KORZYŚCI Z PORTFELA PRESTIŻOWYCH AKTYWÓW W DUŻYCH AGLOMERACJACH MIEJSKICH

Atrium European Real Estate Limited (dalej „Atrium” lub „Grupa”) w dniu 31 lipca 2019 roku ogłosiła wyniki za okres sześciu miesięcy, zakończony dnia 30 czerwca 2019 roku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane z polskiego portfela Atrium, zaś pełne sprawozdanie załączamy do tego komunikatu.

Dochód netto z najmu Grupy (z wyłączeniem Rosji) wzrósł o 1,5% zgodnie z porównywalnymi danymi stowarzyszenia EPRA oraz odnotowany został wzrost o 0,5% w całym portfelu

  • Wartość rynkowa 20 nieruchomości komercyjnych Atrium w Polsce wynosi 1,7 mld euro, co obecnie stanowi 64% całego portfela 32 obiektów w Europie Środkowo-Wschodniej, wartego łącznie 2,7 mld euro.
  • Warszawski portfel Grupy jest wart 1 mld euro i stanowi 36% całkowitej wartości rynkowej, generując 23% dochodu netto z najmu Grupy, który w danym okresie wyniósł 92,4 mln euro.
  • Dochód brutto z najmu z polskiego portfela wzrósł o 15,7%, osiągając 57,4 mln euro (za pierwszą połowę 2018 roku wyniósł 49,6 mln), zaś dochód netto z najmu wzrósł o 16,1 %, osiągając 55,1 mln euro (za pierwszą połowę 2018 roku wyniósł 47,5 mln euro).
  • Współczynnik komercjalizacji według danych EPRA dla obiektów z polskiego portfela pozostał na wysokim poziomie 95,7%.
  • Poczynione zostały znaczne postępy w realizacji strategii Grupy obejmującej koncentrację na ważnych obiektach w dużych aglomeracjach miejskich:

–     W lipcu 2019 roku sfinalizowaliśmy sprzedaż dwóch centrów handlowych w Polsce – Atrium Koszalin w Koszalinie i Atrium Felicity w Lublinie, o łącznej powierzchni najmu około 111.100 m², za kwotę 298 mln euro, czyli około 3% powyżej ich wartości księgowej

–     W czerwcu 2019 roku nabyliśmy centrum handlowe King Cross za kwotę 43 mln euro. Ten dobrze skomunikowany obiekt, o ugruntowanej pozycji na rynku, o zróżnicowanym tenant-mix i potencjale do przebudowy, stanowi piąty obiekt Grupy zlokalizowany w Warszawie.

–     W styczniu 2019 roku spieniężyliśmy 13% naszego banku ziemi poprzez zbycie gruntu w Gdańsku za kwotę 28 mln euro, co odpowiada około jego wartości księgowej

Liad Barzilai, dyrektor generalny Grupy, powiedział:

„Pierwsza połowa 2019 roku była dla nas kolejnym pomyślnym okresem, w którym podjęliśmy skuteczne działania obrotu kapitałem. Mogliśmy też zobaczyć realne korzyści z modernizacji naszych obiektów – w szczególności tych zlokalizowanych w Warszawie. Nadal koncentrujemy się na wdrażaniu naszej strategii oraz osiąganiu pozytywnych wyników z działalności operacyjnej”.

Rekomendacja nabycia pieniężnego przez Gazit-Globe Ltd. („Gazit”)

  • Niezależna komisja w ramach Zarządu Spółki oraz Zarząd Spółki Nb (2019) B.V. („Bidco”), będącej pośrednią spółką w pełni zależną od Gazit, w dniu 23 lipca 2019 roku ogłosili osiągnięcie porozumienia w sprawie zasad i warunków rekomendowanego pieniężnego nabycia („Nabycie”) wszystkich wyemitowanych oraz planowanych do emisji akcji zwykłych Spółki, w których posiadaniu nie jest jeszcze Gazit ani spółki zależne (w tym, w szczególności, Gazit Gaia Limited („Gaja”) lub Gazit Midas Limited („Midas”) bezpośrednio lub pośrednio. Zgodnie z założeniami Nabycie zostanie zrealizowane po uprzednim zatwierdzeniu przez sąd porozumienia na podstawie art. 125 prawa spółek Jersey. Na dzień Ogłoszenia, Gazit oraz jej podmioty powiązane Gaia i Midas są łącznie właścicielami około 60,1% wyemitowanego kapitału akcyjnego Spółki.
  • W związku z Nabyciem, niezależna komisja Zarządu wyraziła zgodę, aby wstrzymać wypłatę dywidend przez Spółkę, gdyż oferta Gazit zakłada brak dalszych wypłat dywidend do chwili sfinalizowania transakcji, która przewidziana jest na dzień 2 stycznia 2020 roku.
  • Oświadczenie (i inne materiały referencyjne) można znaleźć na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.aere.com/investors-lobby.aspx. Wszelki zapytania na ten temat należy kierować na adres: ol-renoir-ubs@ubs.com

Opr: DD