Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Nowość w naszej ofercie:

Krakowska Szkoła Biznesu UEK posiada bogatą ofertę studiów MBA, w tym m. in. Executive MBA, International MBA, MBA KSB + Master oraz studia podyplomowe dedykowane dla firm i instytucji. Nowością w ofercie szkoły jest program MBA in Community Management.

Program MBA in CM jest dostosowany do dzisiejszych potrzeb samorządu i jego przyszłych wyzwań. Dwusemestralne studia MBA dla liderów i zarządzających w samorządach w Polsce to nowość. Zajęcia są przeznaczone zarówno dla urzędników, jak dla polityków i liderów opinii (urzędy miast, gmin, marszałkowskie, powiaty, spółki, radni, ale też zarządzający NGO-sami współpracujący z samorządami). Organizatorzy podkreślają praktyczny wymiar studiów, który gwarantują wykładowcy: prezydenci, dyplomaci, praktycy zarządzania w samorządach, twórcy strategii samorządowych oraz wykładowcy akademiccy. Dodatkowo, ukończenie studiów pozwoli absolwentom przedstawiać swoje kandydatury do rad nadzorczych spółek skarbu państwa zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Wypowiedź Dyrektora KSB:

– Od lat organizujemy programy MBA na kilku poziomach dla różnych branż i sektorów. Mamy duże doświadczenie we współpracy z polskimi samorządami. Organizacja studiów MBA dedykowana samorządom to jednak nowość – mówi prof. Piotr Buła. – Nowość, ale też naturalny kierunek. Jesteśmy otwarci na zmieniający się rynek. Dostrzegamy jego potrzeby i słuchamy tych, którzy o tych potrzebach potrafią przekonująco mówić. Tak było i tym razem.

Opr: DD