Najlepsze Miejsca Pracy na Świecie – ranking 2018

Salesforce z branży IT, Hilton Worldwide – hotele i restauracje oraz Mars Inc z branży produkcyjnej są tegorocznymi zwycięzcami kolejnej edycji zestawienia 25 Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy Instytutu Great Place to Work.

To już ósma odsłona zestawienia Great Place to Work. Na jej potrzeby przebadano przeszło 7 tysięcy międzynarodowych firm z 58 krajów, w których działa Instytut.

Aby znaleźć się wśród wyróżnionych, należało spełnić kilka kryteriów. Po pierwsze, firma predestynująca do miana najlepszej z najlepszych musiała być laureatem minimum 5 krajowych list Najlepszych Miejsc Pracy i zatrudniać minimum 5 tysięcy pracowników na całym świecie, z czego 40% powinno pracować poza krajem, w którym zlokalizowana jest główna siedziba przedsiębiorstwa.

Jak już wspomniano we wstępie, na pierwszym miejscu – podobnie jak przed rokiem – uplasowała się firma informatyczna Salesforce. Drugie miejsce przypadło w udziale Hilton Worldwide, a trzecie należy do firmy produkcyjnej Mars Inc. W ujęciu branżowym firmy z sektora IT (32%) i firmy produkcyjne (20%) nadal są najliczniej reprezentowanymi branżami. Kolejnymi sektorami pod względem wielkości udziału w TOP 25 są: usługi finansowe i ubezpieczenia (16%) oraz usługi profesjonalne, hotele i restauracje, ochrona zdrowia (po 8%).

Laureatom konkursu udało się stworzyć silną i uniwersalną kulturę organizacyjną, która przynosi korzyści wszystkim – ponad podziałami geograficznymi, kulturowymi i demograficznymi.

W podziale na kraje niezmiennie najliczniejszą reprezentację firm na Liście ma Wielka Brytania (20 spółek). Na dalszych pozycjach uplasowały się: Indie (18), USA i Meksyk (po 14) oraz Brazylia i Kanada (po 12 firm). Polska zachowuje od kilku lat stabilną pozycję w połowie stawki. W tym roku Polska jest na światowej liście reprezentowana przez 6 spółek: Cisco Poland, Mercedes-Benz Bank, Cadence Design Systems, EY oraz 3M Poland i 3M Service Center EMEA.

Źródło: www.greatplacetowork.pl