Network Barometer Report 2016

Liczba przedsiębiorstw z co najmniej jedną luką w systemie bezpieczeństwa jest najwyższa w ostatnich pięciu latach – wynika z najnowszego raportu Dimension Data

Przedsiębiorstwa na całym świecie odświeżają swój sprzęt sieciowy wcześniej, niż wynika to z jego cyklu życia, aby wykorzystać mobilne miejsca pracy, Internet Rzeczy oraz strategie SDN (software-defined networking). Ponadto odświeżenie sprzętu wpisuje się w ich strategię i długofalową architektoniczną wizję sieci. Pomimo zwiększającej się częstotliwości wymiany sprzętu sieć staje się mniej bezpieczna, w dużej mierze ze względu na dotychczasowe zaniedbania. To niektóre z najważniejszych wniosków tegorocznego Network Barometer Report opublikowanego przez Dimension Data. Przedstawiony po raz pierwszy w 2009 r., tegoroczny raport został przygotowany na podstawie danych zgromadzonych z 300 tys. zdarzeń serwisowych klientów obsługiwanych przez tę firmę. Dimension Data przeprowadziła również 320 audytów zarządzania cyklem życia technologii, obejmujących 97 tys. urządzeń sieciowych w organizacjach różnej wielkości we wszystkich sektorach przemysłu w 28 krajach.

Andre van Schalkwyk, Senior Practice Manager Network Consulting w Dimension Data, powiedział:
– Sieci starzeją się od 2010 r. Tegoroczny raport odzwierciedla odwrócenie tego trendu, ponieważ po raz pierwszy od pięciu lat obserwujemy wolniejszy proces starzenia się sieci.
– Starzenie się sieci niekoniecznie jest złe, pod warunkiem że firmy zrozumieją jego konsekwencje. Wymagają one innego poziomu wsparcia, ze stopniowo rosnącymi nakładami na nie. Może to też oznaczać, że organizacje będą odsuwać w czasie koszty odświeżania sieci – dodaje van Schalkwyk i przypomina, iż starzejące się sieci nie będą w stanie wspierać takich rozwiązań jak SDN i automatyzacja ani poradzić sobie z obsługą narzędzi współpracy lub chmury.

Zgodnie z danymi raportu w Europie, Azji Pacyficznej i Australii wiek sieci przedsiębiorstw zmalał zgodnie ze średnią dla całego świata, natomiast w obu Amerykach liczba urządzeń starych i przestarzałych zmniejszyła się znacznie szybciej, z 60 proc. w 2015 r. do 29 proc. w roku 2016. Taka zmiana może być podyktowana uwolnieniem stłumionych wydatków po czterech latach ograniczeń finansowych. Van Schalkwyk powiedział, że klienci na obszarze obu Ameryk decydują się na odświeżenie sieci za pomocą programowalnej infrastruktury nowej generacji, natomiast w rejonie Azji Pacyficznej i Australii odświeżenie sprzętu to proces zmian dokonywanych w ramach sieci centrów danych. W przeciwieństwie do globalnego trendu na Środkowym Wschodzie i w Afryce wiek sieci wzrósł, najprawdopodobniej jako wynik niepewności gospodarczej, szczególnie w Afryce Południowej. Tymczasem z 97 tys. urządzeń sieciowych, które przeanalizowała Dimension Data, liczba urządzeń, które mają przynajmniej jedną znaną lukę w systemie bezpieczeństwa, wzrosła z 60 proc. w 2015 r. do 76 proc. w roku 2016 i jest to największy wzrost w okresie pięciu lat.

W Europie podatność sieci na luki w systemie bezpieczeństwa wzrastała w ciągu ostatnich trzech lat bardzo dynamicznie: od 26 proc. w 2014 r. przez 51 proc. w roku 2015 do 82 proc. w roku 2016. W ciągu ostatnich trzech lat wzrosła również liczba luk w systemach bezpieczeństwa sieci w organizacjach ze Środkowego Wschodu i z Afryki. W Australii 87 proc. urządzeń w sieci ma co najmniej jedną zdefiniowaną lukę. W regionie Azji Pacyficznej i obu Ameryk sieci są nieco mniej wrażliwe i wykazują, odpowiednio, 49 proc. i 66 proc. w porównaniu IT z 61 proc. i 73 proc. z ubiegłorocznego wydania raportu. Pozostałe wnioski z raportu Network Barometer Report 2016: Odsetek urządzeń obsługujących IPv6 wzrósł dynamicznie z 21 proc. w ubiegłym roku do 41 proc. w 2016 r. ze względu na wzrost liczby bieżących urządzeń w sieci.

Pozwala to organizacjom z nowszymi sieciami na wspieranie ich strategii cyfrowej transformacji poprzez włączenie Internetu Rzeczy, big data, rozwiązań analitycznych i konteneryzacji. SDN pojawi się, jednak jeszcze nie w tym momencie. Pomimo zainteresowania rynku strategiami software-defined networking obecnie jedynie kilka sieci ma możliwość zastosowania SDN. W 2015 r. mniej niż 0,4 proc. urządzeń było zdolnych obsługiwać definiowane programowo sieci WAN (software-defined WAN), a tylko 1,3 proc. przełączników w centrach danych było gotowych na SDN.W sieciach monitorowanych przez Dimension Data odpowiedź na zdarzenia jest o 69 proc. szybsza, a czas naprawy skrócił się o 32 proc. Przy dodatkowej integracji z service deskiem Dimension Data dane te kształtują się, odpowiednio, na poziomie 55 proc. i 37 proc. 37 proc. zdarzeń spowodowanych jest błędami w konfiguracji lub wynika z błędu ludzkiego. Można ich uniknąć dzięki odpowiedniemu monitoringowi, zarządzaniu konfiguracją oraz automatyzacji.