Kongres 590 – Nowe wyzwania i możliwości

Podczas szóstej edycji Kongresu 590, który odbył się 5-6 października w warszawskiej hali Expo XXI, można było spotkać managerów największych firm, zarówno prywatnych, jak i z udziałem Skarbu Państwa, a także czołowych polityków

Wydarzenie relacjonowały setki dziennikarzy z polskich i zagranicznych mediów. A było o czym, mówić, ponieważ podczas paneli dyskusyjnych nierzadko wypowiadali się zwolennicy krańcowo różnych poglądów. Panele były transmitowane poprzez internet (w YouTube i na stronie Kongresu), gdzie oglądały je dziesiątki tysięcy osób. W 60 panelach wzięło udział 240 prelegentów.

Warto przypomnieć, że Kongres 590 jest skierowany do wszystkich firm: od startupów, przez mikro-, małe, średnie, po duże przedsiębiorstwa. Jest to wydarzenie gospodarcze skupiające przedstawicieli polskiego biznesu, nauki, polityki i legislacji oraz gości zagranicznych. Stanowi arenę wymiany myśli, poglądów i doświadczeń polskich przedsiębiorców, managerów, polityków, naukowców oraz ekspertów ekonomicznych

Forum Green Future

O randze konferencji świadczy obecność dwóch prezydentów – Polski i Austrii. Prezydent Andrzej Duda po raz kolejny udzielił Kongresowi 590 swojego patronatu. Z kolei prezydent Alexander Van der Bellen wziął udział w Forum Ekonomicznym Polska-Austria Green Future. Prezydenci podkreślili konieczność dalszej bliskiej współpracy, szczególnie w sferze transformacji energetycznej oraz odbudowy gospodarek po pandemii Covid-19.

– Austria pozostaje jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Polski – powiedział prezydent Andrzej Duda. – Zależy mi, aby polsko-austriacka współpraca w zakresie nowych technologii, oprócz wymiaru dwustronnego wykorzystywała potencjał drzemiący w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Prezydent Austrii podkreślał ważność decyzji dotyczących zrównoważonego rozwoju w obrębie UE, ponieważ europejska gospodarka i przemysł potrzebują konkretnych przepisów, aby zachować konkurencyjność.

Forum Green Future podzielone zostało na trzy obszary tematyczne: digitalizacji, zielonych technologii i zdrowia. Dla managerów i polityków z obu krajów była to okazja do znalezienia partnerów biznesowych, zapoznania się z planami inwestycyjnymi oraz potrzebami technologicznymi. W Forum uczestniczyli przedstawiciele rządów, instytutów badawczych, organizacji biznesowych i przedsiębiorcy.

Nowe możliwości

Głównym hasłem tegorocznej edycji Kongresu były „Nowe możliwości”. W oficjalnym otwarciu Forum wzięli udział m.in.: Margarete Schramböck, minister cyfryzacji Austrii, wicepremier Jacek Sasin, minister Przemysław Czarnek, a także marszałek Podkarpacia Władysław Ortyl.

Austriacka minister mówiła o wzajemnej współpracy obu krajów, podkreślała jak ważne są procesy innowacyjne w konkurencji z takimi potęgami, jak Chiny czy USA. Podkreśliła, że jako Europejczycy musimy być konkurencyjni w e-mobilności.

Wicepremier Jacek Sasin przypomniał: rozmawiamy o polskiej gospodarce, która w ostatnim okresie przeszła ciężką próbę. Kryzys dotknął nas mocno, ale nie zachwiał. Jeśli ten kryzys porównamy z innymi krajami to skala recesji w naszym kraju była stosunkowo niska. Odbicie, które odnotowujemy w tej chwili jest bardzo mocne. Prognozowany wzrost gospodarki Polski zbliża się do 5 procent PKB. Nawet w roku pandemii inwestycje państwowych firm są rekordowe.

Kongres podzielono na 4 bloki panelowe: Scenę Liderów, Scenę Idei oraz dwie sceny debat. Uczestnicy konferencji musieli wybierać określone pozycje z bogatej listy paneli dyskusyjnych. Gdy dwa interesujące wydarzenia odbywały się w tym samym czasie, można było zdecydować, które z nich obejrzy się później jako zapis wideo.

Do uczestników konferencji wystosował list prezes PiS Jarosław Kaczyński, podkreślając, że: musi mieć miejsce stały, dynamiczny rozwój naszej gospodarki. Dlatego jest kwestią niezmiernej wagi, byśmy do stojących przed nami wyzwań byli przygotowani koncepcyjnie, by nieustająco toczyła się debata nad tym, jak sprostać rodzącym się, nowym wyzwaniom i w jaki sposób najlepiej wykorzystać otwierające się przed nami szanse rozwojowe.

Pytania o przyszłość

Drugi dzień obrad zainaugurował premier Mateusz Morawiecki, który nazwał Kongres 590 jednym z najważniejszych punktów na mapie gospodarczej kraju, przede wszystkim dlatego, że nie tylko stawia pytania o przyszłość, ale stara się na nie odpowiedzieć.

Prezes Narodowego Banku Polskiego profesor Adam Glapiński mówił o działaniach NBP na rzecz przezwyciężenia pandemicznego kryzysu i obrony polskiej gospodarki.

– NBP dobrze przygotował się do ewentualnego kryzysu i choć nie podejrzewaliśmy, że będzie to pandemia, to lekcję odrobiono znakomicie – stwierdził Adam Glapiński. – Nasze działania pozwoliły ochronić przed bankructwem tysiące polskich przedsiębiorstw. Ochroniliśmy wiele polskich rodzin.

Podczas Kongresu dużo miejsca poświęcono zdrowiu i profilaktyce, co jest szczególnie istotne teraz, kiedy cały świat walczy ze skutkami pandemii Covid-19. Mówiono o tym w czasie serii paneli, w których partnerem była Grupa PZU.

Siedem obszarów tematycznych

Dyskusje podczas szóstej edycji Kongresu 590 koncentrowały się wokół siedmiu obszarów tematycznych. Były to:

Nowe państwo – wyzwania związane z rozwojem administracji cyfrowej, w tym rola narzędzi wsparcia oraz programów rozwoju. Nie zabrakło też rozmowy na tematy dotyczące roli Unii Europejskiej w procesie odbudowy gospodarki oraz inwestycji infrastrukturalnych.

Nowe rynki – globalna gospodarka to nowe rynki zbytu, jak Afryka, Indie, Ameryka Południowa. Dotarcie do nich oznacza zbudowanie nowych form sprzedaży, zmiany łańcuchów dostaw, przejęcia i fuzje; oznacza także daleko idącą współpracę z partnerami zagranicznymi.

Nowe sektory – pandemia przyspieszyła rozwój nowych technologii i zmiany społeczne. To szansa na zwiększenie potencjału gospodarki i konkurencyjności polskich firm.

Demografia – zmieniająca się gospodarka światowa wymaga nowego podejścia do zagadnień związanych z rodziną, edukacją i rynkiem pracy.

Zdrowie – podstawą nowoczesnego państwa i gospodarki jest zdrowe społeczeństwo. To kolejne wyzwanie, jakie ujawniła trwająca pandemia. Dlatego podstawą rozwoju państwa i gospodarki jest coraz większa troska o rozwój kadr oraz nowoczesna medycyna.

Nauka oraz badania i rozwój – niezbędnym elementem rozwoju nowoczesnej gospodarki są badania naukowe i wdrożeniowe. Uczestnicy Kongresu przedyskutowali kwestie związane ze zwiększeniem i optymalizacją nakładów na naukę. Omówili także wyzwania dotyczące absorpcji rozwiązań przez krajowy przemysł, ochrony patentowej oraz promocji własnych rozwiązań na rynkach światowych.

Nowy obraz Polski – ważnym elementem pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej jest tzw. soft power, czyli zwiększanie atrakcyjności kraju poprzez jego kulturę i sztukę. Jednym z obszarów tematycznych 6. edycji Kongresu było zatem wypracowanie najbardziej efektywnych sposobów finansowania i promowania tych dziedzin, które w pozytywny sposób budują wizerunek i pozycję naszego kraju.

Manager podczas paneli

Moderatorem dwóch paneli był redaktor naczelny „Managera” Piotr Cegłowski. Temat pierwszego z nich to: „Wyzwania zrównoważonego rozwoju – w jaki sposób standardy ESG zmieniają perspektywę biznesową spółek giełdowych?” Jest to kwestia, która może zadecydować o przyszłości wielu dużych firm. Europejscy inwestorzy, kredytodawcy i zarządzający aktywami oczekują od spółek informacji w zakresie danych środowiskowych, społecznych oraz związanych z ładem korporacyjnym (ESG). Jak w praktyce wprowadzić ESG do polskiego biznesu i efektywnie raportować? To fundamentalna kwestia, ponieważ spółki, które nie spełnią kryteriów ESG, trafią na bariery importowe. A ich rating dramatycznie się obniży. O tej niezwykle ważnej sprawie dyskutowali: Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Banku Pekao S.A., Karol Wolff, dyrektor Biura Strategii i Projektów Strategicznych PKN ORLEN, dyrektor Tomasz Wiśniewski z GPW i Anna Lutek, dyrektor Departamentu PR i Komunikacji w ENEA S.A. Paneliści podkreślali, że duże polskie spółki są dobrze przygotowane do wdrożenia zasad ESG, a co ważne, promują standardy ESG w relacjach ze swoimi partnerami biznesowymi.

Dużo kontrowersji wzbudził temat kolejnego panelu: „Adopcja nowych technologii informatycznych w energetyce jako warunek bezpieczeństwa Polski. Przemyśleć energetykę od nowa!” Nie sposób nie zauważyć, że obecnie kumulują się konsekwencje zmian w klimacie, gwałtownego pogorszenia się żywotności ekosystemów, zatrucia miast z permanentnymi alarmami smogowymi. Kwestionuje się nie tylko rozwój, ale samo funkcjonowanie gospodarki, bo może zabraknąć energii. Potrzebne są działania na rzecz wyprzedzających inwestycji, które stworzą odpowiednią infrastrukturę w horyzoncie 5-10 lat. Jutro narodowej gospodarki jest zależne od dzisiejszych strategicznych decyzji. W panelu wzięli udział: Artur Hanc, prezes Elmodis, Andrzej Laskowski, ekspert Centrum im. Adama Smitha, Zbigniew Stępniewski, CEO w Centralnej Grupie Energetycznej S.A. i Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha.