Miasto tysiąca kościołów

Strasburg jest stolicą Alzacji, regionu położonego we wschodniej części Francji, na granicy z Niemcami. Jest największym centrum turystycznym, kulturowym, gospodarczym i transportowym regionu Historycznie miasto związane jest zarówno z Francją, jak i Niemcami, dlatego w samym mieście widać wpływy obu tych kultur. Świetnym tego przykładem jest język alzacki, którym posługują się mieszkańcy regionu. Jest on połączeniem języka niemieckiego i francuskiego. Strasburg jest również jednym z najważniejszych miast w systemie organizacyjnym Unii Europejskiej. To tu swoją siedzibę ma Parlament Europejski. Pod względem liczby ludności Strasburg znajduje się w dziesiątce największych miast Francji. Liczba mieszkańców to niemal 300 tys., a obszar metropolitarny zamieszkuje ponad 700 tys. osób. Na uwagę zasługuje także to, że miasto założone zostało w 12 r. p.n.e.

Do głównych atrakcji turystycznych należy niewątpliwie starówka – ta część miasta została w 1988 r. wpisana na Listę światowego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Centrum miasta znajduje się na wyspie otoczonej z każdej strony licznymi kanałami. Katedra Notre Dame – jedna z najbardziej znanych na świecie – to niewątpliwie najważniejsza świątynia katolicka miasta i regionu, cenny przykład średniowiecznej (XIII–XV w.) architektury, łączącej cechy późnoromańskie z wczesnym gotykiem. Wzniesiono ją w latach 1176–1439 z czerwonego piaskowca. W latach 1625–1874, ze swą mierzącą 142 metry północną wieżą, katedra była najwyższym budynkiem świata. Warto zaznaczyć, że na zegarze astronomicznym widnieje podobizna Mikołaja Kopernika.

„Miasto tysiąca kościołów” – taki przydomek Strasburg zawdzięcza licznym zabytkowym świątyniom, bardzo chętnie odwiedzanym przez turystów. Petite France to typowo alzacka dzielnica, zabudowana małymi domkami i kamienicami, poprzecinana licznymi kanałami. Zabudowa w większości pochodzi z XVI i XVII w. W 2015 r. turyści na terenie Alzacji zarezerwowali niemal 2,9 mln noclegów. Widać wyraźnie, że region ten staje się coraz bardziej popularny. Okresem, w którym Strasburg odwiedza najwięcej turystów, jest czas świąt Bożego Narodzenia, dzięki Marché de Noël, jednemu z największych w Europie bożonarodzeniowych jarmarków. Jest to zdecydowanie największa atrakcja kulturalno-turystyczna miasta. Organizowany jest od 1570 r. i corocznie przyciąga miliony turystów. Odbywa się na placach starego miasta i jest jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych nie tylko w mieście, lecz także w całym regionie. Można tam spróbować typowych dla Alzacji dań oraz kupić wszystko, co kojarzy się z Bożym Narodzeniem. Jarmark trwa aż pięć tygodni, a w tym czasie swoje produkty oferują tysiące wystawców. Region Alzacji słynie z produkcji wina. Jedną z atrakcji regionalnych jest Szlak Win Alzacji, ciągnący się na długości 170 km, od Thann do Marlenheim. Turyści mogą zobaczyć tysiącletnie uprawy winorośli, a dzięki zróżnicowanej glebie wina mają niepowtarzalny smak.

Strasburg jest gospodarczą stolicą regionu. Całą Alzację zamieszkuje około 1,9 mln osób, a sam obszar metropolitarny Strasburga około 700 tys. O rozwoju miasta świadczy spadająca w ostatnich latach stopa bezrobocia. Polacy zamieszkujący Strasburg i okolice mają możliwość założenia własnej działalności. Przed założeniem firmy należy podpisać umowę najmu lokalu, który będzie siedzibą naszej działalności. W przypadku spółek należy założyć konto bankowe i przelać na nie kapitał założycielski. Od wartości wkładów pobierany jest podatek w wysokości 1 proc., natomiast podatek od wkładów rzeczowych w postaci budynków wynosi 11,4 proc. W przypadku zawiązywania spółek wymagane jest sporządzenie aktu założycielskiego w formie umowy spółki i statutu spółki oraz regulaminu wewnętrznego spółki. Przed sporządzeniem aktu założycielskiego trzeba sprawdzić w urzędzie patentowym (INPI), czy nazwa firmy nie jest już zastrzeżona. Mając przygotowane wszystkie dokumenty, należy (między 30. a 15. Dniem przed rozpoczęciem działalności gospodarczej) dokonać właściwej rejestracji firmy w jednym z centrów formalności przedsiębiorstw w zależności od tego, jaki charakter działalności będziemy wykonywać: w izbie handlowo-przemysłowej dla działalności handlowej, we francuskim Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dla przedsiębiorców wykonujących wolne zawody, w izbie rzemiosła dla rzemieślniczej działalności usługowej (rzemieślnicy podlegają ponadto wpisowi do rejestru zawodów).

Z form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej dostępnych dla przedsiębiorców na terenie Francji wymienić należy: samodzielną działalność gospodarczą na własny rachunek na zasadzie tzw. handlowca, spółkę cywilną, spółkę jawną, spółkę komandytową zwykłą, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną, spółkę akcyjną uproszczoną i spółkę cichą. Podatek dochodowy od osób fizycznych jest obliczany według stawek progresywnych i wynosi od 0 do 48,09 proc., w zależności od wysokości dochodów.