Najnowocześniejszy blok energetyczny

Pod koniec czerwca 2018 r. PKN ORLEN przekazał do komercyjnej eksploatacji największy niskoemisyjny blok energetyczny w Polsce o wysokiej sprawności i możliwości regulacji pracy.

Zakończenie inwestycji w elektrociepłownię gazowo-parową w Płocku oznacza, że do krajowego systemu energetycznego trafi kolejne 600 MW mocy. Sfinalizowanie projektu zdecydowanie umacnia pozycję koncernu na rynku energii elektrycznej, ale również jest korzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski.
Blok gazowo-parowy o mocy elektrycznej 600 MWe i cieplnej 520 MWt powstał na terenie płockiego zakładu rafineryjno-petrochemicznego. Obecnie jest to największa tego rodzaju elektrociepłownia w Polsce. Praca bloku opiera się na najnowocześniejszych dostępnych technologiach w zakresie ochrony środowiska (BAT – best available technology). Wysoką sprawność produkcji energii elektrycznej na poziomie ok. 62 proc. zapewnia najnowocześniejsza na świecie turbina gazowa typu „H”. Będzie ona spalała gaz w wysokiej temperaturze, co oznacza minimalne zużycie paliwa na jednostkę energii, a w praktyce gwarantuje niski wpływ inwestycji na środowisko.
Koncern konsekwentnie dąży do budowy własnego zaplecza energetycznego, a sfinalizowanie płockiej inwestycji przybliżyło go znacząco do tego celu. Zamierza maksymalnie wykorzystać szereg synergii płynących z funkcjonowania bloku w ramach Grupy ORLEN. Jednocześnie oddaje do systemu kolejne megawaty mocy, istotnie zwiększając krajowe bezpieczeństwo energetyczne.
Warto podkreślić, że oddanie największej polskiej inwestycji tego typu nie będzie miało wpływu na stan środowiska naturalnego. Blok w Płocku wytwarzał będzie bowiem w jednym procesie technologicznym ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną, czyli kogeneracji. Jest to jedna z najnowocześniejszych technologii, oparta na gazie ziemnym, czyli surowcu przyjaznym dla środowiska i korzystnym z punktu widzenia emisji CO2.
Część wytworzonej mocy elektrycznej pobierze koncern. Reszta popłynie do krajowej sieci elektroenergetycznej linią 400 kV. Tym samym zwiększy się bezpieczeństwo energetyczne odbiorców przemysłowych w centralnej części kraju, gdzie do tej pory nie było dużych mocy wytwórczych energii elektrycznej. Wytworzona para będzie natomiast w całości konsumowana przez aktywa produkcyjne Grupy ORLEN oraz lokalnych odbiorców.
Płocka inwestycja ma szczególne znaczenie przy rosnącym zapotrzebowaniu na energię elektryczną w Polsce. Na początek czerwca 2018 r. przypadło kolejne rekordowe zapotrzebowanie na moc w systemie elektroenergetycznym, które wynosiło 23 tys. 429 MW. W tym czasie produkowano w Polsce 21 tys. 593 MW. Sytuację musiał ratować import energii z Niemiec, ze Szwecji i z Litwy. Blok w Płocku umożliwi częściowe bilansowanie systemu energetycznego. Będzie bowiem produkował ok. 4 TWh, co stanowi obecnie ok. 4,5 proc. energii elektrycznej produkowanej w Polsce.
Kontrakt na blok gazowo-parowy w Płocku, którego prace budowlane rozpoczęto w 2015 r., ORLEN zawarł z konsorcjum Siemens. Równocześnie z podpisaniem umowy na budowę PKN ORLEN podpisał umowę na serwis głównych urządzeń bloku, która będzie obowiązywać około 12 lat od rozpoczęcia eksploatacji elektrociepłowni. Nakłady inwestycyjne wyniosły 1,7 mld zł.

Płocka inwestycja ma szczególne znaczenie przy rosnącym zapotrzebowaniu na energię elektryczną