Krakowski Bank Spółdzielczy jako pierwszy bank spółdzielczy w Polsce wdraża rozwiązanie w Chmurze Oracle

KBS to polski bank o tradycji sięgającej końca XIX w. Instytucja jest od wielu lat użytkownikiem systemu informatycznego VISIONA Cash Management Suite (VCMS), który od marca 2023 r. został udostępniony w chmurze Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Jest to pierwszy tego typu projekt w polskim sektorze bankowości spółdzielczej

VCMS jest rozwiązaniem przeznaczonym do kompleksowej obsługi procesów klasy cash management i cash processing – zarówno dla firm zajmujących się obsługą wartości pieniężnych, jak również banków i innych instytucji finansowych. Został opracowany przez partnera Oracle, firmę VISIONA.

„Wdrożenie VCMS w chmurze jest pionierskie w naszym banku – przebiegło szybko, pomyślnie i zauważyliśmy, że rozwiązania tego typu są po prostu wygodne dla banku. To doświadczenie napawa nas optymizmem na przyszłość w zakresie podobnych wdrożeń. Jesteśmy dumni, że nasz bank otwiera się na nowe technologie” – komentuje Mariusz Kumorek, Wiceprezes Zarządu KBS.

„Bardzo duże znaczenie dla nas miał fakt wdrożenia pierwszego rozwiązania chmurowego przy udziale naszego stałego i profesjonalnego dostawcy systemów tj. firmy VISIONA, z którą Bank współpracuje od wielu lat” – dodaje Aneta Lis, Dyrektor Biura Operacji w KBS. „W naszym przypadku usługa z jakiej skorzystaliśmy w modelu SaaS nie wiązała się ze szczególnym charakterem chmury obliczeniowej. Wykonane analizy, oceny ryzyka przed wdrożeniem usługi potwierdziły, że jest ona na akceptowalnym i bezpiecznym dla Banku poziomie, a oszczędność własnych zasobów technologicznych i informatycznych – zarówno sprzętowych jak i personalnych, skłoniła nas do podjęcia decyzji o takim właśnie wdrożeniu”.

Podstawowe funkcje systemu VISIONA Cash Management Suite w Banku KBS, to automatyczne prognozowanie zasileń urządzeń, generacja etykiet na opakowania z gotówką, raportowanie z kwartalną sprawozdawczością oraz integracja z systemem SESCM NBP wspomagającym zaopatrywanie banków w walutę. Działając na platformie OCI, VCMS umożliwia ujednolicenie procesu obiegu gotówki we wszystkich oddziałach i filiach KBS, oraz zmniejszenie kosztów działania, co wynika z optymalizacji procesów zaopatrywania oddziałów oraz urządzeń.

„Jesteśmy przekonani, że postęp technologiczny z jakim mamy do czynienia spowoduje, że wdrożenia chmurowe staną się dla banków spółdzielczych rzeczywistością, której nie unikniemy” – podsumowuje Mariusz Kumorek. „Najważniejsze, aby proponowane rozwiązania zapewniały bezpieczeństwo danych przechowywanych w chmurze. Ogólnie rzecz biorąc, korzyści płynące z posiadania systemu jako usługi (SaaS) to m.in. niższy koszt utrzymania (brak konieczności zakupu sprzętu, licencji i specjalistów IT) oraz stabilność działania systemu, dzięki dopasowaniu mocy obliczeniowych do potrzeb”.