorstwa, jego pozycji rynkowej, doświadczenia czy historii współpracy. Wszystkie te informacje pozyskiwane są z dokumentów rejestrowych i finansowych firmy, co pozwala na podjęcie w bardzo krótkim czasie decyzji o przyznaniu lub odmowie leasingu

– tłumaczy Krzysztof Kot. Ekspert przypomina też, że jednym z podstawowych kryteriów formalnych, które podlega ocenie firmy leasingowej, jest okres istnienia przedsiębiorstwa. Dla firm, które są na rynku stosunkowo stosunkowo niedługo, leasing może być jednak jedyną formą finansowania z uwagi na wysokie wymogi stawiane przez banki.

Papierkowe procedury

– Firmy udzielają leasingu za pośrednictwem procedury standardowej oraz uproszczonej – na ich podstawie kształtowane są odmienne wymogi formalne. W przypadku procedury uproszczonej od przedsiębiorcy nie jest wymagane dostarczenie pełnej dokumentacji, a jedynie wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o numerze REGON, NIP, oświadczenie o wysokości osiąganego dochodu oraz zaświadczenie z ZUS. Z W ramach procedury standardowej przedsiębiorca dostarcza m.in. dokumenty rejestrowe firmy, kserokopię dowodu osobistego, numer REGON, NIP, deklaracje PIT i CIT dokumentujące dochód za ostanie 12 miesięcy oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości – wyjaśnia Krzysztof Kot. Procedura uproszczona jest kierowana do uprzywilejowanych grup klientów, np. przedstawicieli wolnych zawodów: prawników, lekarzy, itp.

– Proces jest prosty. Wystarczy złożenie podpisanego wniosku o leasing (dostępny także w formie elektronicznej) wraz z dokumentami wybranego przedmiotu, takimi jak faktura pro forma czy specyfikacja. To wszystko. W programie ING AUTO czy ING Profesjonalista nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty finansowe – mówi Małgorzata Lipska z ING Lease. Specjalistka zapewnia, że czas oceny i realizacji transakcji ograniczony jest do minimum. Decyzja wydawana jest w kilka godzin, a jeżeli pojazd dostępny jest u dostawcy i dostarczy on niezwłocznie dokumenty konieczne do rejestracji pojazdu i ubezpieczenie opłacane jest za pośrednictwem ING Lease (zaraz po rejestracji pojazdu), klient może wyjechać z salonu wybranym samochodem po maksymalnie dwóch dniach od złożenia wniosku. Krzysztof Kot zapewnia, że w EFL – w procedurze uproszonej – decyzja kredytowa wydawana jest nawet w 15 minut, a klient może wyjechać zarejestrowanym i ubezpieczonym autem już w ciągu 24 godzin. Podobnie jest w Raiffeisen-Leasing Polska.

– W ramach oferty Fast Auto decyzja o przyznaniu finansowania podejmowana jest w większości przypadków w ciągu maksymalnie 24 godzin od złożenia kompletu wymaganych dokumentów – zapewnia Jakub Poręcki, dyrektor Rynku Samochodów Osobowych w Raiffeisen-Leasing Polska. Problemom da się zapobiec Leasingobiorcy mają możliwość kształtowania miesięcznych rat leasingowych, dopasowując je do swoich możliwości poprzez wybór wartości leasingowanego środka trwałego oraz określenie długości trwania umowy. Bezpośrednia współpraca z dostawcami środków trwałych umożliwia bowiem negocjowanie atrakcyjnych rabatów dla firm leasingujących, co przekłada się na korzystne warunki cenowe proponowane leasingobiorcom. EFL np. ma w ofercie usługę Leasingu Swobodnego, która pozwala na samodzielne zarządzanie płatnościami. Dzięki niej można dopasować raty do bieżącej płynności finansowej firmy.

– Przedsiębiorca ma możliwość szybkiej reakcji na sytuację na rynku, na którym funkcjonuje. Może wygodnie, bo za pośrednictwem serwisu Portal KlientEFL, zarządzać harmonogramem spłat. Elastyczna umowa leasingowa zapewnia też bezpieczeństwo na wypadek, gdyby kontrahent spóźnił się z płatnością. Leasing Swobodny jest dodatkowo narzędziem wspierającym rozwój firmy w przypadku, gdy przedsiębiorca inwestuje środki w nowy sprzęt, rynek czy kontrakt – wyjaśnia Krzysztof Kot. Kiedy klient ma przejściowe kłopoty może się zwrócić np. z prośbą o zmianę harmonogramu rat lub odroczenie spłaty. Na ogół firmy pozytywniej rozpatrują wnioski o obniżenie czynszów niż całkowite zawieszenie spłacania czynszów leasingu.

Podatkowe perturbacje

Leasing ma jeszcze jedną zaletę: korzyści podatkowe. – W leasingu operacyjnym miesięczne raty wchodzić będą w skład kosztów podatkowych przedsiębiorcy, umożliwiając zwiększenie kosztów uzyskania przychodu, a następnie zmniejszenie podstawy opodatkowania. W przypadku leasingu finansowego koszt uzyskania przychodu stanowi amortyzacja sprzętu oraz odsetki z płaconych rat leasingowych – tłumaczy Krzysztof Kot. Rozliczenie jest różne, w zależności od tego, z jakiej formy finansowania skorzysta leasingobiorca – czy wybierze leasing operacyjny, czy też finansowy. Kryterium jej stosowania zależy od tego, która ze stron umowy jest uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu. Gdy uprawnionym będzie finansujący, transakcja będzie miała charakter leasingu operacyjnego, a gdy korzystający – leasingu finansowego. Oba rodzaje są narzędziem stosowanym przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Najczęściej wybieraną przez przedsiębiorców formą jest leasing operacyjny.

– W przypadku leasingu operacyjnego umowa musi być zawarta na okres stanowiący co najmniej 40 procent normatywnego okresu amortyzacji. Dodatkowo leasingobiorca może odliczać VAT od rat leasingowych (w przypadku tego rodzaju leasingu VAT płatny jest w ratach i wynosi zawsze 23 proc.). Wysokość odliczenia VAT, w zależności od rodzaju przedmiotu, wynosi dla pojazdów osobowych 60 proc. (nie więcejniż 6 tys.), a dla pozostałych środków trwałych – 100 proc. Przedmiot leasingu amortyzowany jest przez leasingodawcę – tłumaczy Krzysztof Kot. Dodaje też, że leasing finansowy traktowany jest jako dostawa towaru. Leasingobiorca podpisując umowę zobowiązany jest więc do zapłaty całegonależnego podatku VAT z góry.

– Leasing ten korzystny jest w przypadku z leasingu sprzętów z 8-procentowym VAT-em, ponieważ taki też podatek ma do zapłaty leasingobiorca. Jeśli sprzęt z 8-procentowym VAT-em byłby leasingowany w leasingu operacyjnym, podatek ten wynosiłby 23 procent– tłumaczy specjalista EFL. Kosztem uzyskania przychodu dla leasingobiorcy w przypadku leasingu finansowego jest jedynie część odsetkowa raty leasingowej i amortyzacja sprzętu. Umowę można zawrzeć już na okres 6 miesięcy.