Maciej Panek Wiceprzewodniczącym Komitetu ds. Nowej Mobilności PSPA

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) powołało Komitety, których celem jest podnoszenie inicjatyw dotyczących rozwoju polskiej elektromobilności oraz mobilności współdzielonej. Jedną z 10 powołanych grup doradczych jest Komitet ds. Nowej Mobilności, którego Wiceprzewodniczącym został Maciej Panek – Prezes PANEK S.A., największej polskiej firmy carharingowej i wynajmu samochodów.

Komitet ds. Nowej Mobilności dedykowany jest członkom PSPA, działającym w obszarze zrównoważonej miejskiej mobilności, operatorom usługi mobilności współdzielonej (CarSharing), integratorom rynku w ramach jednej usługi, a także producentom mikro pojazdów oraz UTO i podmiotom rozwijającym transport autonomiczny. Celem pracy Komitetu ma być intensyfikacja działań zmierzających do rozwoju nowej mobilności w Polsce, w tym tej współdzielonej, a także transformacji przestrzeni miejskiej w kierunku zmieniających się trendów. Projekty i konkluzje, w formie postulatów, przedstawiane będą dalej instytucjom rządowym odpowiedzialnym za rozwój nowej mobilności.

Przewodniczącym Komitetu ds. Nowej Mobilności wybrany został Pan Robert Antczak – Dyrektor Generalny Arval Service Lease Polska, a drugim Wiceprzewodniczącym został Pan Adam Jędrzejewski – założyciel i prezes Mobilnego Miasta.

Obecnie Komitet ds. Nowej Mobilności liczy 14 członków i są to: Arval Service Lease Polska, PANEK S.A. (PANEK CarSharing, PANEK Rent a Car), Stowarzyszenie Mobilne Miasto, AVE Mobility, Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., KIA Polska, Hyundai Motor Poland, Grupa Veolia, IDIADA Polska, Air Products Sp. z o.o., UBER Poland Sp. z o.o., 4Mobility S.A., Vooom.

Maciej Panek – Prezes PANEK S.A. – największej firmy CarSharingowej w Polsce wnosi do Komitetu ds. Nowej Mobilności ponad 20-letnie doświadczenie w branży wynajmu samochodów oraz innowacyjne podejście do współdzielenia pojazdów. Jego jasno sprecyzowane cele oraz biznesowy upór i determinacja w działaniu staną się siłą napędową Komitetu, którego prace prowadzić mają do zmian legislacyjnych, tworzących optymalne warunki dla stabilnego rozwoju zeroemisyjnego transportu w Polsce.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych jest największą organizacją branżową, kreującą rynek elektromobilności w Polsce i w regionie CEE. Obecnie PSPA zrzesza ponad 120 podmiotów i instytucji z całego sektora e-mobility. PSPA współpracuje z administracją państwową, przemysłem, instytucjami naukowymi i społeczeństwem, a będąc najbardziej aktywną organizacją z otoczenia biznesu, realizuje rocznie dziesiątki projektów wspierających uczestników rynku elektormobilności i mobilności współdzielonej.