LOTOS Upstream z nowym prezesem

Rada Nadzorcza LOTOS Upstream powołała Tomasza Maja na stanowisko Prezesa Zarządu spółki z dniem 9 kwietnia 2019 r. To manager związany z przemysłem naftowym od niemalże 35 lat. W trakcie swojej kariery zawodowej uczestniczył w realizacji szeregu projektów w Ameryce Północnej, Afryce Północnej, jak również w Europie.

Na początku lutego 2019 r. Rada Nadzorcza LOTOS Upstream ogłosiła konkurs na funkcję prezesa Zarządu spółki. W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2019 r. podjęto decyzję o powołaniu na to stanowisko Tomasza Maja z dniem 9 kwietnia 2019 r.

Tomasz Maj, urodzony w Anglii z silnymi polskimi korzeniami, jest związany z przemysłem naftowym od niemalże 35 lat. To wysokiego szczebla menadżer z wykształceniem inżynierskim, posiadający bogate międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu w sektorze ropy naftowej i gazu ziemnego, jak również w zakresie dostarczania kompleksowych rozwiązań finansowych dla różnych gałęzi przemysłu. W trakcie swojej kariery zawodowej był zaangażowany w rozwój biznesu poszukiwawczo-wydobywczego (onshore i offshore), w ramach którego uczestniczył w realizacji szeregu projektów w Ameryce Północnej, Afryce Północnej, jak również w Europie.

Pracował dla takich firm jak: Acre Oil, British Gas, Celtique Energie Poland, Talisman Energy Polska czy Repsol Sinopec Resources (wcześniej: Talisman Sinopec Energy). W ramach pracy w sektorze finansowym dla WestLB czy Lasanoz, brał udział i był odpowiedzialny za realizację wielu przełomowych transakcji finansowych dla projektów z sektora energetycznego, telekomunikacyjnego czy infrastrukturalnego.

Przez ostatnie 5 lat zaangażowany w zarządzanie projektami realizowanymi przez Repsol Sinopec na Morzu Północnym i na Orkadach przy północnym wybrzeżu Szkocji, gdzie skutecznie wdrażał biznesowe rozwiązania, zarządzał ryzykiem czy odpowiadał za utrzymywanie relacji z partnerami, wykonawcami i innymi interesariuszami.

LOTOS Upstream jest spółką holdingową, w 100% zależną od Grupy LOTOS S.A., zajmującą się świadczeniem usług zarządzania oraz wsparcia spółek z własnej grupy kapitałowej, których podstawową działalnością jest poszukiwanie, wydobycie i sprzedaż węglowodorów. Spółka powstała w wyniku restrukturyzacji kapitałowej segmentu poszukiwawczo – wydobywczego Grupy LOTOS S.A., która miała miejsce w latach 2017-2018.

W grudniu 2017 roku LOTOS Upstream stała się właścicielem LOTOS E&P Norge oraz LOTOS Geonafty. Natomiast w kwietniu 2018 r. spółka przejęła od LOTOS Petrobaltic udziały w spółce Baltic Gas, realizującej projekt B4/B6. LOTOS Upstream posiada również spółkę zależną w Londynie – LOTOS Upstream UK – tzw. wehikuł potencjalnego rozwoju działalności poszukiwawczo – wydobywczej na szelfie brytyjskim. Spółka została utworzona na początku 2018 roku.

Kluczowe biznesowe funkcje LOTOS Upstream obejmują m.in.: rozwój biznesu, analizy ekonomiczne nowych i realizowanych projektów, potencjalne akwizycje/ dezinwestycje, zarządzanie portfelem aktywów, nadzór właścicielski, zarządzanie projektem B4/B6, nadzór techniczny, kontroling, udzielanie gwarancji i poręczeń, a także wsparcie procesów organizacji finansowania zewnętrznego.