Krupiński przejął stery w PZU

Wyjaśniła się sytuacja w PZU. Andrzeja Klesyka, który zrezygnował w grudniu 2015 roku ze stanowiska prezesa, zastąpił 35-letni Michał Krupiński. Mimo młodego wieku nie brakuje mu ani wiedzy, ani doświadczenia. Jest absolwentem SGH, ukończył też studia MBA na Columbia University w Nowym Jorku. W 2006 roku, mając zaledwie 26 lat, został sekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie zajmował się m.in. nadzorem właścicielskim i programem konsolidacji sektora energetyki. W latach 2008-2011 pracował w Radzie Dyrektorów Banku Światowego, a następnie był prezesem zarządu Merrill Lynch Polska i szefem bankowości inwestycyjnej na Europę Środkową i Wschodnią w Bank of America Merrill Lynch (odpowiadał m.in. za nadzorowanie i prowadzenie projektów fuzji i przejęć).