Nagroda dla Polskich ePłatności

7 czerwca w Warszawie odbyła się pierwsza edycja Cashless Fintech Evening powered by Mastercard, w trakcie której Polskie ePłatności zdobyły Nagrodę Specjalną Mastercard za innowacyjną aplikację mobilną SoftPOS.

W trakcie Cashless Fintech Evening powered by Mastercard zostały rozdane nagrody w kategoriach Fintech Roku oraz Fintech Future, a także Nagroda Specjalna Mastercard, którą przyznano Polskim ePłatnościom za aplikację do przyjmowania płatności kartą na telefonie, czyli tzw. SoftPOS.

Polskie ePłatności specjalizują się w dostarczaniu lokalnym przedsiębiorstwom nowoczesnych rozwiązań płatniczych – jednym z najnowszych urządzeń jest SoftPOS, innowacyjne narzędzie umożliwiające przyjmowanie płatności zbliżeniowych jedynie za pomocą smartfona. Oznacza to brak konieczności używania dodatkowych narzędzi, np. terminala płatniczego – telefon staje się jedynym urządzeniem wymaganym do uregulowania rachunku.

„Stworzenie aplikacji na telefon, która przyjmuje zapłatę bez konieczności zastosowania urządzeń peryferyjnych to przełom na skalę światową. Polskie ePłatności jako ekspert rodzimego rynku rozumie fakt, że takie rozwiązanie znacznie ułatwia prowadzenie działalności m.in. firmom z sektora MŚP – poprawia ich rentowność, a także wpisuje się w aktualne oczekiwania klientów, którzy coraz częściej rezygnują z płacenia gotówką na rzecz płatności zbliżeniowych” – mówi Grzegorz Łapiński, Wiceprezes Zarządu Polskich ePłatności S.A.

O coraz powszechniejszym korzystaniu z płatności elektronicznych przez Polaków świadczy m.in. niedawna decyzja regulatora – Narodowego Banku Polskiego, który wydał zgodę na rzecz Mastercardu umożliwiającą płatności zbliżeniowe do 100 zł bez konieczności podawania PIN-u. Z tego udogodnienia będzie można korzystać już od II kwartału 2019 r.

Podczas Cashless Fintech Evening zaprezentowano Mapę Polskiego Fintechu, najbardziej kompleksowe opracowanie na temat firm z branży fintech w Polsce, a także przeprowadzono merytoryczną dyskusję „Mapa Polskiego Fintechu na tle Europy. Szanse na rozwój i największe bariery stojące przed firmami z branży fintech”. Podczas panelu wystąpili cenieni eksperci omawiający ważne zagadnienia branży finansowej, m.in. Bartosz Ciołkowski z Mastercard czy też Paweł Widawski z Fintech Poland.