Manager Business Hub przestrzeń rozwoju biznesu

Z początkiem bieżącego roku powstał Manager Business Hub, który rozpoczął działalność w budynku warszawskiego wieżowca Q22. Partnerem strategicznym wspierającym działania MBH jest miesięcznik „Manager”

Organizacja biznesowa MBH powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie właścicieli, udziałowców i managerów zarządzających firmami, korporacjami oraz instytucjami polskimi i zagranicznymi. Celem MBH jest stworzenie efektywnej platformy wspierającej rozwój biznesu. Umożliwiać ma także wymianę wiedzy, doświadczeń, promowanie praktyk najlepszego przywództwa, dzielenie się doświadczeniami i świadome wzajemne wspieranie się managerów.

– Przez 18 lat jestem aktywny na rynku finansowym, koncentrując się na obszarach bankowości, ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych, emerytalnych – mówi Piotr Winek, prezes MBH. – Przeszedłem wszystkie etapy kariery korporacyjnej, począwszy od sprzedawcy, żeby docelowo zarządzać zespołami odpowiedzialnymi za sprzedaż. Jako kierujący biznesem zawsze czułem potrzebę udziału w organizacji
biznesowej, która zapewniłaby mi coś więcej niż tylko udział w konferencjach lub imprezach polegających na wręczaniu kolejnych mniej lub bardziej prestiżowych nagród. Podobnie jak innym managerom potrzebne są mi przede wszystkim bezpośrednie kontakty i dobre relacje biznesowe z potencjalnymi partnerami lub kontrahentami. Właśnie tak narodził się pomysł powołania do życia MBH. Stawiając na jakość tych relacji, już na wstępie zaprosiliśmy do udziału w MBH znanych i cenionych na rynku partnerów.

Wsparcie rozwoju biznesu
Członkowie MBH mogą liczyć na wsparcie rozwoju swojego biznesu poprzez działania networkingowe, w ramach realizowanych eventów oraz bezpośrednio. Klub promuje także ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy mogą stanowić wsparcie, być doradcami, dzięki czemu mogą pomagać w rozwiązywaniu różnych nieoczekiwanych problemów, np. w obszarze podatkowym, finansowym, rachunkowym, prawnym lub innym związanym z prowadzonym biznesem. Kolejny atut stanowi dostęp do przestrzeni biznesowej w biurowcach. Wszyscy członkowie MBH mają możliwość skorzystania z prestiżowych biur przy prowadzeniu rekrutacji, szkoleń czy sesji coachingowych, rozmów handlowych z klientami i prospektami, a także spokojnej pracy biurowej. Wielu potencjalnych członków klubu należy do elity biznesu. To liderzy szczebla kierowniczego, którym proponowane jest członkostwo ze względu na osiągnięcia na polu zawodowym. Zadaniem MBH jest integracja środowiska biznesowego, jak również rozpoznanie potrzeb i budowanie relacji o strategicznym znaczeniu dla rozwoju firm będących członkami klubu.

– Dla mnie, jako wieloletniego uczestnika rynku nieruchomości, szczególne znaczenie ma ocieplanie kontaktów biznesowych – stwierdza Andrzej Włodarski, członek zarządu MBH. – Dobre bezpośrednie relacje to najlepsza forma pozyskiwania klientów z myślą o wieloletniej współpracy. We własnej praktyce biznesowej nieraz przekonałem się, że nie ma nic lepszego niż dobre referencje, dzięki którym z czasem jesteśmy w stanie zbudować sieć zaufanych partnerów.

MBH stawia więc na nieszablonową formułę spotkań. Planuje organizować w ciągu roku szereg wartościowych merytorycznie i biznesowo spotkań dla członków klubu, zarówno w formie kameralnej, jak i konferencji branżowych. Główny cel to budowanie relacji, wsparcie rozwoju biznesu jego członków. Podczas eventów wspierać mają w tym między innymi: innowacyjny sposób omawiania problemów, ścisłe kryteria doboru zapraszanych gości i najwyższy poziom merytoryczny.

Nie tylko biznes
Jednym z tematów, które na co dzień dotyczą członków klubu, jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Warto więc wspomnieć, że MBH to podmiot, który w swojej działalności w otoczeniu zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym kieruje się zasadami dobrych praktyk CSR. Wszystkie aktywności podejmowane przez MBH mają na celu poszanowanie i przestrzeganie praw człowieka oraz interesów społecznych. W ramach działań CSR społeczność skupiona w MBH podejmować będzie różnorodne działania na rzecz gospodarczego i kulturalnego rozwoju kraju.

– Nie wolno też zapominać o takich dziedzinach, jak kultura i sztuka – dodaje Andrzej Włodarski. – Nie tylko biznes jest ważny dla klubowiczów. Naszą intencją jest integracja środowiska biznesowego z aktywnościami z obszaru kultury, nauki, muzyki oraz promowanie aktywnych form relaksu, przy czym aktywności te powinny dotyczyć nie tylko managerów, lecz także ich rodzin.

Jako strategiczny partner wspierający działania MBH miesięcznik „Manager” zapewni wszystkim klubowiczom co miesiąc nieodpłatne specjalne wydanie magazynu. Magazyn na swoich łamach prezentował już około dwóch tysięcy managerów i jest kreatorem takich wydarzeń, jak gale biznesowe, konferencje oraz panele dyskusyjne z udziałem managerów i członków administracji rządowej. Dzięki swojemu bezpośredniemu i regularnemu dostępowi do managerów dużych i średnich firm oraz administracji państwowej i samorządowej, magazyn stanowi doskonałe narzędzie efektywnej komunikacji z biznesem.

Więcej informacji na stronie: managerbusinesshub.pl