LOTTO na fali wznoszącej

Lotto_znak_fix

Potężna, dysponująca dziś 15 tys. punktów sprzedaży, spółka powstała w roku 1956 by gromadzić środki, z których władze planowały finansować remonty i budowy obiektów oraz urządzeń sportowych. Później do zadań Totalizatora Sportowego doszło przekazywanie funduszy na szeroko rozumianą kulturę narodową. Obecnie jest on jednym z najważniejszych filarów wspierających te dwie dziedziny życia społecznego. Każdego roku przekazuje na nie setki milionów złotych.

8,5 mld złotych na sport
Przez 60 lat dzięki Totalizatorowi Sportowemu wybudowano, wyremontowano lub zmodernizowano prawie wszystkie obiekty sportowe w Polsce. W ramach ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych, w 1994 r. nałożono na spółkę obowiązkową 20-procentową dopłatę do stawek gier liczbowych. W 2003 roku kolejna ustawa zwiększyła procent dopłat do 25 i zobowiązała spółkę do przekazywania środków nie tylko na budowę infrastruktury sportowej, sport dzieci i młodzieży oraz niepełnosprawnych, ale także na wspieranie kultury narodowej. Z kolei zgodnie z ustawą o grach hazardowych z 2009 roku spółka została zobligowana do przekazywania środków na Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Podział pieniędzy z dopłat wygląda następująco: Fundusz Rozwoju Fizycznej – 77 proc. wpływów, Fundusz Promocji Kultury – 20 proc., oraz Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych – 3 proc. Oznacza to w praktyce, że każdy z graczy kupując produkty LOTTO wspiera polski sport, kulturę narodową, a także walkę z uzależnieniami.

Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej dysponuje Ministerstwo Sportu i Turystyki, które za jego pośrednictwem dofinansowuje projekty samorządów lokalnych, a także realizuje inwestycje o szczególnym znaczeniu dla polskiego sportu. Od 2000 roku na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) spółka przekazała ok. 8,5 miliarda złotych. Dzięki tym środkom wyremontowano, zmodernizowano czy też wybudowano kilka tysięcy obiektów sportowych: sal gimnastycznych, krytych pływalni, stadionów, boisk, sztucznych lodowisk, torów wioślarskich i kolarskich czy kortów tenisowych. Z pieniędzy Totalizatora Sportowego powstały np. obiekty Centralnego Ośrodka Sportu i Akademii Wychowania Fizycznego, trasy narciarskie i nartorolkowe w Zakopanym, instalacja sztucznego mrożenia rozbiegu i trybun ziemnych Wielkiej Krokwi, czy też stałe, zadaszone lodowisko w gminie Skarżysko- -Kamienna.

Niezależnie od dopłat przekazywanych na FRKF, spółka wspiera ważne dla polskiego sportu organizacje, kluby i wydarzenia. Sponsoring Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej trwa od 1994 roku. Działania te przynoszą wymierne korzyści obu stronom: LOTTO było najbardziej rozpoznawalnym sponsorem Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej Londyn 2012, wyprzedziło inne marki osiągając 57 proc. rozpoznawalności. Nie inaczej było po znakomitych dla Polski XXII Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Soczi 2014, największym wygranym został Totalizator Sportowy, którego markę kojarzyło z ideą olimpijską aż 75 proc. badanych. W lipcu 2013 roku Totalizator Sportowy został Sponsorem Strategicznym Reprezentacji Polski Koszykarzy oraz oficjalnym sponsorem Tauron Basket Ligi. O wiele dłużej, bo od 22 lat, firma współpracuje z Regionalnym Towarzystwem Wioślarskim z Bydgoszczy. Co ciekawe, od 1993 roku, czyli od chwili podjęcia współpracy z wioślarzami z Bydgoszczy, LOTTO Bydgostia jest nieprzerwanie Mistrzem Polski.

Fundacja LOTTO Milion Marzeń stworzyła program Kumulacja Aktywności, który przy wsparciu i udziale wybitnych sportowców promuje sport i aktywność fizyczną wśród młodzieży. W ramach programu byli mistrzowie sportu otrzymują granty na realizację kilkumiesięcznych cykli zajęć adresowanych do uczniów gimnazjów.
W 2014 roku spółka zainaugurowała kolejny projekt sportowy, w tym przypadku związany ze sportami ekstremalnymi, a mianowicie LOTTO Extreme. Pierwszą osobą, która podjęła współpracę z LOTTO Extreme był pilot szybowcowy Sebastian Kawa.

Nie tylko sport
Jednym z pierwszych ważnych przedsięwzięć na rzecz kultury, podejmowanych przez Totalizator od lat, było włączenie się w 1971 roku w odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie. Spółka wspiera działania w tej dziedzinie bezpośrednio, wykorzystując własne środki, jak też przekazując pieniądze z dopłat do gier liczbowych i loterii pieniężnych. Łączna wartość przekazanych od 2003 roku funduszy z dopłat to niemal 1,8 mld zł. Dzięki tym środkom można było zrealizować między innymi: Festiwal Malta 2012 w Poznaniu, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Plus Camerimage w Toruniu, 10. Festiwal Planete+ Doc, 19. Międzynarodowy Festiwal Jazz Na Starówce, dofinansowano projekty dotyczące rozbudowy kolekcji muzealnej, np. w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, oraz remont i przebudowę Zamku Królewskiego oraz Pałacu Czartoryskich w Krakowie.

Niezależnie od środków z dopłat, Totalizator bezpośrednio wspiera realizację projektów szczególnie istotnych dla polskiej kultury. Wśród nich były multimedialne pokazy „Muzeum Utraconego”, 20. Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena, XX Jubileuszowa Gala FRYDERYK 2014, festiwal filmów niezależnych OFF PLUS CAMERA czy 17. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Nie sposób nie wspomnieć o zaangażowaniu spółki w akcje na rzecz potrzebujących i pokrzywdzonych przez los. Zyski z Zakładów Specjalnych LOTTO przekazywano m.in. na budowę Centrum Zdrowia Dziecka, zakup sprzętu medycznego i karetek dla szpitali, pomoc powodzianom, dzieciom niepełnosprawnym i wychowankom domów dziecka. Spółka przeznaczyła znaczne środki m.in. na działalność oświatowo-kulturalną, rehabilitację społeczną i zawodową prowadzoną przez Fundację Dzieciom Zdążyć z Pomocą, organizację obozów żeglarskich dla dzieci z rodzin rolniczych, pomoc w organizacji akcji letniej Dzieci Lwowskie Gośćmi Piastowskiej Ziemi Dolnośląskiej. W 2010 roku została powołana Fundacja Totalizatora Sportowego, która rozdysponowała znaczącą pomoc m.in. na rzecz poszkodowanych w powodziach.

Wielkie zmiany
Totalizator Sportowy nie zawsze był spółką z o.o. Zgodnie z wymogami zmieniającego się rynku, 16 grudnia 1997 roku Państwowe Przedsiębiorstwo Totalizator Sportowy zostało przekształcone w Spółkę Skarbu Państwa z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka postawiła na konsekwentny rozwój sieci, nowe produkty i innowacyjne rozwiązania. Godny odnotowania jest program kolektur wzorcowych i salonów sprzedaży. Kolektury te usytuowane są w centrach handlowych oraz innych miejsca o wysokim potencjale sprzedażowym. Z kolei salony sprzedaży są reprezentacyjnymi punktami sprzedaży Totalizatora Sportowego i osiągają wysokie wyniki sprzedaży. Ciekawą ewolucję przeszedł system losowania. Przez szesnaście lat od czasu powstania Totalizatora Sportowego losowania odbywały się z udziałem publiczności. Organizowano je m.in. w salach kinowych, na stadionach sportowych, w domach kultury. Przełom nastąpił 11 marca 1973 roku, kiedy po raz pierwszy zorganizowano losowanie z udziałem kamer TVP, a 19 grudnia tego samego roku wprowadzono bębnową maszynę losującą.

Od lipca 2010 roku wszystkie losowania odbywają się w nowoczesnym studiu telewizyjnym, będącym własnością Totalizatora Sportowego, a we wrześniu 2014 roku uruchomiono nowy format Studia LOTTO. Program realizowany jest z zastosowaniem najnowszych technik telewizyjnych, systematycznie pojawiają się też goście – osobistości świata muzyki, filmu, sportu. Głównym strategicznym celem spółki jest stały rozwój biznesu, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą wyprzedzać potrzeby rynku loteryjnego. Spółka z nadzieją patrzy na coraz bardziej zaawansowane technologie, dzięki którym będzie mogła wprowadzić kolejne produkty. Korzystając ze swoich 60-letnich doświadczeń, LOTTO stawia na rozwój.

Korzenie loterii

-Przekazy historyczne dotyczące loterii sięgają czasów biblijnych. Zgodnie z Księgą Liczb (Lb26), ziemia Kanaan została podzielona pomiędzy Izraelitów w drodze losowania: „Losem ma być rozdzielone dziedzictwo pomiędzy rody liczne i mniejsze”.
-Pierwsza loteria przypominająca obecne gry losowe została zorganizowana około roku 200 p.n.e., za czasów chińskiej Dynastii Han. Jej celem była zbiórka pieniędzy na budowę Wielkiego Muru. Co ciekawe, mechanizm owej gry był pierwowzorem obecnych w Polsce gier Multi Multi i Keno.

-W Europie historia loterii sięga czasów starożytnego Rzymu. Według źródeł historycznych, Oktawian August zorganizował loterię, z której środki przeznaczono na odbudowę Rzymu. -W średniowieczu często organizowano loterie w celu zbiórki pieniędzy na cele społeczne. Przykładem może być loteria, która odbyła się w 1466 roku w belgijskiej Brugii. Organizatorką była wdowa po sławnym malarzu Janie van Eycku. Chciała w ten sposób uczcić 25. rocznicę śmierci swojego męża, a jednocześnie uzbierać pieniądze dla najbiedniejszych.Nagrodę stanowiły płótna autorstwa wielkiego malarza.

-W Wielkiej Brytanii loterie organizowane były już za czasów panowania Elżbiety I, od roku 1566. Dzięki zgromadzonym za pomocą loterii środkom udało się zbudować m.in. British Muzeum.

-W Stanach Zjednoczonych częstym celem zbiórki pieniędzy w drodze loterii była edukacja; najbardziej prestiżowe amerykańskie uniwersytety: Harvard, Columbia, Princeton i Yale wybudowano z pieniędzy pochodzących z loterii.

-W Polsce pierwsza loteria klasyczna odbyła się w 1748 r. W roku 1768 r. Sejm zezwolił na przeprowadzenie pierwszej
loterii liczbowej.

-Gra polegająca na typowaniu kilku z 49 dyscyplin sportowych, którą współczesny świat zna pod nazwą Lotto, wymyślona została na przełomie lat 20. i 30. w Anglii. Przyporządkowanie wówczas kolejnym liczbom najpopularniejszych dyscyplin sportowych zyskało popularność na całym świecie. W drugiej połowie lat pięćdziesiątych gra liczbowa trafiła do Polski.