MAZDA aktualizuje plany na przyszłość

Mazda Motor Corporation ogłosiła aktualizację swojego średniookresowego planu zarządzania i polityki zarządzania do 2030 r. W oświadczeniu podkreślono, że Mazda pozytywnie reaguje na wysoce niepewne środowisko biznesowe i odnawia swoje zobowiązanie do osiągnięcia neutralności węglowej we wszystkich obszarach działalności firmy do 2050 r.

W ostatnich latach warunki, w których działają producenci samochodów zmieniły się diametralnie, szczególnie w Europie – wraz z rozwojem pojazdów zelektryfikowanych i zmianami regulacyjnym, dotyczącymi tego segmentu rynku. Z myślą o zdolności do elastycznego reagowania na nadchodzące zmiany w przyszłości, Mazda zaprezentowała trójstopniowy plan do 2030 r.

Przyspieszenie elektryfikacji w ramach podejścia opartego na różnorodnych rozwiązaniach (Multi-Solution Approach)

Począwszy od dziś, aż do końca 2024 r. firma będzie koncentrować się na osiągnięciu większej odporności na zmiany w środowisku biznesowym, skupiając się na wzmocnieniu swoich działań w zakresie rozwoju technologii, łańcuchów dostaw i redukcji kosztów. W tym czasie Mazda będzie nadal przyspieszać elektryfikację swojej gamy, wprowadzając na rynek atrakcyjne modele spełniające regulacje na poszczególnych rynkach, konsekwentnie realizując politykę różnorodnych rozwiązań – Multi-Solution Approach.

W Europie, jesteśmy dumni z sukcesu elektrycznej Mazdy MX-30, doskonałych wyników sprzedaży Mazdy CX-60 PHEV, wprowadzonej ostatnio na rynek i już sprzedanej w ponad 20 tys. egzemplarzy oraz z oczekiwanego w przyszłym roku debiutu Mazdy MX-30 R-EV i kolejnych rozwiązań z zakresu elektryfikacji, w tym Mazdy CX-80 z trzema rzędami siedzeń.

Przejście na elektryfikację

W latach 2025-2027, w miarę zaostrzania się przepisów, zwłaszcza w Europie, Mazda będzie kontynuować budowę podzespołów niezbędnych do elektryfikacji swojej gamy pojazdów. Obejmie to zarówno dopracowanie, jak i wykorzystanie przez Mazdę różnorodnych technologii elektryfikacji i produkcji, jak i globalne wprowadzenie do sprzedaży nowych pojazdów elektrycznych z napędem akumulatorowym.

Przyspieszenie wprowadzenia pojazdów elektrycznych do 2030 r. poprzez partnerstwa strategiczne

Ta transformacja zostanie zakończona w trzecim etapie, do 2030 r. Mazda osiągnie cele transformacji w kierunku elektryfikacji dzięki partnerstwom w różnych obszarach. Podczas prezentacji ogłoszono, że Mazda podpisała umowę o współpracy w zakresie wspólnego rozwoju i produkcji wysokowydajnych elektrycznych jednostek napędowych ze swoimi partnerami.

Jako pierwszy krok w kierunku elektryfikacji wszystkich swoich modeli do 2030 roku, Mazda przystąpiła do spółki joint venture, której celem jest opracowanie wysokowydajnej technologii produkcji oraz stworzenie ram produkcji i dostaw zelektryfikowanych jednostek napędowych.

Zarząd MC poinformował również o zawarciu umowy o wspólnym rozwoju falowników, w tym półprzewodników z węglika krzemu, oraz podpisaniu umowy o wspólnym rozwoju zaawansowanych technologii rozwoju jednostek napędowych, przy jednoczesnym utworzeniu spółki joint venture wraz z dwoma firmami partnerskimi w celu wspólnego prowadzenia badań i rozwoju technologii układów napędowych.

Mazda będzie nadal zaopatrywać się w baterie u swoich partnerów. W uzupełnieniu listy dotychczasowych dostawców, Mazda zawarła ostatnio umowę z Envision AESC na dostawy akumulatorów do produkcji pojazdów elektrycznych w Japonii. W perspektywie średnioterminowej, w związku z planami wprowadzenia na rynek dodatkowych modeli elektrycznych, Mazda rozważy możliwości zainwestowania w produkcję akumulatorów.

W miarę postępów w rozwoju, Mazda będzie nadal poprawiać bezpieczeństwo swoich produktów, wkładając wysiłki w rozwój, zorientowanej na człowieka, zaawansowanej technologii wspomagania kierowcy, dążąc do zerowej liczby wypadków śmiertelnych spowodowanych przez jakikolwiek nowy model Mazdy do 2040 r.