Lublin i Bydgoszcz z nowymi powierzchniami magazynowymi

ManagerOnline

Firma Rohlig Suus Logistics rozszerzyła logistykę kontraktową o kolejne lokalizacje. Spółka będzie świadczyć usługi w nowych powierzchniach magazynowych – 3000 mkw. w Bydgoszczy oraz 2000 mkw. w Lublinie.

To pierwsza obecność firmy w nowoczesnych magazynach klasy A+ w tych miastach. Wybór obydwu lokalizacji nie był przypadkowy. Rohlig Suus Logistics dostrzega potencjał regionów, przygotowując się na ich rozwój i zwiększone zapotrzebowanie na usługi logistyczne. Nie bez znaczenia pozostaje również wpływ środków europejskich, które zwiększają konkurencyjność tych obszarów, poprzez budowę infrastruktury czy tworzenie nowych miejsc pracy.

Dotychczas z unijnej pomocy finansowej korzystały głównie regiony zachodnie i Polski centralnej. Obecnie jej ciężar przeniesiono na rzecz okręgu wschodniego czy województwa kujawsko-pomorskiego, co zwiększyło atrakcyjność Specjalnych Stref Ekonomicznych położonych na tych obszarach. W obydwu rejonach na korzyść zmienia się również infrastruktura drogowa, która jest jednym z warunków rozwoju rynku oraz pow. magazynowych i logistycznych. W 2014 roku oddano do użytku obwodnicę ekspresową Lublina oraz udostępniono fragment drogi ekspresowej S17. Kolejne, planowane etapy budowy, przyniosą natomiast miastu pełne, ekspresowe połączenie z Warszawą. Oba obszary stanowią także duże, wewnętrzne rynki zbytu o wysokiej chłonności, obejmujące kilkaset tysięcy mieszkańców. Przy czym szacuje się, że koszty operacyjne oraz zatrudnienia w obu rejonach są niższe o 20-30 proc. w stosunku do Polski Centralnej i Zachodniej.

Rozwój wskazanych regionów może się okazać magnesem przyciągającym nowe firmy, które zdecydują się na otwarcie swoich biur w obydwu miastach. Rohlig Suus Logistics podjął decyzję o lokalizacji inwestycji mając szczególnie na uwadze dotychczasowy brak nowoczesnych usług logistycznych.

– Zainwestowaliśmy w usługę logistyki kontraktowej na terenie Lublina i Bydgoszczy, ponieważ zwróciliśmy uwagę na potencjał miast. Oferujemy klientom tych dwóch regionów szansę współpracy z profesjonalnym operatorem logistycznym, w nowoczesnej infrastrukturze magazynowej w ramach usług składowania, kompletacji, przeładunków, e-commerce czy dystrybucji – podkreśla Anna Galas, dyrektor ds. rozwoju logistyki kontraktowej w Rohlig Suus Logistics. – Nie ukrywam, że liczymy na zainteresowanie lokalnych firm, które będą chciały rozwinąć swoją działalność i inwestować w tych regionach, często zmieniając przy tym model zarządzania i infrastrukturę na bardziej nowoczesną. To dla nich często także moment, w którym rozważają outsourcing i zmianę zarządzania logistyką – dodaje.

Centra logistyczne dla Rohlig Suus przygotowała firma Panattoni. Zgodnie z wymaganiami operatora są to obiekty stanowiące połączenie magazynu wysokiego składowania i terminala przeładunkowego (duża liczba bram oraz rampa do obsługi aut dystrybucyjnych).

Wprawdzie Rohlig Suus Logistics od lat prowadzi terminale przeładunkowe w Bydgoszczy i Lublinie, w których obsługuje krajowe i międzynarodowe przesyłki w tych regionach, jednak firma zdecydowała się na lokalizacje o większym potencjale, które podniosą jakość świadczonych usług, rozszerzą możliwości przeładunkowe i zapewnią szybszą oraz bardziej płynną obsługę. Rohlig Suus Logistics zarządza również w Bydgoszczy dwoma dedykowanymi magazynami klientów: magazynem fabrycznym z obsługą komponentów do produkcji i wyrobów gotowych oraz magazynem obsługującym wyroby gotowe na poziomie 10 tys. palet.
Źródło: Rohlig Suus Logistics
[qnt]