Rok 2017 był rekordowy dla PKP Intercity pod wieloma względami. 42,8 mln pasażerów, zysk netto na poziomie 270 mln zł, największy w historii spółki program inwestycyjny „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji”. Wyniki PKP Intercity od lat nie nastrajały tak optymistycznie.

Pasażerowie na nowo odkrywają magię podróżowania koleją. W 2017 roku z usług PKP Intercity skorzystało 42,8 mln klientów, czyli o 4,3 mln więcej niż rok wcześniej. Oznacza to 11-procentowy wzrost liczby podróżnych w porównaniu do 2016 roku i osiągnięcie lepszych rezultatów niż przewidywano w prognozach, które zakładały 39,2 mln pasażerów. Kolejnym dowodem, że PKP Intercity przyśpiesza są wyniki pracy przewozowej czyli liczba przewiezionych osób. Osiągnęła ona poziom ok. 10, 4 mln paseżerokilometrów (paskm), w porównaniu z 9, 5 mln paskm w ubiegłym roku.

Kolejny rok na plusie

Spółka, która od 2008 r. do 2015 r. generowała regularne straty, już drugi rok z rzędu osiągnęła dodatni wynik finansowy, który ukształtował się na poziomie 270 mln zł. Dodatkowo Fitch Rating podniósł długoterminowy rating dla spółki w walucie krajowej i obcej do BBB+. Podniesiony został także długoterminowy rating krajowy z A+ do AA, a perspektywa ratingów jest stabilna.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników w 2017 r. Coraz więcej osób wybiera podróż koleją zamiast samochodem czy samolotem. W 2017 r. przewieźliśmy 42,8 mln osób, podczas gdy w 2016 r. — 38,5 mln, a zatem o 11 proc. więcej. Szczególnie cieszymy się, że co roku wzrasta liczba podróżnych wybierających się na wakacje naszymi pociągami. Od czerwca do końca sierpnia z naszych usług skorzystało o ponad 1,3 mln pasażerów więcej niż w sezonie letnim 2016 r.mówi Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

Udogodnienia w sprzedaży

W ostatnich miesiącach, PKP Intercity wprowadziło szereg rozwiązań umożliwiających lepsze i szybsze planowanie podróży. Za pośrednictwem strony intercity.pl pasażerowie mogą kupić bilety na połączenia z przesiadką. Została też skrócona nocna przerwa technologiczna w internetowym systemie sprzedaży. Dodatkowo, od września w całej Polsce można kupować bilety na przejazdy pociągami trzech przewoźników: PKP Intercity, POLREGIO i PKP SKM w Trójmieście – na jednym blankiecie w ramach Wspólnego Biletu. W niedalekiej przyszłości planowane jest dołączenie do Pakietu Podróżnika innych operatorów kolejowych działających w Polsce.

Kolej wybierają młodsi i starsi

W 2017 r. wzrost liczby pasażerów odnotowano wśród wszystkich grup klientów. W porównaniu do poprzedniego roku, z usług PKP Intercity skorzystało o 30% więcej rodzin, 17% więcej seniorów i 7% więcej studentów. Najpopularniejszymi połączeniami były przejazdy z Krakowa, Trójmiasta, Poznania, Białegostoku i Katowic do Warszawy. Największe wzrosty liczby pasażerów odnotowano na trasach: Kraków-Przemyśl (93%), Kraków-Rzeszów (61%), Białystok-Warszawa (43%), Olsztyn – Warszawa (32%). W ramach współpracy z Kolejami Ukraińskimi i Kolejami Czeskimi, PKP Intercity przygotowało wspólną ofertę poszerzając siatkę połączeń z Krakowa do Pragi (specjalnym sezonowym pociągiem IC „Cracovia”) oraz do Kowla i Kijowa. Jednocześnie trasę pociągu z Chełma do Kowla wydłużono do Zdołbunowa. Rośnie również liczba biletów elektronicznych zakupionych przez internet. W 2017 r. udział sprzedaży biletów zakupionych zdalnie wyniósł 41%, w porównaniu z 37% w 2016 r. PKP Intercity odnotowuje coraz większe zainteresowanie zakupem biletów za pośrednictwem strony intercity.pl oraz za pomocą aplikacji mobilnej.

Z myślą o pasażerach niepełnosprawnych

W 2017 r. spółka PKP Intercity przewiozła 726,7 tys. pasażerów z niepełnosprawnościami. Wprowadzono precyzyjne procedury organizowania przejazdów osób niepełnosprawnych. Za pośrednictwem dedykowanej wyszukiwarki połączeń, można znaleźć składy dostosowane do potrzeb podróżnych z niepełnosprawnościami oraz zapoznać się z zakładką z niezbędnymi informacjami dla tej grupy klientów. Spółka nawiązała również współpracę z Fundacją Integracja. W ramach wspólnego projektu zostały zorganizowane szkolenia dla konduktorów i kierowników pociągów w udzielaniu pomocy pasażerom. Program ma celu rozwinięcie umiejętności wsparcia osób niewidomych, o ograniczonej sprawności ruchowej i poruszających się na wózkach inwalidzkich. Projekt rozpoczął się w czerwcu w roku ubiegłym i będzie kontynuowany w 2018 r.

Kolej Dużych Inwestycji

PKP Intercity zaktualizowała strategię taborową na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2023 r. Modernizując i kupując nowe pociągi, zainwestuje 7 mld zł w komfort pasażerów. To największy program inwestycyjny w historii spółki. W ramach partnerstwa innowacyjnego i współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, opracowujemy nowatorskie projekty taborowe. Program obejmuje modernizację i zakup wagonów, lokomotyw oraz elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT). W sumie w ramach zaktualizowanej strategii nasza spółka zmodernizuje ponad 700 wagonów i kupi 185 nowych. Znajdą się wśród nich pojazdy przedziałowe i bezprzedziałowe, 1. i 2. klasy, gastronomiczne, przystosowane do przewozu rowerów, wielofunkcyjne wagony COMBI oraz wagony ze „Strefą Małego Podróżnika”. Nowe pojazdy będą przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Planowana jest również modernizacja 16 stacji postojowych. Zwiększy się liczba połączeń nie tylko krajowych, ale również międzynarodowychdodaje Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity.